Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Skiløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1241 Lysløypa på Brannfjell 15.03.2021 2.0
1240 Rundløype på Ekebergsletta 15.03.2021 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
1237 Torshovdalen 11.02.2021 1.7
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
Beskrivelse kommer
1637 Langen 00.00. 0 5.1
Lyseren - Mjær
Beskrivelse kommer
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 12.03.2021 2.1
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 19.02.2021 5.6
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 19.03.2021 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 19.03.2021 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.02.2021 1.0
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 23.03.2021 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.03.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 13.03.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 17.03.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 14.03.2021 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 14.03.2021 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 24.03.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 23.03.2021 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 14.03.2021 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 24.03.2021 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 11.03.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 13.03.2021 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 12.03.2021 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 20.03.2021 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 12.03.2021 6.9
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.03.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 13.03.2021 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 17.03.2019 6.1
694 Rustadsaga - Skullerudstua 23.03.2021 1.3
797 Rustadsaga - Øgården 20.02.2021 1.6
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 13.03.2021 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 14.03.2021 2.3
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.03.2021 1.9
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
687 Øgården - Gullsmeden 14.03.2021 1.3
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 01.02.2021 2.5
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2021 1.3
282 Hektner - Ramstadsjøen 12.03.2021 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 12.03.2021 4.4
251 Lysløypa i Marikollen 23.03.2021 3.2
807 Lysløypa Kurland 12.03.2021 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 12.03.2021 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 12.03.2021 7.6
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 12.03.2021 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 12.03.2021 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 11.03.2021 3.2
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 18.02.2021 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 12.03.2021 1.8
261 Myrdammen - Setertjernstua 12.03.2021 4.4
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 12.03.2021 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 28.01.2021 1.5
1609 Mønevann - Ryensetra (Vestaveien) 00.00. 0 3.9
811 Nordby skole - Myrdammen 12.03.2021 1.1
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.7
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 12.03.2021 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 12.03.2021 1.5
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 29.03.2021 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 19.02.2021 2.0
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 17.03.2021 0.3
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 15.03.2021 2.2
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 11.03.2021 1.1
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.02.2021 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2021 0.7
1053 Vallerud - Skulerud 10.01.2021 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 06.03.2020 1.0
Losby - Vangen
Beskrivelse kommer
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 12.03.2021 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 12.03.2021 1.6
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.01.2021 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 12.03.2021 2.4
1395 Knurra - Geitsjøen 12.03.2021 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 12.03.2021 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 15.03.2021 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
281 Losby - Djupdalskrysset 28.12.2019 1.9
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.02.2021 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
1393 Morterudkoia - Kalddalen 12.03.2021 0.5
1051 Morterudveien 12.03.2021 0.8
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.2
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
Beskrivelse kommer
182 Bysetermosan - Vangen 19.03.2021 3.1
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 23.03.2021 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 19.02.2021 3.5
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 19.03.2021 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 19.03.2021 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 23.03.2021 1.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 23.03.2021 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 19.03.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 19.03.2021 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 19.03.2021 7.3
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
423 Skjelbreia - Vangen 13.03.2021 2.8
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 12.03.2021 5.9
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2021 4.5
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 18.02.2021 7.6
645 Klokkertorvet - Finland 12.03.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 12.03.2021 2.0
400 Lysløypa på Streifinn 16.03.2021 3.0
647 Merratjern - Skillebekk 12.03.2021 2.1
644 Skillebekk - Finland 12.03.2021 1.6
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
630 Streifinn - Myrdammen 12.03.2021 7.1
266 Streifinn - Nordbysjøen 12.03.2021 5.0
643 Streifinn - Skillebekk 16.03.2021 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.12.2019 3.6
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 18.02.2021 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 12.03.2021 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 11.03.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 12.03.2021 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 12.03.2021 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 12.03.2021 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.03.2021 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 11.03.2021 1.4
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan 00.00. 0 2.2
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

136 løyper vist, totalt 456.3 km.