Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Nordmarka syd

Skiforeningen har 3 maskiner i dette området:

Kikut: området omfatter Nordmarkskapellet/Aurtjern/Skjærsjødammen i syd, Elveli (Sørkedalen) og Heikampen/v. Sandungen/Spålen i vest, henholdsvis Kikut/Katnosa i nord og Hakadal i nordøst. 2 Løypemaskiner og scootere er stasjonert på Kikut og preparering starter herfra i retning Nordmarkskapellet eller Sørkedalen og Hakadal.

Nittedal-Hakadal: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Nittedal/Ørfiske i syd, Holmetjern i vest og Delebekken i nord. Løypemaskinen er stasjonert på Nittedal IL’s klubbhus og kjøres av Nittedal IL på oppdrag fra Skiforeningen. Preparering starter herfra i retning Ørfiske. Lysløypa i Nittedal prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

I tillegg preppes løypene rundt Varingskollen av alpinanlegget i samarbeid med Hakadal IL.

Oslo kommune Bymiljøetaten preparerer fra Holmenkollen i syd, Bogstadvannet Ø i vest, Nordmarkskapellet/Aurtjern i nord og Skjærsjødammen/Skar i øst. Bymiljøetaten preparerer lysløypene på Bogstad, i Tryvannsåsen, Holmenkollen-Frognerseteren-Ullevålseter-Sognsvann.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Nordmarka syd
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Holmenkollen Riksanlegg
Beskrivelse kommer
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] 09.02.2021 2.8
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km 09.02.2021 5.0
Frognerseteren - Bogstad
Beskrivelse kommer
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua 18.02.2021 3.0
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter 14.04.2021 4.6
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern 18.02.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen 18.02.2021 6.4
21 Lysløypa i Husebyskogen 05.02.2018 5.0
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) 20.12.2019 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) 18.02.2021 2.7
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) 21.04.2021 2.5
Sognsvann - Ullevålseter
Beskrivelse kommer
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] 27.03.2021 5.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 26.03.2021 1.5
Maridalen
Beskrivelse kommer
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget 13.03.2021 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget 19.01.2021 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest 16.03.2021 1.2
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren 13.03.2021 1.7
706 Lysløypa på Korsvoll 13.03.2019 2.2
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) 16.03.2021 1.1
Hakadal - Nittedal
Beskrivelse kommer
374 Lysløypa i Nittedal 19.03.2021 4.0
1146 Lysløypa i Varingskollen 29.03.2021 3.6

20 løyper vist, totalt 61.5 km.