Preppestatus: Scooterløyper, Gjøvik, Toten og Land
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Gjøvikmarka
1530 Libakken - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.3
1529 Redalen - Torsrudmyra Preparert tidligere 03.01.2020 3.9
1638 Rundløype Øvre Vardal idrettsplass Ikke preparert 00.00. 0 1.0
Vardalsåsen nord
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 30.12.2021 1.8
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] Preparert tidligere 05.02.2021 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Preparert tidligere 12.03.2021 8.1
Vardalsåsen sør
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 30.12.2021 1.1
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) Preparert tidligere 06.12.2021 2.0
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 30.12.2021 0.9
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta Preparert tidligere 30.12.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra Preparert tidligere 12.12.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra Preparert tidligere 06.12.2021 2.6
Skumsjøen-området
1404 Osbakken - Edelgranvegen Delvis preparert 30.12.2021 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen Delvis preparert 12.03.2021 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset Delvis preparert 30.12.2021 4.1
1514 Rundløypa på Skumsjøen Delvis preparert 30.12.2021 8.5
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset Preparert tidligere 12.12.2021 2.7
Solvoll - Trevatna - Glåmhaugen
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdresbanen] Delvis preparert 28.03.2021 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] Preparert tidligere 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] Preparert tidligere 28.03.2021 15.3
Nordre Østbygda
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna Delvis preparert 31.12.2021 3.9
1585 Presterud - Stormyra - Purkemyra Delvis preparert 31.12.2021 2.3
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra Delvis preparert 18.12.2021 3.6
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra Preparert tidligere 31.12.2021 3.2
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra Preparert tidligere 31.12.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim Preparert tidligere 31.12.2021 3.7
Einafjorden vest - Einafjorden øst
1344 Prestmarka - Thune skole Ikke preparert 09.03.2018 5.1
Søndre Land vestås
1154 Orrfugltjernet - Brakarhemsætra [Liåsløypa] Delvis preparert 18.03.2021 3.7
1546 Persvehaugrunden Preparert tidligere 11.02.2021 5.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet Preparert tidligere 23.12.2019 4.4