Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Rykkinn
Beskrivelse kommer
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen 30.12.2021 7.5
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
1599 Borgersetra - Vassendvika 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern 02.01.2022 1.7
1602 Borgersetra – Vambu 02.01.2022 2.4
1598 Damtjern - Ringsmyrene 02.01.2022 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 05.03.2020 5.1
1597 Langtjern - Damtjern 21.03.2021 2.8
95 Lysløypa på Ringkollen 02.01.2022 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu 03.03.2020 6.2
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper 15.04.2021 5.0
454 Ringkollen - Langtjern 06.03.2021 3.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.03.2020 15.0
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden 02.01.2022 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka 15.04.2021 3.5
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien 13.03.2020 0.9
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] 30.12.2021 2.3
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 13.04.2021 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 30.12.2021 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 30.12.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 02.01.2022 3.7
89 Lysløypa på Kleivstua 25.03.2021 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 02.01.2022 3.7
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 30.12.2021 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 30.12.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 13.04.2021 4.5
358 Lysløypa på Sollihøgda 02.01.2022 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 02.01.2022 7.7
1401 Sørsetra - Finneflakseter 13.04.2021 1.5
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1542 Rundløypa på Storøya 25.02.2019 4.9
Lommedalen
Beskrivelse kommer
357 By - Greinehytta 23.03.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) 31.12.2021 3.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 30.12.2021 3.3
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen 31.12.2021 5.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 30.12.2021 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern 30.12.2021 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 02.01.2022 1.9
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 02.01.2022 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.04.2021 1.8
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 02.01.2022 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 02.01.2022 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5

51 løyper vist, totalt 252.1 km.