Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Follomarka

Det er to maskiner i dette området. Ås kommune har en maskin som kjøres av løypebas fra Skiforeningen. Denne maskinen preparerer i området fra Vestby i syd, lysløypa ved Universitetet i vest, Holstad i nord og Kroer i øst. Lysløypene på Ås prepareres etter behov når det er nok snø. Løypemaskinen er stasjonert i industriområdet i Ås sentrum, og preparering starter normalt herfra.

Drøbak: Drøbak og Frogn ILs maskin i området preparerer fra Saga i syd, lysløypa i Drøbak i vest og Bølerhytta i nord. Løypemaskinen er stasjonert ved lysløypa i Drøbak og kjøres av DFIL med støtte fra Frogn kommune og Skiforeningen. Preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Drøbak prepareres normalt hver dag så lenge det er nok snø.

Vestby: Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper, medregnet fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka og nordover, inn i Frogn kommune og Ås kommune.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Follomarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Drøbak - Frogn
Beskrivelse kommer
192 Lysløypa i Frogn 11.03.2021 4.4
Vestby - Hølen - Son
Beskrivelse kommer
856 Lysløypa i Son 10.03.2019 3.7
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 28.01.2019 6.4
Vestby - Garder
Beskrivelse kommer
586 Lysløypa i Askjumskogen 03.02.2019 4.0
Ås - Kroer
Beskrivelse kommer
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3

6 løyper vist, totalt 27 km.