Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka nord

Skiforeningens maskin i området preparerer fra henholdsvis Kikut eller Katnosa i syd, Kalvedalen/Trantjern i vest, Bislingen/Mylla/Grua i nord og Harestua/Stryken/Hakkloa/Mago "Holmenkollmarsjen "Elvann Delebekken og Helgeren i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Stryken og preparering starter normalt herfra i retning Svartbekken.

Lysløypa på Harestua prepareres til kveldstrening onsdag og torsdag.

Noen av de mest snøsikre løypene i Marka går på ubrøytede skogsbilveier, og i dette området kan vi ha mange mil med løyper på skogsbilveiene som ofte ligger ubrøytet til glede for friluftslivet. Svartbekken - Kalvedalen 12,5 km. Harestua - Skillingen Gjerdingen - Sandungskalven og Katnosa mm.

Mylla Løypeforening preparerer området Trantjern i vest, Svea i nord og Mylla i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka nord
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Stryken - Harestua
Beskrivelse kommer
350 Lysløypa på Harestua 16.03.2021 3.0
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 28.03.2021 3.0
Grua - Mylla - Roa
Fra Grua til Mylla vest og området nord for Mylla
348 Grua - Nysetra 13.03.2021 2.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 23.04.2021 1.8
342 Lysløypa ved Svea Sportshytte 29.12.2021 3.0
346 Myllsdammen - Trantjern [Myllsliveien] 02.01.2022 4.7
497 Stormyra - Jonsrud - Svea Sportshytte 25.12.2019 3.0
Svartbekken - Bislingen
Fra Vestbygda (Svartbekken) og opp til Bislingflaka
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 22.04.2021 6.0
Jevnaker
Beskrivelse kommer
1372 Halvorsrud - Stormyra 19.03.2021 3.4
1371 Kinge - Vangen - Halvorsrud 25.12.2019 2.1
1479 Kinge skileik 20.02.2021 0.5
1478 Kingerunden 20.02.2021 4.7
1476 Klinkenberg - Kinge 20.12.2019 4.9
1477 Klinkenberg lysløype 20.12.2019 1.2
1370 Myrskogen - Vangen - Halvorsrud 19.03.2021 2.4
1475 Myrskogen skianlegg - konkurranseløyper 25.03.2021 3.8
498 Prestmoen - Klinkenberg 22.03.2019 2.5
1481 Ragnhildrud - Kinge 20.02.2021 2.0
1480 Ragnhildrud skileik 20.02.2021 0.7
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
221 Gjerdingen rundt 22.04.2021 10.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter 28.03.2021 2.8
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 30.12.2021 3.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
1139 Store Sinnera - Auretjern 30.12.2021 2.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4

25 løyper vist, totalt 80.6 km.