Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk-løyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
1469 Ballerud golf 20.02.2019 1.4
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 09.01.2021 0.5
57 Blekketjern - Haslumseter 25.01.2021 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter 25.01.2021 2.6
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
1471 Brennejordet 11.03.2019 4.7
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 25.01.2021 0.8
440 Burud - Vensåsseter 06.03.2020 4.1
1466 Bærum idrettspark 20.02.2019 1.4
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 25.01.2021 1.4
438 Fløyta - Vensåsseter 25.01.2021 2.4
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 14.01.2021 1.2
1468 Gjønnesjordet 10.03.2019 1.3
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
332 Helsetjordet - nærområdsløype 20.01.2021 1.1
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 25.01.2021 1.1
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 25.01.2021 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 25.01.2021 2.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 25.01.2021 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 25.01.2021 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 25.01.2021 1.7
1467 Kalvøya 15.02.2019 1.8
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] 18.03.2019 3.8
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
756 Sauejordet 15.03.2019 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane 19.03.2019 3.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
218 Skrubbdal - Fløyta 08.12.2019 2.6
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
64 Stormyra - Abborvannsbekken 23.01.2021 3.0
1474 Storøya 14.02.2019 2.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 20.01.2021 2.0
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 25.01.2021 1.4
441 Triungsvann V - Blekketjern 25.01.2021 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 25.01.2021 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 25.01.2021 1.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 25.01.2021 2.8
1470 Veritasjordet 14.02.2019 1.1
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 06.03.2020 0.8
1377 Østernvann V - Hestemyra 20.01.2021 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Vestmarka
414 Asdøltjern - Oppsalsetra 19.12.2019 3.6
472 Bergsmarka - Solli 25.01.2021 1.7
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 20.01.2021 3.3
1560 Butterud - Kattås 00.00. 0 2.4
463 Damvann - Mikkelsbonn 23.01.2021 2.0
319 Heia - Bergsmarka 25.01.2021 2.5
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
1558 Kattås - Tanum skole 00.00. 0 3.1
320 Kraft - Oppsalsetra 25.01.2021 2.8
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn 25.01.2021 2.0
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 25.01.2021 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 23.01.2021 1.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
323 Oppsalsetra - Moldkastet - Oppsalsetra [rundløype] 25.01.2021 2.2
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] 25.01.2021 2.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
47 Skileikanlegg på Skui 20.01.2021 1.0
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet 20.01.2021 5.1
322 Solli - Bøåsen - Oppsalsetra 25.01.2021 4.8
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 23.01.2021 3.4
411 Solli - Vestlia 23.01.2021 1.2
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn 06.03.2020 6.9
280 Solvang - Bergsmarka 20.01.2021 5.2
318 Svenskerud - Bøhagan - Solli 24.03.2019 8.0
1184 Svenskerud - Kraft 24.02.2019 1.7
304 Tanum kirke - Kattås 22.03.2019 2.3
1559 Tanum skole - Butterud 00.00. 0 2.5
321 Tranby idrettspark - Hennummarka - Kraft 25.01.2021 4.0
41 Tveiter - Furuholmen 20.01.2021 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra 23.01.2021 2.4
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 22.01.2021 3.2
413 Vakås - Jansløkka 20.01.2021 1.5
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 25.01.2021 7.3
Krokskogen - Hole
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 25.01.2021 1.7
1472 Bergersletta 14.02.2019 1.1
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 21.01.2021 7.4
1587 Fagervann - Auretjern 15.01.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam 24.01.2021 4.3
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 23.01.2021 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 19.03.2020 3.6
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset 21.01.2021 4.7
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva 17.01.2021 2.9
1537 Hvervenmoenløypa 18.03.2019 6.3
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 24.01.2021 3.2
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia 25.01.2021 4.0
953 Kleivstua - Sørsetraveien 24.01.2021 2.3
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien 21.01.2021 1.0
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk 24.01.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene 24.01.2021 1.1
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien 21.01.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset 21.01.2021 3.2
1566 Løvlia - Lauvliflaka 24.01.2021 1.5
1544 Løypa ved Helgelandsmoen barnehage 10.03.2019 2.9
1543 Løypa ved Svensrud natur- og idrettsbarnehage 19.01.2021 0.8
1541 Løyper på Viksåsen og Kongo 18.03.2019 8.1
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 01.03.2020 11.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 23.01.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 10.01.2021 1.8
1484 Ringkolltoppen rundt 13.03.2020 4.2
1565 Ringsmyrene - Løvlia 24.01.2021 2.3
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug 23.02.2019 7.5
1539 Rundløyper på Røyse 18.03.2019 16.0
1538 Rundløyper på Steinssletta 18.03.2019 12.4
1540 Rytterragerrunden 18.03.2019 4.8
1464 Skamræk - Storflåtan 22.01.2021 3.5
4 Skansebakken - Lysedammene 23.01.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 14.03.2020 4.9
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
458 Skileik på Ringkollen 24.01.2021 0.1
80 Solfjellstua - Gaupebergveien 21.01.2021 2.7
85 Sollihøgda skileik 25.12.2019 0.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 24.01.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 25.01.2021 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 25.01.2021 6.2
71 Storebekkhytta - Dammyra 24.01.2021 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 24.01.2021 2.3
87 Sørsetra - Kleivstua 25.01.2021 3.5
988 Tobonn - By 17.01.2021 1.0
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu 24.01.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann 24.01.2021 2.7
Kjekstadmarka
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 25.01.2021 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 25.01.2021 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 24.01.2021 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 25.01.2021 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 25.01.2021 4.9
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 25.01.2021 1.7
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
325 Gullaug stasjon - Skapertjern - Sørummyra 21.02.2019 3.6
1197 Heggsjø - Fuglemyr 25.01.2021 2.7
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 25.01.2021 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 25.01.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 24.01.2021 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
295 Lysløypa i Bødalen 17.02.2018 3.0
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
448 Lysløypa Lierbyen - Reistad [jernbanelinja] 19.02.2018 2.4
324 Lysløypa Reistad - Gullaug stasjon [jernbanelinja] 19.02.2018 3.2
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 12.01.2021 4.0
297 Nærsnes-Bårsrudtjern 17.02.2018 2.5
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 09.03.2020 3.9
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 20.01.2021 4.5
506 Torvbråten skole - Aukeåsen - Damstua 17.02.2018 2.0
296 Torvbråten skole - Hotvet - Bårsrudtjern 17.02.2018 9.0
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 25.01.2021 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 25.01.2021 2.5
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Lillomarka og Gjelleråsen
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva 29.11.2019 1.4
675 Dausjøen - Mobekken 20.01.2021 1.4
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter 18.03.2019 1.4
678 Hammeren - Sander 16.12.2019 3.3
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann 20.01.2021 2.6
660 Kjelsås - Monsetangen 25.01.2021 2.4
777 Kjelsås - Sander 19.01.2021 3.4
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) 20.01.2021 1.5
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen 20.01.2021 2.0
231 Linderudkollen - Solemskogen 01.01.2021 1.4
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen 26.12.2019 1.4
780 Lysløypa Bjønndalen - Sørskogen 20.01.2021 3.7
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter 20.01.2021 2.6
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta 24.01.2021 3.7
779 Lysløypa Skytta - Bjønndalen 24.01.2021 1.1
781 Lysløypa Slattum - Sørskogen 20.01.2021 4.5
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] 20.01.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken 25.01.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang 26.03.2019 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober 25.01.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen 25.01.2021 2.5
663 Myrvang - Damputtbekken 19.03.2019 2.1
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter 18.03.2019 3.6
246 Revlia - Grisputten - Vennervann 20.01.2021 3.1
676 Sander - Dausjøen 17.03.2019 1.5
677 Sander - Monsetangen 19.01.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen 25.01.2021 2.5
141 Skillingsdalen - Sinober 25.01.2021 2.6
1282 Solemskogen - Myrvang 01.02.2019 0.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) 25.01.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) 25.01.2021 1.7
1237 Torshovdalen 06.02.2019 1.7
1238 Tøyenparken 12.02.2019 1.5
1239 Valle Hovin 08.02.2019 1.0
143 Vennervann - Kringler - Sinober 13.01.2021 2.5
142 Vennervann - Sørskogen 20.01.2021 1.6
667 Årvoll - Breisjøen 23.01.2021 4.0
Nordmarka syd
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 25.01.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 25.01.2021 4.0
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] 25.01.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.01.2021 1.4
363 Elveli - Finnerud 25.01.2021 2.8
364 Finnerud - Kobberhaughytta 25.01.2021 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
1482 Fredrikstad - Fløyta 25.01.2021 2.1
1235 Frognerparken 22.02.2019 2.4
2 Frognerseteren - Heggehullet 25.01.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen 25.01.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua 13.01.2021 2.0
1435 Gaustad - Tuggerud 20.01.2021 1.3
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen 06.01.2021 5.9
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen 10.12.2019 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen 25.01.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen 25.01.2021 2.1
1607 Holmenkollrunden (V1) 00.00. 0 34.4
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø 22.03.2019 2.1
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 24.01.2021 1.7
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 25.01.2021 5.3
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) 25.01.2021 5.1
1234 Rundløype Holmendammen 01.03.2019 1.1
1236 Rundløype Voldsløkka 29.01.2019 0.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 20.01.2021 8.1
1629 Skar - Vaggesteinåsen 00.00. 0 1.8
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] 18.01.2021 1.6
712 Skjærsjødammen - Aurtjern 06.03.2020 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter 20.01.2021 1.1
1630 Skrukli stasjon - Lomvika 00.00. 0 2.6
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) 31.12.2020 2.8
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) 20.01.2021 4.3
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) 24.01.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] 20.01.2021 5.9
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad 25.01.2021 2.0
130 Sørlitangen - Movatn 25.01.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad 24.01.2021 3.0
583 Tuggerud - Sognsvann 20.01.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern 25.01.2021 1.0
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua 25.01.2021 4.0
1433 Varingskollen lysløypa - Varingskollen [Familieløypa] 19.01.2021 4.0
703 Wyllerløypa - Bjordammen 18.01.2021 1.5
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper 07.01.2021 2.0
Nordmarka nord
104 Bislingen - Grønntjern 25.01.2021 1.7
103 Bislingen rundløype 23.01.2021 3.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 23.01.2021 4.0
1127 Flisbanen - Svartbekktjern - Grønntjern [Grønntjernløypa] 25.01.2021 3.1
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 26.12.2019 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 25.01.2021 6.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 23.01.2021 2.5
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 15.01.2021 4.3
349 Grua - Muttatjern - Svea - Svesvika 23.01.2021 4.8
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 23.01.2021 5.0
995 Kalrasen - Skjerpeløkka - Stormyra 24.01.2021 1.8
1361 Kalvsjø - Halvorsrud 23.01.2021 3.7
351 Kalvsjø - Svea Sportshytte 23.01.2021 4.5
1453 Kalvsjøhagen 23.01.2021 1.1
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 25.01.2021 11.7
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 12.03.2020 3.6
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
492 Mylla [Åssjøvika] - Bislingen [Formoløypa] 20.01.2021 5.2
1047 Myllsdammen - Bislingen [på veien] 19.01.2021 2.4
110 Myllsdammen - Flisbanen [Grønntjernløypa] 25.01.2021 2.2
1369 Ringen - Kalvsjø 23.01.2021 1.5
1452 Ringen - Lunner barneskole 23.01.2021 1.5
992 Roa - Kalvsjø 27.01.2019 3.4
1360 Roa - Ringen 27.01.2019 3.1
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 15.01.2021 2.5
1415 Skillemyra - Grønntjernveien 15.01.2021 2.0
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 28.03.2020 2.9
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 25.01.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 23.01.2021 7.5
106 Stryken - Stålmyra 23.01.2021 4.5
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 23.01.2021 6.6
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 25.01.2021 1.9
996 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Bjønnputten - Svesvika 23.01.2021 2.5
748 Svea (Nordstrand) - Brattlia - Sørlibakkene - Stormyra 15.01.2021 2.7
997 Svea Sportshytte - Svea (Nordstrand) [maskinløype] 24.01.2021 2.0
993 Svesvika - Kanalen - Myllsdammen 23.01.2021 1.8
1459 Sørenggutua - Lunner barneskole 23.01.2021 1.6
1458 Sørenggutua - Ringen 23.01.2021 0.7
352 Trantjern - Ballangrudsæterhøgda - Stormyra 24.01.2021 5.8
504 Trantjern - Ølja - Tverrsjøstallen 23.01.2021 3.5
236 Ølja rundt 20.01.2021 7.0
Romeriksåsene - Nannestad
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
732 Bekkestua - Vardåsen 24.01.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 25.01.2021 6.2
729 Breidmåsan - Busterudvangen 24.01.2021 2.0
728 Breidmåsan - Fossumvangen 20.01.2018 3.5
9 Brovoll - Flåtatjern 15.01.2021 4.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 25.01.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 25.01.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 21.01.2021 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern 19.01.2021 1.8
727 Busterudvangen - Fossumvangen 14.02.2019 1.6
734 Eltonåsen - Grøsåkervangen 20.01.2021 5.9
743 Eltonåsen - Holtersaga 24.01.2021 1.1
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen 28.01.2019 3.6
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
649 Gruvelia - Engelstadvangen 24.01.2021 2.0
658 Hakkim - Engelstadvangen 24.01.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 14.01.2021 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 24.01.2021 5.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 05.03.2020 3.3
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 26.12.2019 2.4
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 15.01.2021 2.3
714 Høgsmåsan - Ringdalshytta 24.01.2021 1.8
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 14.01.2021 3.5
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] 10.01.2021 6.2
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta 24.01.2021 0.9
725 Kogstadvangen - Årstadvangen 15.01.2021 3.5
389 Koperud - Håkenstadsætra 15.01.2021 4.0
1322 Lillestrøm Idrettspark - Sørumsjordene 00.00. 0 4.0
723 Ringdalshytta - Busterudvangen 22.03.2019 4.3
719 Ringdalshytta - Jordmyrane - Breidmåsan 13.03.2019 3.2
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 22.03.2020 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 24.01.2021 5.9
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 25.01.2021 2.0
1362 Sjuputtane - Bjørgesæter 26.03.2017 8.3
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 25.01.2021 4.8
716 Tæruddalen - Geitåsen - Høgsmåsan 21.02.2013 4.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen 15.01.2021 1.2
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen 26.12.2019 2.4
1208 Åsgreina - Feviksvangen 24.01.2021 3.6
395 Åsgreina - Vardåsen 23.01.2021 4.1
Østmarka
182 Bysetermosan - Vangen 05.03.2020 3.1
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
339 Djupdalskrysset - Badstudalen - Setertjernstua 20.01.2021 4.5
401 Djupdalskrysset - Djupdalen - Setertjernstua 06.03.2020 3.7
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 20.01.2021 9.6
288 Ekerud - Bjørndalen - Igletjern 13.03.2019 2.5
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia 25.02.2013 4.0
1510 Fjellstad - Myrdammen 13.01.2021 1.3
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 20.01.2021 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet 25.01.2021 2.4
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet 19.03.2018 2.0
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet 20.01.2021 3.1
163 Haraløkka - Østmarksetra 24.03.2019 1.0
282 Hektner - Ramstadsjøen 08.01.2019 1.7
1254 Hektner - Smestad - Fjerdingbyputten - Marikollen 20.01.2021 4.4
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 19.01.2021 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 20.01.2021 4.3
645 Klokkertorvet - Finland 17.01.2021 1.2
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 17.01.2021 2.0
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia 20.01.2021 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet 20.01.2021 1.8
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 23.01.2021 1.5
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 20.01.2021 7.2
253 Losby golfbane [rundløype] 19.02.2018 5.5
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 25.01.2021 4.1
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 24.01.2021 5.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 25.01.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 25.01.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 20.01.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 25.01.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 20.01.2021 3.5
1241 Lysløypa på Brannfjell 19.03.2019 2.0
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 06.03.2019 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 20.01.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 25.01.2021 1.8
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 05.03.2020 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 20.01.2021 2.0
283 Mariholtet - Elvågaveien - Deledalen 19.01.2021 3.8
167 Mariholtet - Haukåsen 25.01.2021 2.3
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.03.2020 6.9
259 Marikollen - Ramstadsjøen - Setertjernstua 20.01.2021 5.6
402 Marikollen - Speiderhytta - Sandbekkstua 05.03.2020 5.5
286 Marikollen - Stormyra - Sandbekkhallen 18.01.2021 3.2
261 Myrdammen - Setertjernstua 16.01.2021 4.4
1609 Mønevann - Ryensetra (Vestaveien) 00.00. 0 3.9
811 Nordby skole - Myrdammen 16.01.2021 1.1
688 Petersbråtan - Gullsmeden 20.01.2021 1.6
686 Petersbråtan - Øgården 25.01.2021 2.6
1240 Rundløype på Ekebergsletta 20.01.2021 2.4
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård 08.02.2019 1.3
694 Rustadsaga - Skullerudstua 01.03.2020 1.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet 21.03.2018 3.7
247 Sandbakken P - Franskeplassen 20.01.2021 2.5
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene 20.01.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene 20.01.2021 1.2
1511 Sandbekkstua - Blystadlia - Marikollen 18.01.2021 2.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen 20.01.2021 7.3
423 Skjelbreia - Vangen 20.01.2021 2.8
693 Skullerudstua - Østensjøvannet 21.02.2019 2.5
166 Sleppa - Gullsmeden 23.03.2019 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan 20.01.2021 1.9
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 05.03.2020 5.9
1512 Stormyra - Sandbekkhallen 18.01.2021 1.1
630 Streifinn - Myrdammen 14.02.2019 7.1
1054 Valstadløypa 05.03.2020 1.9
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
687 Øgården - Gullsmeden 20.01.2021 1.3
Sørmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn 20.02.2013 3.2
424 Bjørndal - Myrer 11.01.2016 2.0
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 25.01.2021 2.1
802 Granerud - Bjerkebekk 15.01.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern 15.01.2021 1.3
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
1218 Holen - Krokhol 20.01.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 19.01.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer 19.01.2021 2.1
800 Kråkstad - Granerud 15.01.2021 3.3
944 Kråkstad - Skotbu 16.03.2019 6.1
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.01.2021 4.9
1445 Larsbraaten - Padderud 20.01.2021 2.5
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.01.2021 4.6
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 18.03.2019 2.7
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.01.2021 2.3
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.01.2021 2.7
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.01.2021 2.8
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
602 Rundløypa på Svartskog 14.01.2021 9.1
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård 07.02.2019 1.3
214 Siggerud - Holen 29.11.2019 1.7
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
806 Skotbu - Vientjern 15.01.2021 3.8
943 Skotburunden 19.01.2021 4.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 19.01.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 19.01.2021 3.8
177 Sværsvann - Myrer 19.01.2021 4.5
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 15.01.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 15.01.2021 4.7
Follomarka
198 Bakker bru - Ås 18.02.2009 4.0
587 Kroerløypa 30.01.2019 14.5
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
245 Ottarsrud - Bakker bru - Finset - Ottarsrud 14.03.2019 8.2
244 Ottarsrud - Huseby - Stubberudtjern 02.02.2019 5.9
588 Ottarsrud - Røys 14.03.2019 13.0
592 Rustadjordet - Kroerløypa 14.03.2019 1.5
194 Store og lille Sagarunden 14.03.2019 11.0
1103 Stubberudtjern - Bølerhytta 02.02.2019 1.2
1061 Stubberudtjern - Tremannsteinen - Måren 15.02.2019 5.2
197 Vestbyrunden 14.03.2019 10.3
864 Vesterby - Garder kirke [Stamløypa] 03.02.2019 4.5
593 Ås - Kråkstad 29.01.2019 10.0
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Hurummarka
892 Aklangen - Stikkvannshytta 02.02.2019 1.5
880 Filtvet - Røstad - Svartvannsbekken 03.03.2018 3.2
878 Filtvet - Røstaddalen - Nøklemyr 01.03.2020 3.0
879 Filtvet [Røedsgrinda] - Nøklemyr 19.01.2021 2.0
881 Filtvet [Røedsgrinda] - Røedseterpytten 19.01.2021 2.5
1356 Hvilestein - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 13.02.2019 3.7
1249 Klokkarstua [Hovenga] - Semsporten 06.02.2019 6.7
877 Lysløypa på Filtvet 01.03.2020 3.4
900 Lysløypa på Sætre 07.02.2019 2.8
896 Mørkvannet - Stikkvannshytta 01.02.2019 3.6
883 Nøklemyr - Sions dal - Rødvannsveien - Østernmyra 19.01.2021 5.0
889 Plankebru - Vennersborg 22.03.2019 0.5
901 Rundløypa ved Sætre skole 20.02.2019 1.5
884 Røedseterpytten - Langmyr - Østernmyra 12.01.2021 3.7
885 Røedseterpytten - Svartvannsbekken 22.03.2019 0.4
876 Røskestadvannet - Nøklemyr 01.03.2020 1.4
893 Semsporten - Stikkvannshytta 22.03.2019 3.0
887 Sions dal - Sundbydalen 19.01.2021 0.4
902 Storsand [Grønsand] - Myrvold - Øvre Lamyr - Stikkvannshytta 16.01.2021 5.0
886 Svartvannsbekken - Plankebru - Aklangen 10.03.2019 3.5
899 Sætre [Grytnes skole] - Slingrebekk 21.01.2018 0.5
897 Sætre [Slingrebekk] - Hvilestein 24.01.2021 1.1
891 Østernmyra - Ausenebekken - Stikkvannshytta 16.01.2021 2.4
890 Østernmyra - Stikkvann - Stikkvannshytta 19.01.2021 2.6
Mossemarka
870 Ishavet rundt 14.03.2018 6.7
1026 Kambo - Grindvoll 24.02.2018 2.9
1030 Kambo - Noreødegården 22.01.2018 3.2
1027 Kambo - Skihytta i Moss 03.02.2019 3.1
1034 Kolsrød - Søndre Dammane 03.02.2019 3.0
1025 Lysløypa Grindvoll - Skihytta i Moss 09.03.2019 2.4
873 Lysløypa i Moss [Storerunden] 19.03.2019 4.2
1029 Lysløypa Noreødegården - Skihytta i Moss [Stamløypa] 19.03.2019 1.6
1023 Lysløypa Vanembukken - Skihytta i Moss 09.03.2019 1.7
1028 Rødsund - Søndre Dammane 00.00. 0 1.8
869 Skihytta i Moss - Slettemåsan - Ødemørk [Stamløypa] 03.02.2019 3.3
866 Skihytta i Moss - Øvre Kjerringbakk - Ødemørk 19.03.2019 3.6
1439 Smørbekk - Kongeveien - Ødemørk 10.03.2019 3.0
867 Sonsveien - Kongeveien - Ødemørk 03.02.2019 2.8
862 Sonsveien - Vandrås 03.02.2019 2.1
871 Svartdalsåsløypa 03.02.2019 3.2
860 Såner - Vandrås 03.02.2019 2.9
1032 Thorbjørnsrød - Noreødegården 01.02.2014 3.6
863 Vandrås - Borgerud - Vesterby [Stamløypa] 22.12.2014 7.1
1033 Vandrås - Grav - Kolsrød 03.02.2019 7.0
872 Vandrås - Grefsrød - Kolsrød 03.02.2019 2.8
1031 Vanembukken - Søndre Dammane 14.03.2018 3.4
865 Ødemørk - Breimåsan - Vandrås [Stamløypa] 03.02.2019 2.9
868 Ødemørk - Søndre Dammane 03.02.2019 2.4
Nesoddmarka
928 Baltsrud - Gaupefjell 30.01.2019 1.1
909 Berger idrettspark - Bjønnesteinen 20.01.2021 2.6
912 Berger idrettspark - To gård 13.03.2019 3.1
910 Bjønnesteinen - Johnsrud - Totjernet 20.01.2021 1.6
927 Fjell [Fjellkrysset] - Gaupefjell - Totjernet 12.02.2019 2.9
926 Fjell [Fjellkrysset] - Spirebakke 23.03.2018 2.0
925 Fundingrud - Granerud 08.02.2019 2.0
918 Gulstad - Dalsmåsan - Måren 22.02.2019 5.2
931 Gulstad - Fundingrud 11.03.2019 1.2
917 Hasle - Bjønnesteinen 11.03.2019 4.5
920 Hasle - Gulstad 11.03.2019 1.1
929 Jegerhytta - To gård 03.02.2019 1.5
914 Jegerhytta - Tomåsan - Totjernet 14.02.2019 2.5
913 Lysløypa Berger idrettspark - Jegerhytta 22.02.2019 1.8
924 Lysløypa Fjellstrand - Spirebakke 11.03.2019 1.3
919 Lysløypa Myklerud - Tjernsbråtan 19.01.2021 2.3
915 Lysløypa på Berger 21.02.2019 7.0
930 Lysløypa Spirebakke - Granerud 08.02.2019 0.7
1104 Myklerud - Måren 22.02.2019 3.0
1056 Rundløype Berger idrettspark (500 meter) 11.02.2020 0.5
916 Skoklefald - Berger idrettspark 14.03.2019 1.2
921 Tjernsbråtan - Fundingrud 11.03.2019 2.6
922 Tjernsbråtan - Hokholtdammyra - Høybråten - Baltsrud - Totjernet 08.02.2019 9.3
923 Tjernsbråtan - Spirebakke 11.03.2019 2.4
911 Totjernet - Langemyr - To gård 13.03.2019 1.1
Hadelandsåsene
1302 5 km klassisk på Lygna skisenter 25.01.2021 5.0
1365 Ballangrud - Skytebanen [Storrunden] 19.01.2021 2.2
502 Brandbu - Blokkhus 09.02.2019 8.5
551 Fellessætra - Korssætersvingen 13.01.2021 3.0
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud [Storrunden] 15.01.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund 19.01.2021 1.3
1364 Grindvoll - Ballangrud [Storrunden] 10.01.2021 2.0
1332 Grindvoll - Løken [Storrunden] 23.01.2021 1.3
1293 Kittelsrudtoppen - Grimsrud 23.01.2021 3.7
1521 Lushaughytta - Lushaugen 23.01.2021 1.1
507 Lushaughytta - Svartdalen - Malsjøsætra - Risbakken 21.01.2021 5.5
501 Lygna - Lygnalia - Badstuvegen 29.11.2019 3.3
1413 Lygna - Lygnalia- Lygna 23.01.2021 6.4
500 Lysløypa ved Lygna 21.01.2021 3.2
15 Lysløypa ved Skihytta på Bleiken 10.12.2019 2.0
1330 Løken - Grimsrud 10.03.2019 3.8
1363 Løken - Norum - Ballangrud [Storrunden] 13.03.2019 2.0
640 Nordre Oppdalen - Koperud 22.01.2021 1.9
641 Nordre Oppdalen - Søndre Ålsbygda 22.01.2021 4.8
1367 Skytebanen - Finnlaus [Storrunden] 20.01.2021 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen 19.01.2021 0.8
1333 Skøyenrunden 19.01.2021 2.0
1257 Steinholen - Risbakken 21.01.2021 2.3
1106 Steinsjørunden 20.01.2021 2.9
642 Søndre Ålsbygda - Breidtjernet 08.02.2019 4.6
1107 Trintomløypa 18.02.2015 3.0
481 Ullvildsdalen - Breidtjernet - Langmyra - Koperud 22.01.2021 10.0
1225 Åstjern - Vatningsbakken 23.01.2021 1.5
Gjøvik, Toten og Land
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen 00.00. 0 8.5
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen 25.01.2021 3.0
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd 22.01.2021 6.4
545 Bukkhalsen - Gillerhaugen - Vesterås 14.01.2021 5.2
546 Bukkhalsen - Linnerud 15.01.2021 3.8
567 Bukkhalsen - Mustadkampen - Vesterås 23.01.2021 4.6
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang 02.01.2021 7.6
626 Dempesætra - Kalverudsætra 22.01.2021 1.0
517 Eidstugua - Stormyrene 25.01.2021 4.0
758 Eina - Eidstugua [Valdresbanen] 23.01.2021 5.6
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra 22.01.2021 1.9
656 Flutua - Svearoa 25.01.2021 3.0
574 Flyplassen - Puttmyra 23.01.2021 3.2
573 Flyplassen - Skihytta 23.01.2021 4.5
614 Flåmyra - Trettsvehøgda 15.01.2021 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen 23.01.2021 1.0
604 Grindlirunden 23.01.2021 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra 22.01.2021 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra 06.03.2020 4.1
530 Haug - Blivgodt 25.01.2021 1.8
612 Hemsangen - Slømyrholen 25.01.2021 1.2
538 Hornås - Stangstua 19.01.2021 1.6
1515 Hov - Bjørnerud stasjon [Valdresbanen] 07.02.2020 4.9
1441 Hov - Skrukli stasjon [Valdresbanen] 19.01.2021 8.1
570 Hunndalen - Eiktunet 19.01.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken 19.01.2021 8.0
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug 25.01.2021 1.7
1612 Kaldingen - Brattlia 00.00. 0 2.1
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra 22.01.2021 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra 09.04.2020 8.9
615 Lindheim - Flåmyra 25.01.2021 6.1
616 Lindheim - Tranalia 25.01.2021 7.8
622 Lindheim - Trettsvehøgda 25.01.2021 4.2
628 Linnerud - Puttmyra 23.01.2021 1.5
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen 12.01.2021 1.8
579 Lysløypa i Skjeskroken 23.01.2021 2.6
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang 23.01.2021 3.8
1492 Lysløypa på Biristrand 24.03.2019 2.6
1407 Lysløypa på Kastad 21.01.2021 1.7
1531 Lysløypa på Lindheim 23.01.2021 1.9
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass 23.01.2021 5.6
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt 25.01.2021 2.7
525 Lysløypa Skistua - Grande 21.01.2021 3.0
519 Lysløypa Solvoll - Eidstugua 25.01.2021 2.6
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole 28.03.2020 10.0
521 Løypene på Glæstadhøgda 27.12.2020 11.5
610 Midtholen - Lundsætra 22.01.2021 8.3
1154 Orrfugltjernet - Tjernsmyra [Liåsløypa] 01.03.2020 10.3
629 Puttmyra - Skihytta 23.01.2021 3.1
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset 25.01.2021 4.5
608 Redalsætermyra - Skihytta 23.01.2021 5.0
563 Reinsvoll - Tåsås 23.01.2021 5.1
518 Rørmyra - Paulsrud - Solvoll 25.01.2021 6.9
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra 25.01.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra 25.01.2021 2.6
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen 17.12.2019 5.1
1179 Sangsætra - Drogsetsætra 10.04.2019 4.3
578 Skihytta - Høgbrenna [nordre løype] 23.01.2021 4.6
577 Skihytta - Høgbrenna [søndre løype] 30.01.2020 4.7
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen 25.01.2021 4.1
539 Skistua - Lundstein 21.01.2021 5.0
1440 Skjeskroken - Skihytta 23.01.2021 6.1
605 Skogheim - Onsrudvatna 22.01.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta 25.01.2021 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen 28.03.2020 6.0
1153 Spenntirunden 23.01.2021 6.6
534 Stakamyra - Skistua 23.01.2021 4.9
544 Stangstua - Bukkhalsen 23.01.2021 1.0
611 Svearoa - Hemsangen 25.01.2021 3.2
549 Torvmyra - Veset 23.01.2021 1.8
617 Tranalia - Snertingdal skole 25.01.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen 25.01.2021 3.5
576 Vassenden - Skihytta 23.01.2021 9.3
568 Vesterås - Torvmyra 23.01.2021 1.6
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud 16.03.2020 6.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen 23.01.2021 2.9
Hurdal - Feiring
1517 Almelihaugen - Steinsjøen 02.01.2021 3.1
972 Byfellavegen [Tisjøen] - Vingerdalstua 20.01.2021 1.9
787 Bøhnshytta - Langtjennet - Skomakartjennet 08.03.2020 4.0
790 Dalen - Dalkollen - Skomakarbakken 06.01.2021 2.2
1518 Fløyta - Bøhnshytta 08.03.2020 1.0
965 Kinna - Vingerdalstua 20.01.2021 4.1
1105 Lysløypa i Feiring 27.12.2019 3.4
785 Nordre Morttjennet - Melbyhøgda - Almelihaugen 02.01.2021 4.1
792 Skomakarbakken - Skomakartjennet 08.03.2020 0.8
795 Skomakartjennet - Hoelshytta 08.03.2020 2.5
784 Vesle Byua - Nordre Morttjennet 09.01.2021 2.6
Eidsvoll - Nes
766 Benkemyra - Tretjernsmyra 19.03.2019 2.6
952 Brøstadgruva - Midtrøysholen - Grønnsjøkoia 18.03.2019 4.2
776 Dønnumskia og Garmorunden 20.03.2019 5.8
765 Feriekolonien - Bergerlinna - Pens 19.03.2019 4.1
1206 Finnkollen - Staurdalmyra 19.01.2015 1.8
763 Granhaugåsen - Borkhyttedalen - Pens 19.03.2019 2.4
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 25.01.2021 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
761 Ladderud - Bergerlinna - Feriekolonien 19.03.2019 3.0
770 Lynesvangen - Brøstadvangmyra - Grønnsjøkoia 25.01.2021 5.1
984 Lynesvangen - Holsjøen vest - Brøstadgruva 25.01.2021 2.0
769 Lynesvangen - Holsvangen - Neverberget 25.01.2021 1.9
771 Lynesvangen - Løntjernbråten - Brøstadgruva 25.01.2021 2.2
1120 Lysløypa i Finnkollen 25.01.2015 2.6
1577 Rundløype ved Hasler 25.01.2021 0.8
1488 Rundløype ved Linderud 23.02.2019 1.8
783 Rundløyper på Tønsakerjordet og Elstadjordet 20.03.2019 4.3
762 Råholt - Tærudåsen - Ladderud 19.03.2019 2.0
764 Sessvollmoen - Pens 19.03.2019 2.5
775 Svangerudenga - Linderud 25.01.2021 0.9
1576 Sætre - Hasler 25.01.2021 2.0
768 Tretjernsmyra - Neverberget 18.03.2019 2.6
767 Tretjernsmyra - Tempelvangen - Neverberget 15.03.2019 4.1
772 Øvre Holtet - Grønnsjøkoia 25.01.2021 4.0
Totenåsen
1169 Lysløypa Toppenplassen - Lensbygdaplassen 30.01.2019 4.2
1164 Oksbakken - Tjuvåskampen - Rausteinshytta 23.01.2021 7.2
1268 Ospekollen - Brennsætersjøen - Torsætra 23.01.2021 8.9
1519 Svartungstua - Svartungen hytteområde 23.01.2021 2.1
1157 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - kort] 23.01.2021 5.5
1158 Torsætra - Garsjøen - Torsætra [Garsjørunden - lang] 21.12.2019 6.7
1159 Torsætra - Hersjøen - Torsætra [Hersjørunden] 23.01.2021 17.0
1156 Torsætra - Steinsjøen [Hurdal] 23.01.2021 13.5
1161 Torsætra - Svartdalen - Rausteinshytta 15.01.2021 8.1
1160 Torsætra - Øyungen - Torsætra [Øyungsrunden] 23.01.2021 12.0
1202 Vesle Vålsjøen - Vesterås 23.01.2021 2.2
1171 Vesterås - Vålsjøen - Lensbygdaplassen [Gransmarkrunden] 23.01.2021 9.8
1611 Øyungen - Hersjøen 00.00. 0 3.3

692 løyper vist, totalt 2459.7 km.