Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Klassisk- og fristilløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 02.01.2022 2.8
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km 29.01.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 09.02.2021 5.0
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km 09.02.2021 3.3
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen 14.04.2021 4.1
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan 30.12.2021 1.3
24 Heggehullet - Tryvannstua 02.01.2022 1.8
698 Huseby - Bogstad 30.12.2021 3.0
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 13.04.2021 7.8
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 14.12.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 02.01.2022 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 18.02.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.02.2021 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 30.12.2021 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 30.12.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr 01.01.2022 0.5
269 Strømsbråtan - Tryvannstua 30.12.2021 3.7
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 01.01.2022 1.8
702 Voksenkollen - Øvresetertjern 13.03.2021 1.5
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 31.12.2021 10.6
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] 02.01.2022 5.5
711 Sognsvann snøpark 02.01.2022 1.4
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 23.03.2021 9.1
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 02.01.2022 1.9
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.01.2021 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 02.01.2022 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 15.04.2021 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 02.01.2022 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 11.03.2021 2.1
1606 Kringla - Langlia 00.00. 0 1.0
1119 Langlia - Kveldrostjern 28.03.2021 2.3
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 02.01.2022 3.2
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 22.01.2021 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 02.01.2022 3.8
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 04.03.2021 2.4
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 02.01.2022 4.4
1143 Svarten N - Kringla 28.03.2021 3.6
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 20.03.2020 4.5
Kikut og omegn
Syd til Kobberhaugen, vest til Langlia og nord til Sandungen
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 28.12.2021 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 12.03.2021 6.0
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 31.12.2021 1.0
1266 Kveldrostjern - Knappa 02.02.2021 1.1
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 28.12.2021 1.3
Maridalen
Beskrivelse kommer
178 Damputtbekken - Sandermosen 28.12.2021 1.9
127 Hammeren - Skar 02.01.2022 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen 13.03.2021 2.8
680 Konkurranseløype Kjelsås 14.03.2021 1.0
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 02.01.2022 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.01.2021 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2021 1.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2021 1.1
709 Skar - Øyungen (vestlig) 02.01.2022 2.3
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 31.12.2021 4.4
Parker og grøntområder
Beskrivelse kommer
1457 Hengsengen med forbindelse til Oscarshallskogen 10.03.2019 4.0
1454 Musejordet 10.12.2021 0.9
1456 Søndre Hansebakkjordet 23.03.2019 1.0
1455 Thulstrup og Nordre Hansebakkjordet 20.03.2019 2.0
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
131 Delebekken - Kikutstua 30.12.2021 11.0
1148 Elnes - Mattismyr 20.03.2019 1.7
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] 30.12.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken 13.04.2021 3.5
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
374 Lysløypa i Nittedal 31.12.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 29.03.2021 3.6
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr 04.04.2019 1.8
406 Mattismyr - Delebekken 06.03.2020 5.4
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] 19.02.2021 4.6
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 12.03.2021 3.6
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra 24.02.2021 3.0

71 løyper vist, totalt 329.5 km.