Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 24.01.2021 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 16.12.2019 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 24.01.2021 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 23.01.2021 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 15.01.2021 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 21.01.2021 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 15.03.2019 0.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 20.01.2021 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 24.01.2021 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 03.03.2020 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 23.01.2021 2.8
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 23.01.2021 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 25.01.2021 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 20.01.2021 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 20.01.2021 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 22.01.2021 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 25.01.2021 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 23.01.2021 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 17.01.2021 2.2
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 24.01.2021 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 25.01.2021 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 25.01.2021 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 01.01.2021 7.5
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 25.01.2021 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 25.01.2021 5.5
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø 20.01.2021 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 25.01.2021 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 25.01.2021 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 23.01.2021 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 23.01.2021 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 22.01.2021 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 20.01.2021 1.1
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 20.01.2021 5.7
33 Skoglund - Svartvann N 20.01.2021 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 25.01.2021 2.8
28 Solli - Myggheim 25.01.2021 2.1
44 Solvang - Berg 20.01.2021 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 20.01.2021 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 20.01.2021 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 20.01.2021 1.1
1610 Treningsrunden på Vestmarksetra 00.00. 0 2.6
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 25.01.2021 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 25.01.2021 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 21.01.2021 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 20.01.2021 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 25.01.2021 4.0
1246 Øyevann - Damvann 25.01.2021 1.5
Krokskogen - Hole
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien 13.03.2020 0.9
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 24.01.2021 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 24.01.2021 2.6
1599 Borgersetra - Vassendvika 15.01.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern 24.01.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 24.01.2021 2.4
357 By - Greinehytta 17.01.2021 4.9
1598 Damtjern - Ringsmyrene 22.01.2021 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 25.01.2021 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 25.01.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 25.01.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 25.01.2021 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 25.01.2021 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 24.01.2021 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 25.01.2021 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 23.01.2021 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 23.01.2021 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 25.01.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 24.01.2021 3.7
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2020 2.3
1597 Langtjern - Damtjern 22.01.2021 2.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 23.01.2021 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 07.01.2021 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 24.01.2021 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 24.01.2021 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 24.01.2021 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 24.01.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 24.01.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 24.01.2021 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 07.01.2021 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 25.01.2021 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 24.01.2021 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 25.01.2021 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2020 3.2
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2020 3.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 25.01.2021 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 24.01.2021 3.7
1601 Treningsrunden 24.01.2021 7.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 24.01.2021 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 25.01.2021 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 25.01.2021 3.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 18.03.2020 3.5
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 25.01.2021 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 23.01.2021 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 20.01.2021 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 23.01.2021 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 23.01.2021 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 25.01.2021 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 20.01.2021 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 20.01.2021 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.03.2020 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 25.01.2021 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 20.01.2021 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 20.01.2021 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 25.01.2021 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 19.03.2019 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 24.01.2021 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 20.01.2021 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 12.01.2021 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 24.01.2021 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 25.01.2021 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 20.01.2021 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 20.01.2021 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 19.03.2019 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 24.01.2021 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 28.12.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 16.01.2021 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 16.01.2021 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 25.01.2021 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 24.01.2021 1.5
139 Solemskogen - Revlia 24.01.2021 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 03.12.2019 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 25.01.2021 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 24.01.2021 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 25.01.2021 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 20.01.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 25.01.2021 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 25.01.2021 1.0
127 Hammeren - Skar 20.01.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 24.01.2021 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 25.01.2021 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 20.01.2021 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 25.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 26.03.2020 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 11.03.2020 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 28.03.2020 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 25.01.2021 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 24.01.2021 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 20.01.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 25.01.2021 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 20.01.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 20.01.2021 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 24.01.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 12.01.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.01.2021 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.03.2019 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 23.01.2021 2.5
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 25.01.2021 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 23.01.2021 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 25.01.2021 5.5
711 Sognsvann snøpark 25.01.2021 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 20.01.2021 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 25.01.2021 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 25.01.2021 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 07.03.2020 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 19.01.2021 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 25.01.2021 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 23.01.2021 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 25.01.2021 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 23.01.2021 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 25.01.2021 0.5
1478 Kingerunden 25.01.2021 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 23.01.2021 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] 23.01.2021 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 25.01.2021 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 25.01.2021 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 25.01.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 25.01.2021 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern 23.01.2021 2.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 25.01.2021 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 25.01.2021 6.0
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 25.01.2021 2.8
Romeriksåsene - Nannestad
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
652 Bekkestua - Storøyungen N 24.01.2021 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 24.01.2021 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 22.01.2021 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 13.01.2021 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 3.6
1069 Dalssætra - Sjuputtane 23.01.2021 2.0
1430 Djupdalen - Grani 20.01.2021 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 24.01.2021 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 24.01.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 15.01.2021 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
348 Grua - Nysetra 13.04.2020 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 23.01.2021 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 14.12.2019 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 23.01.2021 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 14.01.2021 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 24.01.2021 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 10.03.2019 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 11.02.2019 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 13.01.2021 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 26.12.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 23.01.2021 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 12.04.2020 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 24.01.2021 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 15.01.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet 25.01.2021 4.3
653 Lysløypa i Tæruddalen 24.01.2021 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 25.01.2021 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 20.01.2021 5.0
350 Lysløypa på Harestua 05.03.2020 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 23.01.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 23.01.2021 3.9
1088 Lysløype Preståsen 23.01.2021 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 23.01.2021 1.5
1605 Nysetra - Langvatnet 25.01.2021 2.0
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 23.01.2021 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 24.01.2021 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 24.01.2021 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 13.01.2021 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 20.01.2021 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 18.03.2020 4.2
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 23.01.2021 3.9
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sæterlykkja 23.01.2021 2.0
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 23.01.2021 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 24.01.2021 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 24.01.2021 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 23.01.2021 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 06.03.2020 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 23.01.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 23.01.2021 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 23.01.2021 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 22.03.2019 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 14.01.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 24.01.2021 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 24.01.2021 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 23.01.2021 0.6
1420 Åsen stadion - skianlegg 25.01.2021 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 12.01.2021 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 28.12.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 25.01.2021 3.2
807 Lysløypa Kurland 20.01.2021 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 22.03.2019 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 01.03.2020 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 20.01.2021 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 20.01.2021 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 10.04.2019 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 16.01.2021 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 25.01.2021 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 24.01.2021 2.1
1051 Morterudveien 20.01.2021 0.8
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 25.01.2021 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 20.01.2021 2.0
644 Skillebekk - Finland 24.01.2021 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 30.11.2019 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.12.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 20.01.2021 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 13.01.2021 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 18.03.2019 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 25.01.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 25.01.2021 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 20.01.2021 5.0
837 Flisløypa 19.01.2021 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 05.03.2020 4.4
590 Rustadjordet 14.03.2019 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen 15.03.2019 2.2
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 24.01.2021 1.8
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 24.01.2021 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 11.11.2019 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 24.01.2021 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 24.01.2021 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 17.01.2021 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 19.03.2019 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1289 Betel - Lunde 27.12.2019 2.5
1288 Betel - Moger 27.12.2019 3.0
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 23.01.2021 2.9
1294 Buhammeren rundt 23.01.2021 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 23.01.2021 2.1
1296 Børmarkenrunden 23.01.2021 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 13.01.2021 2.0
1287 Fjordvang - Betel 19.03.2019 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.01.2021 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 23.01.2021 3.4
1290 Grymyr - Betel 14.01.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 14.01.2021 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 23.01.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 23.01.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 23.01.2021 3.4
1096 Jorstad - Alm - Rækken 24.01.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.01.2021 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 13.01.2021 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 25.01.2021 3.0
1297 Lunnerrunden vest 14.01.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst 23.01.2021 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 23.01.2021 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 23.01.2021 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 23.01.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 23.01.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 24.01.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 23.01.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 23.01.2021 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 23.01.2021 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 24.01.2021 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 23.01.2021 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 25.01.2021 4.3
488 Løyper på Lygna skisenter 25.01.2021 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 24.01.2021 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 19.01.2021 0.8
1331 Posthusmyra 23.02.2018 0.5
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
1334 Rundløype Løken 10.01.2021 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 19.01.2021 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 23.01.2021 14.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 23.01.2021 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 24.01.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 24.01.2021 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 23.01.2021 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 22.01.2021 10.5
526 Bjørnsveen - Furumoen 15.01.2021 2.9
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 07.03.2020 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 23.01.2021 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 24.03.2020 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 19.01.2021 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 23.01.2021 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 25.01.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 25.01.2021 1.4
1328 Eina - Stormyrene 24.01.2021 4.6
1339 Eina - Thune skole 07.03.2020 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 25.01.2021 1.7
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 24.01.2021 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 22.01.2021 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 22.01.2021 8.8
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 25.01.2021 2.3
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 25.01.2021 1.6
1604 Konkurranseløyper Vind 00.00. 0 4.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 16.01.2021 7.2
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra 24.03.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 25.12.2019 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 25.01.2021 4.4
1497 Lysløypa i Biri 14.03.2020 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 23.01.2021 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 25.01.2021 4.2
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 23.01.2021 9.3
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 22.01.2021 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 23.01.2021 5.5
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta 21.01.2021 1.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 07.03.2020 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 25.01.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 25.01.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 25.01.2021 3.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 24.01.2021 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 24.01.2021 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 24.01.2021 4.3
554 Raufoss skistadion 21.01.2021 2.7
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1586 Rundløype Hornås 22.01.2021 2.4
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) 17.11.2019 3.8
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 25.01.2021 1.5
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 22.01.2021 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 23.01.2021 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 24.01.2021 7.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 25.01.2021 1.4
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 24.01.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 24.01.2021 0.5
1402 Thune skole - Blili 07.03.2020 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 23.01.2021 0.7
582 Vind Idrettspark 22.01.2021 3.0
542 Øverby skistadion 25.01.2021 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 12.03.2020 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 20.01.2021 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 20.01.2021 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 19.01.2021 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 20.01.2021 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 19.01.2021 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 20.01.2021 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 12.04.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 09.01.2021 3.2
1426 Finstad - Linderud 25.01.2021 2.7
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 09.01.2021 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 13.02.2019 2.5
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 09.03.2019 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 20.01.2021 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 24.01.2021 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 24.01.2021 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 24.01.2021 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 15.01.2021 7.0
1003 Nes skianlegg - Vika 24.01.2021 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 10.02.2019 2.3
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 09.01.2021 2.2
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 09.01.2021 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 24.01.2021 3.7
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 23.01.2021 2.0
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 23.01.2021 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 23.01.2021 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 23.01.2021 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] 20.03.2020 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra 23.01.2021 1.4
1495 Holokampen rundt 23.01.2021 12.0
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 14.01.2021 3.7
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 25.01.2021 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 03.01.2021 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 07.01.2020 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 23.01.2021 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 24.01.2021 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 23.01.2021 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 24.01.2021 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 24.01.2021 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 23.01.2021 2.3
1444 Narumsrunden 24.01.2021 6.3
1443 Nøklebyrunden 24.01.2021 12.3
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 23.01.2021 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 23.01.2021 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 23.01.2021 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 23.01.2021 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 23.01.2021 6.8
1442 Smebyrunden 24.01.2021 10.1
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 23.01.2021 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 23.01.2021 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2

488 løyper vist, totalt 1767.5 km.