Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 19.02.2021 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 09.01.2021 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 24.03.2021 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 21.03.2021 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 24.03.2021 0.8
440 Burud - Vensåsseter 16.03.2021 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 19.03.2021 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 20.03.2021 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 20.03.2021 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 12.03.2021 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 19.02.2021 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 15.03.2021 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 24.03.2021 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 16.03.2021 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 24.03.2021 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 24.03.2021 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 21.03.2021 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 21.03.2021 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 18.02.2021 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 19.02.2021 3.8
60 Nygård - Skriverberget 12.03.2021 1.3
756 Sauejordet 19.02.2021 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 16.03.2021 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 12.03.2021 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 18.02.2021 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 11.03.2021 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 11.03.2021 0.8
55 Stein - Skriverberget 12.03.2021 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 26.03.2021 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 23.03.2021 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.02.2021 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.02.2021 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 24.03.2021 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 19.03.2021 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 22.03.2021 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 26.03.2021 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 19.03.2021 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 12.03.2021 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 14.03.2021 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 19.02.2021 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 25.03.2021 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 19.03.2021 3.3
1560 Butterud - Kattås 12.03.2021 2.4
463 Damvann - Mikkelsbonn 15.04.2021 2.0
319 Heia - Bergsmarka 21.03.2021 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
1558 Kattås - Tanum skole 12.03.2021 3.1
318 Kraft - Ekeberg - Solli 24.03.2019 4.8
320 Kraft - Oppsalsetra 26.03.2021 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 14.04.2021 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 23.03.2021 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 15.04.2021 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 26.03.2021 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 04.04.2021 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 19.02.2021 1.5
47 Skileikanlegg på Skui 17.02.2021 1.0
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 29.03.2021 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 26.03.2021 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 13.04.2021 3.4
411 Solli - Vestlia 13.04.2021 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 13.03.2021 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 22.03.2021 5.2
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum kirke - Kattås 12.03.2021 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 12.03.2021 2.5
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 23.03.2021 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 25.03.2021 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 25.03.2021 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 19.03.2021 3.2
413 Vakås - Jansløkka 13.03.2021 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 01.04.2021 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 13.04.2021 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 13.04.2021 7.4
1587 Fagervann - Auretjern 16.04.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 15.04.2021 4.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 14.04.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 12.03.2021 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 19.03.2021 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 21.03.2021 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 24.03.2021 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 26.03.2021 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 25.03.2021 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 19.03.2021 1.0
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 15.04.2021 1.1
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 19.03.2021 3.2
1566 Løvlia - Lauvliflaka 15.04.2021 1.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 2.9
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 19.01.2021 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.02.2021 8.1
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
1643 Ringkollen - Damåsen - Smeden [Gamlebakka] 00.00. 0 2.8
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 16.04.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 25.03.2021 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt 19.03.2021 4.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia 15.04.2021 2.3
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 19.03.2021 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 15.04.2021 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 30.03.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 17.04.2021 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 19.03.2021 2.7
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 30.03.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 30.03.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 13.04.2021 6.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 13.04.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 24.03.2021 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 13.04.2021 3.5
988 Tobonn - By 26.03.2021 1.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 16.04.2021 2.7
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 26.03.2021 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 22.03.2021 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 22.03.2021 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 22.03.2021 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.03.2021 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 22.03.2021 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 16.03.2021 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 22.03.2021 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 21.03.2021 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 19.02.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 19.03.2021 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 19.02.2021 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 12.01.2021 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 25.03.2021 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 19.03.2021 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 26.03.2021 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 17.03.2021 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 18.03.2021 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 12.03.2021 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 20.02.2021 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 18.03.2021 2.4
777 Kjelsås - Sander 12.03.2021 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 20.01.2021 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 24.03.2021 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 17.04.2021 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 19.03.2021 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 20.03.2021 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 12.03.2021 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 23.03.2021 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 19.03.2021 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 15.04.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 18.03.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 14.03.2021 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 26.03.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 28.03.2021 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.02.2021 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 25.03.2021 3.1
676 Sander - Dausjøen 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen 12.03.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 20.03.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 26.03.2021 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 26.03.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 26.03.2021 1.7
1237 Torshovdalen 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken 17.03.2021 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 25.03.2021 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 25.03.2021 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 21.02.2021 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 19.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 19.03.2021 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 25.03.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.04.2021 1.4
363 Elveli - Finnerud 12.03.2021 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 19.03.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 01.02.2021 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 31.03.2021 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 26.03.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 13.04.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 13.04.2021 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 12.03.2021 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 12.03.2021 5.9
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 13.04.2021 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 15.04.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 13.04.2021 2.1
1607 Holmenkollrunden (V1) 00.00. 0 34.4
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 16.03.2021 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 13.03.2021 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 27.03.2021 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 28.03.2021 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 19.03.2021 1.0
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.03.2021 8.1
1629 Skar - Vaggesteinåsen 00.00. 0 1.8
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 14.04.2021 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 25.03.2021 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 25.03.2021 1.1
1630 Skrukli stasjon - Lomvika 00.00. 0 2.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 12.03.2021 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 16.02.2021 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 19.03.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.03.2021 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 19.03.2021 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 19.03.2021 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 28.03.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 19.03.2021 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 18.03.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 25.03.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 13.04.2021 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 29.03.2021 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 13.04.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 14.04.2021 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 23.04.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 07.05.2021 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 30.03.2021 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 18.04.2021 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 22.04.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 30.03.2021 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 28.03.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 12.03.2021 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 31.03.2021 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 14.04.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 27.03.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 23.02.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 12.03.2021 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 25.03.2021 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 02.02.2021 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 12.03.2021 3.1
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 07.05.2021 5.2
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 12.03.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 15.04.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø 15.03.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 15.03.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.8
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 19.03.2021 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 13.04.2021 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 31.03.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 31.03.2021 7.5
106 Stryken - Stålmyra 13.04.2021 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 13.04.2021 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 18.04.2021 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 15.04.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 23.04.2021 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 23.04.2021 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 15.04.2021 1.8
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 15.03.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 15.03.2021 0.7
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 15.04.2021 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 13.04.2021 3.5
236 Ølja rundt 28.03.2021 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 16.04.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 16.04.2021 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 19.02.2021 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 19.02.2021 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 16.04.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 23.04.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 23.04.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 27.04.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 10.04.2021 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 19.02.2021 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 13.03.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 13.03.2021 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.02.2021 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 16.03.2021 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 19.02.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 19.02.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 19.03.2021 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 27.03.2021 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 27.03.2021 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 16.04.2021 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 19.02.2021 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 17.03.2021 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 12.03.2021 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 19.03.2021 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 17.02.2021 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 16.04.2021 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.0
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 19.02.2021 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 21.04.2021 5.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 16.04.2021 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 23.04.2021 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 19.03.2021 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 26.12.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 16.04.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 05.04.2021 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 19.03.2021 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 19.02.2021 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 12.03.2021 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 18.02.2021 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 01.02.2021 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1510 Fjellstad - Myrdammen 12.03.2021 1.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 23.03.2021 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 19.03.2021 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 19.03.2021 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 19.02.2021 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 12.03.2021 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 12.03.2021 4.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 11.03.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 12.03.2021 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 12.03.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 12.03.2021 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 19.03.2021 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 19.03.2021 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 23.03.2021 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 12.03.2021 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 23.03.2021 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.03.2021 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.03.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 13.03.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 17.03.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 15.03.2021 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 14.03.2021 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 24.03.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 23.03.2021 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 11.03.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 13.03.2021 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 12.03.2021 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 20.03.2021 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 12.03.2021 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 12.03.2021 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 12.03.2021 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 11.03.2021 3.2
261 Myrdammen - Setertjernstua 12.03.2021 4.4
1609 Mønevann - Ryensetra (Vestaveien) 00.00. 0 3.9
811 Nordby skole - Myrdammen 12.03.2021 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 19.03.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 13.03.2021 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 15.03.2021 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 23.03.2021 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 23.03.2021 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 19.03.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 19.03.2021 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 15.03.2021 2.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 19.03.2021 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 13.03.2021 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 13.03.2021 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 14.03.2021 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 19.03.2021 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 12.03.2021 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 11.03.2021 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 12.03.2021 7.1
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 14.03.2021 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 26.01.2021 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 17.02.2021 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 12.03.2021 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 04.02.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern 04.02.2021 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 11.03.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 12.03.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer 21.03.2021 2.1
800 Kråkstad - Granerud 15.01.2021 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 17.02.2021 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 12.03.2021 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.01.2021 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 12.03.2021 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 12.03.2021 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 17.02.2021 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 18.02.2021 2.8
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan 00.00. 0 2.2
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 14.01.2021 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 19.02.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa 17.02.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 17.02.2021 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 17.02.2021 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 04.02.2021 3.8
943 Skotburunden 04.02.2021 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 12.03.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 12.03.2021 3.8
177 Sværsvann - Myrer 19.02.2021 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 04.02.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 04.02.2021 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 19.02.2021 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 11.03.2021 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 16.03.2021 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 19.02.2021 3.4
900 Lysløypa på Sætre 19.02.2021 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 11.03.2021 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 13.03.2021 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 01.03.2020 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 16.03.2021 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 19.03.2021 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 11.03.2021 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 12.03.2021 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 20.03.2021 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 20.03.2021 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 11.03.2021 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 11.03.2021 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 18.02.2021 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 18.02.2021 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.1
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 13.03.2021 2.6
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2021 3.1
910 Bjønnesteinen - Johnsrud - Totjernet 13.03.2021 1.6
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Totjernet 12.02.2019 2.9
926 Fjell [Fjellkrysset] - Spirebakke 23.03.2018 2.0
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.0
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.2
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2021 1.2
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2021 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2021 1.1
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Totjernet 13.03.2021 2.5
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 14.03.2021 1.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Spirebakke 11.03.2019 1.3
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 11.03.2021 2.3
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
930 Lysløypa Spirebakke - Granerud 08.02.2019 0.7
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger idrettspark (500 meter) 26.03.2021 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2021 2.6
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Totjernet 08.02.2019 9.3
923 Tjernsbråtan - Spirebakke 11.03.2019 2.4
911 Totjernet - Langemyr - To gård 13.03.2021 1.1
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 09.04.2021 5.0
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 19.03.2021 3.0
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 13.03.2021 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 17.04.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 27.03.2021 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 13.04.2021 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 21.01.2021 3.2
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
640 Nordre Oppdalen - Koperud 19.02.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 19.02.2021 4.8
1257 Steinholen - Risbakken 27.03.2021 2.3
1106 Steinsjørunden 30.03.2021 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 30.03.2021 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 27.03.2021 1.5
Gjøvik, Toten og Land
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen 00.00. 0 8.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 16.04.2021 3.0
1640 Brakarhemsætra – Tjernsmyra [Liåsløypa] 00.00. 0 7.1
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 29.03.2021 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 02.04.2021 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 27.03.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 15.04.2021 4.6
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 02.01.2021 7.6
626 Dempesætra - Kalverudsætra 08.04.2021 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 28.03.2021 4.0
758 Eina - Eidstugua [Valdresbanen] 12.03.2021 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 08.04.2021 1.9
656 Flutua - Svearoa 18.03.2021 3.0
574 Flyplassen - Puttmyra 31.03.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta 31.03.2021 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 18.03.2021 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 09.04.2021 1.0
604 Grindlirunden 07.04.2021 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 08.04.2021 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 06.03.2020 4.1
530 Haug - Blivgodt 15.04.2021 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 08.04.2021 1.2
538 Hornås - Stangstua 15.04.2021 1.6
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] 05.02.2021 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] 12.03.2021 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 19.01.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 18.03.2021 8.0
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 15.04.2021 1.7
1612 Kaldingen - Brattlia 00.00. 0 2.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 08.04.2021 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 18.03.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia 18.03.2021 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 03.03.2021 4.2
628 Linnerud - Puttmyra 31.03.2021 1.5
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 22.03.2021 1.8
579 Lysløypa i Skjeskroken 27.03.2021 2.6
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang 22.03.2021 3.8
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 11.03.2021 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 19.02.2021 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 19.02.2021 5.6
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 16.04.2021 2.7
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 12.03.2021 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 28.03.2020 10.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 27.12.2020 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 03.04.2021 8.3
1154 Orrfugltjernet - Brakarhemsætra [Liåsløypa] 01.03.2020 3.7
1546 Persvehaugrunden 11.02.2021 5.2
629 Puttmyra - Skihytta 31.03.2021 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 13.04.2021 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta 07.04.2021 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 12.03.2021 5.1
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 19.03.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 02.04.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 13.04.2021 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] 31.03.2021 4.6
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] 30.01.2020 4.7
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 09.04.2021 4.1
525 Skistua - Grande 27.01.2021 3.0
539 Skistua - Lundstein 30.03.2021 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 27.03.2021 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 23.03.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 09.04.2021 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.03.2020 6.0
1153 Spenntirunden 23.01.2021 6.5
534 Stakamyra - Skistua 28.03.2021 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 15.04.2021 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 08.04.2021 3.2
1545 Tjernsmyra - Totjernet 23.12.2019 4.4
549 Torvmyra - Veset 15.04.2021 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 18.03.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 03.03.2021 3.5
576 Vassenden - Skihytta 31.03.2021 9.3
568 Vesterås - Torvmyra 15.04.2021 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 08.04.2021 2.9
Hurdal - Feiring
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 02.01.2021 3.1
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 23.04.2021 1.9
787 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet 08.03.2020 4.0
790 Dalen - Dalkollen - Skomakarbakken 06.01.2021 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 08.03.2020 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 04.04.2021 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 27.12.2019 3.4
785 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda - Almelihaugen 02.01.2021 4.1
792 Skomakarbakken - Skomakartjennet 08.03.2020 0.8
795 Skomakartjennet - Hoelshytta 08.03.2020 2.5
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 09.01.2021 2.6
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 19.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Grønnsjøen 19.02.2021 1.8
1645 Brøstadgruva - Midtrøysholen [Ivarløypa] 00.00. 0 3.2
1647 Brøstadvangmyra – Grønnsjøkoia 00.00. 0 1.1
776 Dønnumskia og Garmorunden 20.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.03.2019 2.4
1648 Grønnsjøkoia - Midtrøysholen 00.00. 0 0.8
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra 12.03.2021 4.0
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 12.03.2021 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 12.03.2021 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 12.03.2021 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 20.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.03.2019 2.5
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 12.03.2021 4.0
Totenåsen
1651 Lavtjernet - Arneputtvegen 00.00. 0 2.9
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 28.03.2021 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 05.03.2021 8.9
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 15.04.2021 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - kort] 17.04.2021 5.5
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - lang] 21.12.2019 6.7
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 01.04.2021 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 01.04.2021 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 11.04.2021 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 02.04.2021 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 28.03.2021 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 27.02.2021 9.8
1611 Øyungen - Hersjøen 00.00. 0 3.3
Finnemarka
1655 Eiksetra - Svarthavna 00.00. 0 3.3
1667 Undersrud - Pantegutten - Saueseterveien 00.00. 0 0.0

687 løyper vist, totalt 2445.7 km.