Preppestatus: Scooterløyper, Hadelandsåsene
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Grua - Mylla - Roa
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla Ikke preparert 00.00. 0 2.9
Lushaugen - Ullvildsdalen - Sagvollen - Skjerva - Koperud
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja Delvis preparert 29.12.2021 2.5
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] Delvis preparert 24.03.2021 3.8
1568 Skjerva sag - Fløyta - Koperud Delvis preparert 29.12.2021 3.4
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet Delvis preparert 29.12.2021 6.3
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen Delvis preparert 02.01.2022 2.4
1573 Hovsvåja - Skjerva sag Preparert tidligere 29.12.2021 2.5
1570 Skytenrunden [over isen] Preparert tidligere 29.12.2021 9.2
1620 Aklangen - Avalsjøkalven Ikke preparert 00.00. 0 4.1
1615 Hovsvåja - Øvervåja Ikke preparert 00.00. 0 1.4
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten Ikke preparert 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen Ikke preparert 00.00. 0 0.6
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen Ikke preparert 00.00. 0 3.0
Jaren - Gran - Brandbu - Bleiken
503 Jaren skole - Sverasætra Ikke preparert 10.03.2019 6.0
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1621 Avalsjøkalven - Brovoll Ikke preparert 00.00. 0 2.5
Lunner
1635 Grønvoll - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund Ikke preparert 00.00. 0 1.3
Grindvoll
1631 Flatla - Solheimstorget - Åslund Ikke preparert 00.00. 0 2.6
1636 Kjørven - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.7
1632 Parten - Grønvoll Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1626 Parten - Lundby Ikke preparert 00.00. 0 1.2
1633 Parten - Lunnerkollen - Grønvoll Ikke preparert 00.00. 0 2.9
1624 Skøyen - Finnlaus Ikke preparert 00.00. 0 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen Ikke preparert 00.00. 0 1.5
Vestre Gran
1625 Lundby lysløype Ikke preparert 00.00. 0 0.3