Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Lysløyper, Sørmarka
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
Beskrivelse kommer
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 19.01.2021 4.6
175 Lysløypa i Grønliåsen 18.03.2019 3.7
217 Lysløypa på Bjørndal 12.03.2021 2.7
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 28.12.2021 2.3
Oppegård - Vevelstad
Beskrivelse kommer
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 01.03.2020 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 02.01.2022 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 02.01.2022 1.5
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 30.12.2021 2.8
Ås - Kroer
Beskrivelse kommer
196 Lysløypa i Kroer 14.02.2018 3.2
195 Lysløypa ved Universitetet i Ås 05.02.2019 5.3
Ski - Langhus
Beskrivelse kommer
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 17.02.2021 2.7
Kråkstad - Hobøl
Beskrivelse kommer
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
Gaupesteinmarka
Beskrivelse kommer
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7

18 løyper vist, totalt 50.9 km.