Preppestatus: Scooterløyper, Romeriksåsene - Nannestad
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Stryken - Harestua
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 25.03.2021 3.6
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
Grua - Mylla - Roa
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Delvis preparert 18.03.2021 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Preparert tidligere 18.03.2021 1.9
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.03.2021 9.4
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 25.03.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 02.01.2022 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 03.04.2021 3.8
Hakadal - Nittedal
157 Hakkim - Kirkebyvangen Delvis preparert 15.03.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 19.03.2021 5.0
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Delvis preparert 17.03.2021 2.4
Skedsmo og Gjerdrum
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta Preparert tidligere 19.02.2021 1.8
654 Tæruddalen - Høgsmåsan Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene Ikke preparert 00.00. 0 4.0
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan Ikke preparert 13.03.2019 3.2
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1324 Åsenhagen - Tæruddalen Ikke preparert 00.00. 0 1.5