Preppestatus: Scooterløyper, Sørmarka
Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1644 Langen S Ikke preparert 00.00. 0 1.7
Oppegård - Vevelstad
1049 Stallerud - Bru Delvis preparert 12.03.2021 3.6
Ski - Langhus
1447 Løypenettet i Holstadmarka Delvis preparert 29.12.2021 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.3
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås Preparert tidligere 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen Preparert tidligere 16.02.2019 1.1
806 Skotbu - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 3.8
943 Skotburunden Preparert tidligere 04.02.2021 4.8
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] Ikke preparert 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] Ikke preparert 13.03.2018 1.3
948 Elvestad [E18] - Skotbu Ikke preparert 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole Ikke preparert 13.03.2018 5.5
944 Kråkstad - Skotbu Ikke preparert 16.03.2019 6.1
942 Tomter idrettspark - Skotbu Ikke preparert 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern Ikke preparert 04.03.2018 4.8
Lyseren - Mjær
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 17.02.2021 5.6
Gaupesteinmarka
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Preparert tidligere 19.02.2021 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Preparert tidligere 04.02.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 16.02.2019 1.7
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 4.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta Ikke preparert 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] Ikke preparert 16.02.2019 1.8
Ytre Enebakk - Kirkebygda
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 31.12.2021 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Delvis preparert 17.02.2021 4.5