Preppestatus: Scooterløyper, Krokskogen - Hole
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Ringkollen og omegn
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.6
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 19.03.2021 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Delvis preparert 19.03.2021 4.6
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 12.03.2021 1.6
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 19.03.2021 2.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra Preparert tidligere 13.03.2021 4.3
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.8
1136 Damtjern - Åsa Ikke preparert 26.02.2016 3.6
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] Ikke preparert 05.03.2018 3.8
Damtjern med omegn
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.03.2021 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 25.03.2021 1.2
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Delvis preparert 29.03.2021 3.9
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 02.01.2022 4.1
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.8
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere 29.03.2021 7.4
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 30.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 02.01.2022 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2021 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 02.01.2022 1.5
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2021 8.3
392 Svarten N - Spålen Ø Preparert tidligere 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 02.01.2022 4.2
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
Holebygda
1536 Lorerunden Delvis preparert 01.01.2022 7.5
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere 23.02.2021 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 30.12.2021 0.6
1590 Spålen N - Finnstad Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.1