Preppestatus: Scooterløyper, Østmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1637 Langen Ikke preparert 00.00. 0 5.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 01.01.2022 2.7
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 02.01.2022 2.2
797 Rustadsaga - Øgården Delvis preparert 31.12.2021 1.6
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Delvis preparert 20.02.2021 3.4
687 Øgården - Gullsmeden Delvis preparert 02.01.2022 1.3
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 12.12.2021 2.4
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Preparert tidligere 02.01.2022 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 11.12.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Preparert tidligere 02.01.2022 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 3.5
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Preparert tidligere 02.01.2022 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 02.01.2022 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 02.01.2022 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 19.03.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården Preparert tidligere 02.01.2022 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Preparert tidligere 31.12.2021 6.1
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 02.01.2022 1.9
Lyseren - Mjær
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
Lørenskog - Rælingen
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen Delvis preparert 12.03.2021 3.3
1397 Mønevann - Djupdalskrysset Delvis preparert 15.03.2021 1.1
1053 Vallerud - Skulerud Delvis preparert 19.01.2021 2.6
260 Myrdammen - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 1.8
1398 Mønevann - Langmyra Preparert tidligere 28.01.2021 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua Preparert tidligere 02.01.2022 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua Preparert tidligere 12.03.2021 1.5
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua Preparert tidligere 17.03.2021 0.3
1052 Sørlihavna - Vallerud Preparert tidligere 28.12.2021 4.1
1399 Østaveien - Veslevannsdalen Preparert tidligere 06.03.2020 1.0
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen Ikke preparert 15.03.2013 7.1
Losby - Vangen
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen Delvis preparert 15.03.2021 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Delvis preparert 02.01.2022 6.7
256 Losby - Mønevann - Knurra Delvis preparert 12.03.2021 3.8
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset Preparert tidligere 14.01.2021 1.8
1395 Knurra - Geitsjøen Preparert tidligere 12.03.2021 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Preparert tidligere 12.03.2021 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Preparert tidligere 02.01.2022 6.8
1393 Morterudkoia - Kalddalen Preparert tidligere 12.03.2021 0.5
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.2
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua Ikke preparert 14.03.2019 6.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Delvis preparert 30.12.2021 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Delvis preparert 02.01.2022 9.2
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 02.01.2022 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 30.12.2021 3.5
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 02.01.2022 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 02.01.2022 2.5
Streifinn - Vengsveien
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø Delvis preparert 18.02.2021 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet Delvis preparert 18.02.2021 5.2
645 Klokkertorvet - Finland Preparert tidligere 12.03.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
400 Lysløypa på Streifinn Preparert tidligere 16.03.2021 3.0
266 Streifinn - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 5.0
643 Streifinn - Skillebekk Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Delvis preparert 02.01.2022 8.7
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Delvis preparert 18.02.2021 4.2