Preppestatus: Lysløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Nordåsen
1077 Lysløype Nordåsen 2 km Delvis preparert 02.01.2022 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km Delvis preparert 02.01.2022 3.9
Stryken - Harestua
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
Nannestad - Maura
1088 Lysløype Preståsen Delvis preparert 24.03.2021 3.3
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
731 Lysløypa i Åsgreina Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1420 Åsen stadion - skianlegg Preparert tidligere 02.01.2022 6.0
Skedsmo og Gjerdrum
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 02.01.2022 5.0
653 Lysløypa i Tæruddalen Preparert tidligere 02.01.2022 4.3