Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bærumsmarka
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 26.03.2021 1.8
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 12.03.2021 1.9
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 26.03.2021 1.5
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 26.03.2021 2.7
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype 19.02.2021 5.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 26.03.2021 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 11.03.2021 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 19.02.2021 0.7
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 12.03.2021 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 26.03.2021 1.5
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 04.03.2021 2.4
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 23.03.2021 2.8
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 23.03.2021 0.9
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 26.03.2021 0.8
117 Årnes - Tangenåsen S 12.03.2021 1.0
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 17.03.2021 1.0
Vestmarka
1548 Berg - Semsvannet SV 22.03.2021 0.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] 04.04.2021 3.0
306 Furuholmen - Sandungen N 05.04.2021 4.2
596 Grønland - Mikkelsbonn 04.04.2021 2.2
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] 13.04.2021 1.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås 25.03.2021 3.2
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra 24.03.2021 1.7
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
209 Lysløypa på Solli 15.03.2021 7.5
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2021 4.3
120 Lysløypa Skui - Jordbru 25.03.2021 2.1
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra 22.03.2021 5.5
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø 04.04.2021 1.6
330 Rudsmyr - Damvann 29.03.2021 1.1
410 Sandungen N - Øyevann 15.04.2021 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 15.04.2021 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 15.04.2021 1.7
66 Semsvannet (Sem) - Berg 22.03.2021 1.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 22.03.2021 1.1
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn 04.04.2021 5.7
33 Skoglund - Svartvann N 04.04.2021 2.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 13.04.2021 2.8
28 Solli - Myggheim 13.04.2021 2.1
44 Solvang - Berg 22.03.2021 2.1
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn 31.03.2021 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø 04.04.2021 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet 29.03.2021 1.1
1610 Treningsrunden på Vestmarksetra 00.00. 0 2.6
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 01.04.2021 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N 01.04.2021 2.3
38 Vestmarksetra - Furuholmen 13.04.2021 1.5
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 23.03.2021 1.4
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] 07.04.2021 4.0
1246 Øyevann - Damvann 15.04.2021 1.5
Krokskogen - Hole
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien 13.03.2020 0.9
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 28.03.2021 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 30.03.2021 2.6
1599 Borgersetra - Vassendvika 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 18.04.2021 2.4
357 By - Greinehytta 23.03.2021 4.9
1598 Damtjern - Ringsmyrene 13.04.2021 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
88 Finneflakseter - Kleivstua 13.04.2021 4.5
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 15.04.2021 1.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 28.03.2021 3.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 28.03.2021 2.6
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 13.04.2021 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.04.2021 1.8
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 13.04.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 13.04.2021 3.7
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
1597 Langtjern - Damtjern 21.03.2021 2.8
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 13.04.2021 3.2
89 Lysløypa på Kleivstua 25.03.2021 3.7
95 Lysløypa på Ringkollen 30.03.2021 3.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 13.04.2021 3.5
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 11.03.2021 7.5
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 15.04.2021 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.03.2021 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 05.04.2021 3.8
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 17.04.2021 7.7
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 15.04.2021 4.4
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2021 3.2
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
1401 Sørsetra - Finneflakseter 13.04.2021 1.5
1223 Torgetjern - Frøshaug 13.04.2021 3.7
1601 Treningsrunden 18.04.2021 7.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 25.03.2021 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 28.03.2021 5.2
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 16.04.2021 3.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 15.04.2021 3.5
Kjekstadmarka
477 Borgen skole - Borgenåsen 09.02.2021 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 14.03.2021 1.5
10 Gjellebekk - Heggsjø 31.03.2021 1.8
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 26.03.2021 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 22.03.2021 2.7
327 Kjenner - Heggsjø 27.03.2021 1.9
25 Lysløypa i Vardåsen 19.03.2021 4.6
447 Lysløypa på Dikemark 18.02.2021 0.8
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 22.03.2021 5.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 13.03.2021 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 06.03.2020 1.5
1150 Skileik på Eidsletta 11.04.2021 1.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 22.03.2021 2.0
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 18.03.2021 2.0
Lillomarka og Gjelleråsen
178 Damputtbekken - Sandermosen 20.03.2021 1.9
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.03.2021 1.0
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann 20.03.2021 2.7
1320 Lysløypa i Bråteåsen 03.02.2019 2.7
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2021 1.2
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen 12.03.2021 4.0
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen 26.03.2021 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst 17.04.2021 0.8
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2021 1.1
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann 23.03.2021 1.5
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud 16.03.2021 2.6
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann 24.03.2021 2.6
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen 28.12.2019 4.0
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen 17.03.2021 2.0
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen 19.03.2021 2.5
1508 Løyper på Lillomarka arena 29.03.2021 3.0
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen 24.03.2021 1.5
139 Solemskogen - Revlia 26.03.2021 2.3
Nordmarka syd
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 14.04.2021 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 18.03.2019 1.3
131 Delebekken - Kikutstua 13.04.2021 11.0
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 13.04.2021 7.0
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 23.03.2021 9.1
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 12.03.2021 6.0
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 15.04.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2021 3.5
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 13.04.2021 1.0
127 Hammeren - Skar 12.03.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 13.03.2021 2.8
24 Heggehullet - Tryvannstua 19.04.2021 1.8
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 09.02.2021 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 29.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 09.02.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 09.02.2021 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
698 Huseby - Bogstad 14.03.2019 3.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 02.02.2021 1.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 13.04.2021 7.8
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 13.03.2021 2.3
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 18.02.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 14.04.2021 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 18.02.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.02.2021 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
374 Lysløypa i Nittedal 19.03.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 29.03.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.01.2021 2.6
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.02.2021 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.04.2021 2.5
1454 Musejordet 23.03.2019 0.9
1229 Rundmyr - Langmyr 14.04.2021 0.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) 28.03.2021 2.3
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 16.03.2021 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 27.03.2021 5.5
711 Sognsvann snøpark 27.03.2021 1.4
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 17.03.2021 3.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 13.04.2021 1.3
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 21.04.2021 1.8
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 24.02.2021 3.0
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 13.03.2021 1.5
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 19.03.2021 4.4
Nordmarka nord
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
221 Gjerdingen rundt 22.04.2021 10.9
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 23.04.2021 1.8
1372 Halvorsrud - Stormyra 19.03.2021 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 20.02.2021 0.5
1478 Kingerunden 20.02.2021 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 25.03.2021 3.0
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] 07.05.2021 4.7
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 19.03.2021 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 25.03.2021 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 20.02.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 20.02.2021 0.7
1139 Store Sinnera - Auretjern 16.04.2021 2.1
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 28.03.2021 3.0
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 22.04.2021 6.0
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 28.03.2021 2.8
Romeriksåsene - Nannestad
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
652 Bekkestua - Storøyungen N 25.03.2021 4.3
1428 Bergdalsvegen 23.03.2019 2.0
155 Bjertnessjøen rundt 16.04.2021 10.1
1081 Breenenga barnehage - Maura skole - Kløvberget [Holkebyenga] 11.03.2021 2.5
1082 Breenenga barnehage - Nannestad skisenter - Kløvberget [Holkebyenga] 20.02.2014 2.5
718 Breidmåsan - Ringdalsveien P 09.03.2021 1.5
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 12.03.2021 3.6
1069 Dalssætra - Sjuputtane 01.05.2021 2.0
1430 Djupdalen - Grani 13.03.2021 1.2
1429 Feviksvangen - Haugsvangen 16.04.2021 0.9
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] 02.03.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta 19.02.2021 2.4
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] 12.03.2021 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
1434 Grani - Finstadsletta 23.03.2019 0.7
348 Grua - Nysetra 13.03.2021 2.0
1075 Grustaket - Honsjøhytta 01.05.2021 2.4
1352 Grustaket - Nipkollen 06.03.2021 3.7
1076 Grustaket - Skjennumstjernet 01.05.2021 3.2
156 Gruvelia - Vardåsen 03.04.2021 3.8
733 Grøsåkervangen - Bekkestua 16.04.2021 2.1
720 Harasletta - Breidmåsan 12.03.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta 18.02.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P 09.03.2021 1.2
735 Holtersaga - Ramstad 26.12.2019 3.8
1074 Honsjøhytta - Kjønstadsætra 01.05.2021 2.8
1071 Kjønstadsætra - Sjuputtane 09.04.2021 2.4
1080 Kløvberget - Grustaket 29.03.2019 4.8
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] 02.03.2021 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] 19.03.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet 23.04.2021 4.3
653 Lysløypa i Tæruddalen 24.01.2021 4.3
731 Lysløypa i Åsgreina 14.04.2021 1.7
721 Lysløypa på Harasletta 11.03.2021 5.0
350 Lysløypa på Harestua 16.03.2021 3.0
1077 Lysløype Nordåsen 2 km 27.04.2021 2.0
1078 Lysløype Nordåsen 4 km 02.04.2021 3.9
1088 Lysløype Preståsen 19.03.2021 3.3
1083 Maura vest 18.03.2019 8.1
1085 Morepprunden 18.03.2019 9.1
1086 Nannestadrunden 23.03.2019 13.8
1079 Nordåsen skistadion - Grustaket 01.05.2021 1.5
1605 Nysetra - Langvatnet 17.04.2021 2.0
1084 Piperudkrysset - Breenenga barnehage 25.03.2021 3.0
1089 Preståsrunden 25.03.2019 4.8
1354 Ramstad - Åsgreina 01.04.2021 1.2
717 Ringdalshytta - Breidmåsan (på veien) 25.03.2021 3.1
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen 09.03.2021 2.0
1427 Rustad - Rustadmåsan 13.03.2021 1.0
1065 Rustad [Jeppedalsvegen] - Dalssætra 15.01.2020 4.0
1256 Rustad [Jeppedalsvegen] - Heggavegen - Greinen 18.03.2020 4.2
1255 Rustad [Jeppedalsvegen] - Sandsnesseter 23.04.2021 2.0
1067 Rustad [Jeppedalsvegen] - Skjennumstjernet 30.04.2021 3.9
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 17.03.2021 3.0
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 16.04.2021 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 03.04.2021 2.6
1070 Sjuputtane - Marifjell 01.05.2021 1.7
1323 Skistadion Tæruddalen 15.02.2021 1.4
1068 Skjennumstjernet - Dalssætra 01.05.2021 1.8
1073 Skjennumstjernet - Honsjøhytta [over Høgmåsan] 01.05.2021 2.8
1072 Skjennumstjernet - Kjønstadsætra 01.05.2021 1.5
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 19.02.2021 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 12.03.2021 3.6
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 19.03.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 25.03.2021 1.9
654 Tæruddalen - Høgsmåsan 19.02.2021 2.4
1087 Vigsteinrunden 18.03.2019 6.9
1232 Vikkakrysset - Vikkelihytta 18.04.2021 0.6
1420 Åsen stadion - skianlegg 04.04.2021 6.0
Østmarka
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 18.02.2021 7.6
281 Losby - Djupdalskrysset 28.12.2019 1.9
251 Lysløypa i Marikollen 23.03.2021 3.2
807 Lysløypa Kurland 12.03.2021 2.1
400 Lysløypa på Streifinn 16.03.2021 3.0
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 14.03.2021 2.7
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 12.03.2021 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 12.03.2021 7.6
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 14.03.2021 2.4
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 11.03.2021 1.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 24.03.2021 2.2
647 Merratjern - Skillebekk 12.03.2021 2.1
1051 Morterudveien 12.03.2021 0.8
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 29.03.2021 0.4
813 Rundløypene på Hektnersletta 19.02.2021 2.0
644 Skillebekk - Finland 12.03.2021 1.6
643 Streifinn - Skillebekk 16.03.2021 2.0
580 Streifinn - Vestre Skallbergdalen - Finland 25.12.2019 3.6
1055 Sørlihavna - Løkenåsen skole - Sørlihavna 08.02.2019 3.6
250 Sørlihavna - Skihytta - Kurland 29.11.2019 10.5
1052 Sørlihavna - Vallerud 19.02.2021 4.1
812 Treningsløypa ved Nordby skole 12.03.2021 0.7
Sørmarka
176 Bjørndal Idrettspark 12.03.2021 1.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 05.04.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 02.04.2021 1.5
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
Follomarka
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
584 Drøbak - Høyås - Ottarsrud 12.03.2021 5.0
837 Flisløypa 19.01.2021 3.4
193 Golfbanen i Frogn 08.02.2019 4.3
1123 Hølenrunden 05.02.2019 1.3
192 Lysløypa i Frogn 11.03.2021 4.4
590 Rustadjordet 12.03.2021 3.3
191 Søråsjordet 03.02.2019 1.8
1496 Universitetet i Ås - Askjumskogen 12.03.2021 2.2
591 Vollebekkjordet 14.03.2019 2.6
Hurummarka
1357 Breidmosan vest - Bjørnåsen 23.03.2021 1.8
1355 Hvilestein - Stikkvannsveien - Stikkvannshytta 30.03.2021 3.1
904 Lysløypa på Klokkarstua 03.02.2019 3.2
1358 Myrvold - Breidmosan - Stikkvannshytta 23.03.2021 4.8
1359 Rundløype ved Grønsand 14.03.2021 1.4
1155 Sætre [Grytnesbommen] - Breidmosan vest 07.02.2019 2.9
898 Sætre [Grytnesbommen] - Hvilestein 23.03.2021 1.7
Mossemarka
1321 Kunstsnøløypa i Mossemarka 24.03.2021 2.6
1024 Lysløypa ved Skihytta [Lillerunden] 18.02.2021 1.3
Hadelandsåsene
1345 Augedal gård - Markafeltet 19.03.2019 1.8
1365 Ballangrud - Skytebanen 12.03.2021 2.2
1289 Betel - Lunde 19.02.2021 2.5
1288 Betel - Moger 19.02.2021 3.0
493 Bleiken [Skihytta] - Åstjern 10.12.2019 12.0
483 Blokkhus - Vatningsbakken 09.04.2021 2.9
1294 Buhammeren rundt 13.03.2021 5.8
1274 Bustevollen - Steinholen 30.04.2021 2.1
1296 Børmarkenrunden 19.02.2021 4.5
491 Fellessætra - Åstjern 19.03.2021 2.0
1368 Finnlaus - Jordestua - Ballangrud 19.02.2021 2.2
1335 Finnlaus - Åslund 19.02.2021 1.3
1287 Fjordvang - Betel 19.02.2021 3.1
1097 Granavollen - Tuv - Jorstad 19.02.2021 2.6
1295 Grimsrud - Granlund 13.03.2021 3.4
1330 Grindvoll - Løken - Grimsrud 19.02.2021 5.1
1363 Grindvoll - Norum - Ballangrud 13.03.2019 1.7
1364 Grindvoll - Sprengen - Ballangrud 19.02.2021 2.0
1290 Grymyr - Betel 26.01.2021 5.7
1291 Grymyr - Kittelsrudtoppen 19.02.2021 2.8
482 Hengedykrysset - Blokkhus 16.04.2021 2.1
514 Hengedykrysset - Elkensætra - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 09.04.2021 6.6
489 Hengedykrysset - Linken - Vatningsbakken 09.04.2021 3.4
1096 Jorstad - Alm - Rækken 19.02.2021 3.1
1098 Jorstad - Ekern - Granavollen 19.02.2021 2.7
1349 Jorstad - Melbostad - Lunde 19.03.2019 2.3
1091 Julibakka - Rækstad - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 6.6
552 Korssætersvingen - Høgkorsplassen - Vatningsbakken 19.03.2021 2.4
1227 Kunstsnøløypa på Lygna skisenter 15.04.2021 3.0
1297 Lunnerrunden vest 19.02.2021 3.2
1329 Lunnerrunden øst 13.03.2021 3.1
509 Lushaughytta - Bustevollen 30.04.2021 1.8
485 Lushaughytta - Svartdalen - Sverasætra 17.04.2021 2.8
513 Lygna - Finnskjeggholen - Nysætra - Lygna [Lygna treningsrunde] 13.04.2021 10.0
499 Lygna - Grevsjøen - Lushaughytta 16.04.2021 4.7
1224 Lygna - Hengedykrysset 16.04.2021 3.8
1201 Lygna - Knørraputten - Finnskjeggholen 17.04.2021 2.3
1059 Lygna - Lauvlisæter - Sverasætra 17.04.2021 4.9
484 Lygna - Skarvåsen - Lushaughytta 01.05.2021 3.8
1090 Lysløypa i Tingelstad 19.02.2021 2.3
1292 Lysløypa på Kittelsrudtoppen 17.03.2021 1.8
1226 Lysløypa på Lygna skisenter 13.04.2021 4.3
1332 Løken - Grindvoll 19.02.2021 1.3
488 Løyper på Lygna skisenter 09.04.2021 10.0
1346 Markafeltet - Julibakka 19.03.2019 3.6
1093 Markafeltet - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 3.1
1102 Nymoen - Grønmyr - Tingelstad idrettsplass 19.02.2021 5.1
1421 Oppvarmingsløype på Lygna skisenter 02.02.2021 0.8
1331 Posthusmyra 23.02.2018 0.5
1524 Rundløype Grymyr 19.03.2019 4.9
1334 Rundløype Løken 19.02.2021 0.8
1099 Rundløype Sanne skole 19.02.2021 1.3
1095 Rækken - Forten - Jorstad 19.03.2019 3.0
487 Sagvollen - Fjellsjøen - Lushaughytta 30.03.2021 14.0
1367 Skytebanen - Finnlaus 11.03.2021 1.7
1366 Skøyen - Skytebanen 12.03.2021 0.8
1333 Skøyenrunden 19.02.2021 2.0
1060 Sverasætra - Ullvildsdalen 16.04.2021 4.0
1092 Tingelstad idrettsplass - Grunningen - Julibakka 19.03.2019 4.5
1101 Tingelstad idrettsplass - Kløvstad - Nymoen 19.02.2021 3.1
1350 Tingelstad idrettsplass - Lunde 26.02.2018 5.4
1094 Tingelstad idrettsplass - Rækken 19.03.2019 1.2
1347 Tingelstad idrettsplass - Røysum - Jorstad 19.03.2019 8.1
1100 Tingelstad idrettsplass - Sørvasslia - Tingelstad idrettsplass 19.03.2019 4.9
1348 Tingelstad idrettsplass - Østen - Jorstad 19.02.2021 4.7
486 Ullvildsdalen - Grunntjernet - Stråtjerna - Sagvollen 30.03.2021 7.3
Gjøvik, Toten og Land
1493 Biristrand skole - Heggelund 18.03.2019 4.1
537 Bjønnhaugen - Hornås 16.04.2021 10.5
526 Bjørnsveen - Furumoen 17.03.2021 3.1
1340 Blili - Mjørlund (Kjølvegen) 07.03.2020 7.5
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken 16.04.2021 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua 24.03.2020 3.1
569 Edelgranvegen - Sveumkrysset (maskinpreparert) 25.03.2021 3.0
1405 Edelgranvegen - Veset (maskinpreparert) 25.03.2021 1.8
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene 13.04.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra 13.04.2021 1.4
1328 Eina - Stormyrene 24.01.2021 4.6
1339 Eina - Thune skole 07.03.2020 1.8
1342 Einavoll - Berg - Mjørlund (Kjølvegen) 29.01.2018 6.0
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna 13.04.2021 1.7
1336 Glåmhaugen - Kvitingen 12.03.2021 1.8
536 Gravåsen - Bjønnhaugen 17.04.2021 3.2
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug 15.04.2021 8.8
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra 13.04.2021 2.3
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene 13.04.2021 1.6
1604 Konkurranseløyper Vind 00.00. 0 4.5
1327 Lomsdalsvegen - Sønstebygrenda 28.01.2021 7.2
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra 24.03.2020 11.2
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet 15.03.2021 2.0
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua 16.04.2021 4.4
1497 Lysløypa i Biri 14.03.2020 4.5
1325 Lysløypa i Prestmarka 21.03.2021 3.7
1528 Lysløypa i Redalen 03.01.2020 1.0
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen 13.04.2021 4.2
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås 22.03.2021 9.3
581 Lysløypa Vind - Kopperud - Gimlevegen 30.03.2021 1.8
543 Lysløypa Vind - Lerudåsen 03.04.2021 5.5
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta 23.03.2021 1.0
1341 Mjørlund (Kjølvegen) - Knutssætra 07.03.2020 2.3
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene 13.04.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta 13.04.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra 13.04.2021 3.3
1338 Ormsteinsmyra - Fellessætra 12.03.2021 3.0
1337 Prestmarka - Ormsteinsmyra 12.03.2021 6.7
1326 Prestmarka - Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) 12.03.2021 4.3
554 Raufoss skistadion 25.03.2021 2.7
1494 Roset - Roland 24.03.2019 1.2
1586 Rundløype Hornås 16.04.2021 2.4
1638 Rundløype Øvre Vardal idrettsplass 00.00. 0 1.0
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) 17.11.2019 3.8
516 Skumsjøen - Sveumkrysset 13.04.2021 1.5
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen 16.04.2021 3.7
533 Solbakken - Stakamyra 28.03.2021 3.9
520 Stormyrene - Glåmhaugen - Sønstebygrenda 12.03.2021 7.7
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta 13.04.2021 1.4
515 Sønsteby sameie (ved Sønstebygrenda) - Ormsteinsmyra 12.03.2021 5.3
1374 Sønstebygrenda - Sønsteby sameie 12.03.2021 0.5
1402 Thune skole - Blili 07.03.2020 2.8
1526 Trimrunden Reinsvoll 12.03.2021 0.7
582 Vind Idrettspark 17.02.2021 3.0
542 Øverby skistadion 30.03.2021 3.0
Hurdal - Feiring
967 Haraldvangen - Hermods plass 12.03.2020 4.1
966 Haraldvangen - Kinna 24.03.2021 4.7
968 Haraldvangen - Siridalsvegen 19.03.2021 4.5
970 Hermods plass - Aklangen 23.04.2021 5.0
971 Hermods plass - Vingerdalstua 23.04.2021 2.7
976 Holtjennet - Aklangen 23.04.2021 2.6
974 Hurdal skisenter - Holtjennet 22.02.2017 1.0
964 Lomtjennet [Flystripa] - Kinna 04.04.2021 1.3
969 Siridalsvegen - Aklangen 12.04.2019 4.5
Eidsvoll - Nes
1646 Brøstadvangmyra – Grønnsjøen 00.00. 0 1.0
1009 Djupdalsvangen - Utsjøen nord 19.03.2021 3.2
1426 Finstad - Linderud 19.03.2021 3.3
1006 Fiskeløysa - Gråbakkvangen 19.03.2021 2.7
1008 Fylkesgrense Rv181 - Utsjøen nord 19.03.2021 2.5
774 Hasler - Moen - Svangerudenga 12.03.2021 3.7
773 Hasler - Ålborgsetra - Svangerudenga 14.03.2019 6.0
1010 Ihlangsvangen - Djupdalsvangen 05.04.2021 4.3
1523 Ihle (Staksvoll) - Lågsjøen - Nes skianlegg 18.02.2021 3.8
1005 Jøndalsvangen - Fiskeløysa 19.03.2021 2.1
1011 Jøndalsvangen - Gruevangen - Djupdalsvangen 05.04.2021 5.0
1000 Lysløypa i Nes skianlegg 20.02.2021 5.0
1121 Lysløypa Minnesund skistadion 21.12.2018 3.0
1387 Lysløypa på Finstad 15.01.2021 7.0
1649 Midtrøysholen - Ottsjøen 00.00. 0 0.4
1003 Nes skianlegg - Vika 19.03.2021 3.0
1525 Rottjennet - Ihlangsvangen 11.03.2021 2.3
1577 Rundløype ved Hasler 19.03.2021 0.8
1488 Rundløype ved Linderud 05.02.2021 2.7
1437 Sneisrud - Finstad 12.03.2021 1.8
1253 Spyttmyra - Storbråten - Gråbakkvangen 19.03.2021 2.2
775 Svangerudenga - Linderud 19.03.2021 0.9
1576 Sætre - Hasler 12.03.2021 2.0
1007 Utsjøen nord - Spyttmyra 19.03.2021 1.8
1004 Vika - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 19.03.2021 3.7
1534 Østerud - Linderud 12.03.2021 2.0
Totenåsen
1391 Bjørkesnuplassen - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.04.2021 2.0
1574 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Bergsjøen - Lønsjøen [Lille KK-runden] 28.03.2021 6.4
1204 Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) - Vesle Vålsjøen [KK-runden] 15.04.2021 3.3
1312 Fargo - Olamyra [KK-runden] 26.03.2021 3.5
1277 Hakksvea - Børsvolkevjua (Kvikstadsetervegen) [Lille KK-runden] 15.04.2021 3.2
1172 Hakksvea - Olamyra 15.04.2021 1.4
1495 Holokampen rundt 01.04.2021 12.3
1176 KK-plassen - Bjørkesnuplassen [KK-runden] 15.04.2021 3.7
1173 KK-plassen - Lund - Fargo [KK-runden] 26.03.2021 3.8
1373 KK-plassen - Vestrunden - Fargo 18.02.2021 13.0
1317 Knutssætra - Olamyra 07.01.2020 1.5
1316 Korsmyra - Knutssætra 29.11.2017 3.7
1314 Korsmyra - Molstadbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.04.2021 3.2
1166 Laupendsætra - Sisselrotkampen 28.03.2021 1.3
1203 Laupendsætra - Vesterås [Gransmarkrunden] 28.03.2021 1.0
1170 Lensbygdaplassen - Laupendsætra [Gransmarkrunden] 28.03.2021 7.0
1165 Lensbygdaplassen - Oksbakken 28.03.2021 7.1
1177 Lysløypa på KK-plassen 23.12.2019 3.2
1175 Lønsjøen - Storbrenna - Tømmertorget [KK-runden] 15.04.2021 2.3
1444 Narumsrunden 14.03.2021 6.3
1443 Nøklebyrunden 27.02.2021 7.1
1483 Oksbakken - Hemningsdalen - Rausteinshytta 18.04.2021 5.5
1163 Oksbakken - Rausteinshytta 18.04.2021 4.6
1313 Olamyra - Korsmyra [KK-runden] 15.04.2021 2.0
1167 Sisselrotkampen - Oksbakken 17.04.2021 2.8
1168 Sisselrotkampen - Rausteinshytta 28.03.2021 6.8
1442 Smebyrunden 14.03.2021 13.5
1174 Store Svartungen - Tømmertorget 15.04.2021 3.6
1162 Torsætra - Anfinnsætra - Rausteinshytta 18.04.2021 10.2
1315 Tømmertorget - Vindflomyrene - Korsmyra 11.04.2018 5.2
Finnemarka
1670 Avdal - Garsjø (Eiksetra) 00.00. 0 3.0
1654 Eggevollen - Eiksetra (lysløypa) 00.00. 0 2.8
1668 Eggevollen - Garsjø (Gamleløypa) 00.00. 0 3.0
1660 Eiksetra - Lelangen 00.00. 0 4.3
1669 Eiksetra - Skimten (Driterbakkene) 00.00. 0 1.7
1674 Eiksetra - Tverråsen (Tverråsrunden) 00.00. 0 5.5
1673 Fallet - Djupbommen 00.00. 0 2.2
1663 Kanada - Nykjua 00.00. 0 8.3
1661 Lelangen - Saga 00.00. 0 4.4
1656 Martinsløkka 00.00. 0 0.7
1672 Nykjua - Fallet 00.00. 0 8.1
1664 Nykjua - Åsvanna 00.00. 0 4.2
1662 Saga - Nykjua 00.00. 0 5.8
1671 Sjåstad - Avdal 00.00. 0 4.8
1675 Skimten - Storsteinsfjell (Storsteinsfjellrunden S) 00.00. 0 4.0
1666 Solvang - Løken - Grunnvann 00.00. 0 1.9
1676 Storsteinsfjell - Skimten (Storsteinsfjellrunden N) 00.00. 0 3.0
1658 Svarthavna - Lelangen 00.00. 0 4.1
1659 Svarthavna - Vrangen 00.00. 0 1.3

528 løyper vist, totalt 1882.5 km.