Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Østmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
Beskrivelse kommer
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet 23.03.2021 4.1
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud 19.03.2021 3.2
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen 13.03.2021 1.0
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud 17.03.2021 2.9
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa 17.03.2021 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud 14.03.2021 0.7
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo 14.03.2021 2.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården 24.03.2021 2.4
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet 23.03.2021 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer 14.03.2021 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa 24.03.2021 2.2
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa 11.03.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka 13.03.2021 2.0
Lørenskog - Rælingen
Beskrivelse kommer
251 Lysløypa i Marikollen 23.03.2021 3.2
807 Lysløypa Kurland 12.03.2021 2.1
252 Lysløypa Sørlihavna - Losby [Losbylinja] 12.03.2021 3.4
264 Lysløypa Vallerud - Mariholtet 12.03.2021 7.6
1561 Rundløypa i Marikollen idrettspark 06.12.2021 0.4
Streifinn - Vengsveien
Beskrivelse kommer
400 Lysløypa på Streifinn 16.03.2021 3.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
Beskrivelse kommer
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 16.03.2021 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 11.03.2021 1.4

22 løyper vist, totalt 61.6 km.