Preppestatus: Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land , preparert av Søndre Land kommune
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] Preparert tidligere 05.02.2021 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Preparert tidligere 12.03.2021 8.1
Søndre Land vestås
1546 Persvehaugrunden Preparert tidligere 11.02.2021 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4