Preppestatus: Scooterløyper, Lillomarka og Gjelleråsen
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hakadal - Nittedal
1556 Sagtomta - Vågedammen Delvis preparert 19.03.2021 2.5
1555 Sagtomta - Sørskogen Preparert tidligere 12.03.2021 2.8
Årvoll - Linderud - Grorud
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 30.12.2021 1.5
Breisjøen - Sinober
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Delvis preparert 02.01.2022 2.0
142 Vennervann - Sørskogen Delvis preparert 02.01.2022 1.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Preparert tidligere 02.01.2022 3.1
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 26.03.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 29.12.2021 1.7
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
1650 Kringla vest - Kringla øst (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 0.3