Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Biri IL

Biri IL preparerer lysløypa i Biri.

 • 1 løyper
 • 4.5 km

Biristrand skole FAU

Biristrand skole FAU driver Biristrand skitrekk, samt en lysløype og en løype langs bygda. Har løypemaskin og scooter med sporsetter.

 • 3 løyper
 • 7.9 km

Bjoneroa IL

Bjoneroa IL preparerer løyper på Bjoneroa og i Fjorda.

 • 22 løyper
 • 45.0 km
 • GPS-sporing

Bjørndal IF

Bjørndal IF preparerer løyper i Bjørndal idrettspark og i Grønliåsen.

 • 3 løyper
 • 8.0 km

Bokkedalen Løypelag

Bokkedalen Løypelag preparerer løypene i Styrimarka og Gullverket i Eidsvoll kommune.

 • 30 løyper
 • 65.1 km
 • GPS-sporing

Brandbu IF

Brandbu IF preparerer løyper i området Brandbu - Egge - Bleiken.

 • 5 løyper
 • 16.5 km
 • GPS-sporing

Breililøypas venner

Breililøypas venner preparerer løyper nord i Finnemarka.

 • 4 løyper
 • 22.5 km
 • GPS-sporing

Breiskallen Sportsklubb

Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper på Skumsjøen og Vardalsåsen.

 • 14 løyper
 • 37.9 km
 • GPS-sporing

Bygdø idrettslag

Bygdø idrettslag preparerer skiløyper på Bygdøy.

 • 4 løyper
 • 7.9 km

Bækkelagets Sportsklub - Ski

Skigruppa i Bækkelagets Sportsklub preparerer løypene på Ekebergsletta.

 • 2 løyper
 • 4.4 km
 • GPS-sporing

Bærum kommune

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

 • 57 løyper
 • 157.2 km
 • GPS-sporing

Bødalen IF

Bødalen IF preparerer løyper i området ved Bødalen og Torvbråten skole.

 • 4 løyper
 • 16.5 km
 • GPS-sporing

Bøverbru IL

Bøverbru IL preparerer løyper sør for Bøverbru.

 • 2 løyper
 • 10.5 km

Drøbak-Frogn IL for Skiforeningen

Drøbak-Frogn IL preparerer løyper i Follomarka på vegne av Skiforeningen.

 • 13 løyper
 • 73.5 km
 • GPS-sporing

Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune preparerer løyper på østsiden av Vorma og opp i Gullverket samt ved Råholt.

 • 7 løyper
 • 24.1 km
 • GPS-sporing

Eina Sportsklubb

Eina Sportsklubb preparerer løyper i området rundt Einafjorden.

 • 19 løyper
 • 83.0 km
 • GPS-sporing

Enebakk IF

Enebakk IF preparerer løyper i den østlige delen av Østmarka, med Streifinn som utgangspunkt.

 • 8 løyper
 • 26.3 km
 • GPS-sporing

Feiring IL

Feiring IL preparerer løypene i Feiring, helt nord i Eidsvoll kommune.

 • 21 løyper
 • 49.1 km
 • GPS-sporing

Fenstad Skiklubb

Fenstad Skiklubb preparerer løyper i Fenstad i Nes kommune.

 • 9 løyper
 • 41.9 km
 • GPS-sporing

Finnkollen IL

Finnkollen IL preparerer lysløypa i Finnkollen og løypene i retning Styrimarka.

 • 3 løyper
 • 7.2 km

Finstad Sportsklubb

Finstad Sportsklubb preparerer løyper på Finstad og mot Hasleråsen og Dal.

 • 13 løyper
 • 37.8 km
 • GPS-sporing

Frilset vel

Frilset vel preparerer løyper på Frilset.

 • 2 løyper
 • 6.1 km

Gjelleråsen IF

Gjelleråsen IF preparerer løyper i området Skytta - Bjønndalen - Sørskogen.

 • 4 løyper
 • 15.1 km
 • GPS-sporing

Gjerdrum IL

Gjerdrum IL Løypedrift preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene.

 • 25 løyper
 • 71.4 km
 • GPS-sporing

Gjøvik kommune

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

 • 54 løyper
 • 259.8 km
 • GPS-sporing

Grindvoll IL

Grindvoll IL preparerer løyper i Grindvoll-området i Lunner kommune.

 • 12 løyper
 • 21.6 km
 • GPS-sporing

Hakadal IL

Hakadal IL preparerer løyper ved Varingskollen.

 • 3 løyper
 • 8.2 km
 • GPS-sporing

Halmsås & Omegn Skilag

Halmsås & Omegn Skilag preparerer løyper i Skogbygda i Nes kommune.

 • 6 løyper
 • 23.5 km
 • GPS-sporing

Haugsbygd IF Ski

Haugsbygd IF Ski preparerer løyper fra Haugsbygd skole.

 • 5 løyper
 • 18.7 km

HIK, Ødemørkkomiteen/Moss Skiklubb

Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen og Moss Skiklubb samarbeider om å preparere løyper i den nordlige delen av Mossemarka.

 • 7 løyper
 • 27.6 km
 • GPS-sporing

Hobøl Idrettslag

Hobøl Idrettslag preparerer løyper i området Skotbu - Tomter - Gaupesteinhytta.

 • 8 løyper
 • 21.6 km

Holmsbu IF

Holmsbu IF har preparert løyper sør og øst for Holmsbu, men løypene blir ikke preparert vinteren 2018/2019 og 2019/2020 pga. manglende utstyr og kapasitet.

 • 0 løyper
 • 0 km

Hurdal Hele Året

Hurdal Hele Året preparerer løypene i Hurdal. Løypenettet fordeler seg på to områder - Minneåsen og Skrukkelia.

 • 17 løyper
 • 56.0 km
 • GPS-sporing

Huringen IF

Huringen IF preparerer løyper nordvest i Hurummarka.

 • 3 løyper
 • 17.2 km

Hurum Turistforening

Hurum Turistforening preparerer løyper i Hurummarka.

 • 33 løyper
 • 82.3 km
 • GPS-sporing

IL Holeværingen Løypelaget

Løypelaget står for bygdeskiløyper i Hole kommune, og litt i Ringerike. Disse løypene er et unikt lavterskeltilbud for alle i bygda. Målet er å få alle ut på ski, gamle som unge! Hvorfor ikke gå på ski til skolen eller til nabogården for en kaffekopp? Det er totalt ca. 70 km med spor som binder sammen flere av Holebygdas boområder. Alt arbeid er på frivillig basis og blir utført på dugnad. Vi tar også i mot bidrag til drift av Løypelaget på vipps nr. 551841.

 • 11 løyper
 • 76.3 km
 • GPS-sporing

Jaren IL

Jaren IL preparerer løypa fra Jaren skole til Sverasætra.

 • 1 løyper
 • 6.0 km

Jevnaker IF Ski

Jevnaker IF Ski preparerer skiløyper i Østre Jevnaker og på Eggemoen-Bergermoen. Løypene i Østre Jevnaker prepareres vanligvis med utgangspunkt i Myrskogen skianlegg.

 • 11 løyper
 • 28.2 km
 • GPS-sporing

Jevnaker Røde Kors

Jevnaker Røde Kors preparerer løyper på Jevnaker vestås.

 • 9 løyper
 • 30.5 km
 • GPS-sporing

Kaldingen velforening

Preparerer løyper ved Kaldingen.

 • 1 løyper
 • 2.1 km
 • GPS-sporing

Kolbu KK

Kolbu KK preparerer løypene på vestre del av Totenåsen, fra Kolbu i nord til Svartungen i sør.

 • 21 løyper
 • 94.0 km
 • GPS-sporing

Kråkstad IL

Kråkstad IL preparerer løyper i området Kråkstad - Skotbu - Elvestad.

 • 6 løyper
 • 29.5 km

Lier kommune

Lier kommune preparerer løyper i Vestmarka, Kjekstadmarka og Finnemarka.

 • 35 løyper
 • 115.1 km
 • GPS-sporing

Lillestrøm kommune/Skedsmo skiklubb

Lillestrøm kommune preparerer løyper i den sørlige delen av Romeriksåsene - i samarbeid med Skedsmo skiklubb.

 • 13 løyper
 • 39.0 km
 • GPS-sporing

Lunner vel

Lunner vel preparerer scooterløyper i Lunner.

 • 11 løyper
 • 21.1 km
 • GPS-sporing

Lørenskog kommune

Lørenskog preparerer løyper i den nordlige delen av Østmarka.

 • 16 løyper
 • 62.4 km
 • GPS-sporing

Markaskolen for Skiforeningen

Markaskolen preparerer løyper i området mellom Losby og Søndre Krokvann - og til Sandbekkstua.

 • 12 løyper
 • 24.9 km
 • GPS-sporing

Midtre Brandbu UIL - Ski

Midtre Brandbu UIL preparerer løyper i området ved Skihytta på Bleiken.

 • 2 løyper
 • 14.0 km

Moen Sportsklubb

Moen Sportsklubb preparerer løypa fra Moen skole til Badstuvegen.

 • 1 løyper
 • 3.3 km
 • GPS-sporing

Moss Skiklubb

Moss Skiklubb preparerer løyper i Mossemarka i samarbeid med Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen.

 • 19 løyper
 • 57.0 km
 • GPS-sporing

Mylla løypeforening

Mylla løypeforening ble stiftet i 2003 og preparerer løyper i den nordlige delen av Nordmarka, i området rundt Mylla og Svea og vest mot Jevnaker.

 • 23 løyper
 • 63.0 km
 • GPS-sporing

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag

Nannestad og Bjerke løypekjørerlag er eid av Bjerke IL Ski. Løypekjørerlaget har til formål å preparere langrennsløypene i Nannestad, Maura og på Nordåsen. Det drifter også værstasjoner på Nordåsen skistadion og på Marifjell. All løypekjøring gjøres på dugnad.

 • 29 løyper
 • 113.5 km
 • GPS-sporing

Naturopplevelser nord i Nes

Naturopplevelser nord i Nes er en sammenslutning av Fenstad Skiklubb, Steinsjøens venner og Halmsås & Omegn Skilag, som preparerer skiløyper i den nordlige delen av Nes kommune.

 • 12 løyper
 • 36.6 km
 • GPS-sporing

Nes ski- og sykkelanlegg

Nes ski- og sykkelanlegg har ansvar for preparering av løypene i skianlegget.

 • 1 løyper
 • 5.0 km
 • GPS-sporing

Nesodden kommune

Nesodden kommune preparerer løypene i Nesoddmarka.

 • 25 løyper
 • 64.5 km
 • GPS-sporing

Nittedal IL for Skiforeningen

Nittedal IL preparerer løyper i Nordmarka og på Romeriksåsene.

 • 24 løyper
 • 82.9 km
 • GPS-sporing

Norderhov UIL

Norderhov UIL preparerer løyper fra Åsa.

 • 1 løyper
 • 3.6 km

Nordmarka skole for Skiforeningen

Nordmarka skole preparerer scooterløyper i området Kikut - Bjørnholt - Maridalen.

 • 8 løyper
 • 44.1 km
 • GPS-sporing

Nordre Eidsvoll IL

Nordre Eidsvoll IL - Ski preparerer løypene på Minnesund skistadion.

 • 1 løyper
 • 3.0 km

Nordre Østbygda vel

Nordre Østbygda vel preparerer løyper med scooter i Nordre Østbygda i Søndre Land kommune.

 • 6 løyper
 • 20.3 km
 • GPS-sporing

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

 • 161 løyper
 • 413.4 km
 • GPS-sporing

Redalen IL

Redalen IL preparerer lysløypa ved Redalen skole i Gjøvik kommune, og scooterløyper opp til Thorsrudmyra.

 • 3 løyper
 • 8.2 km
 • GPS-sporing

Ringelia IL

Idrettslag i Søndre Land kommune. Preparerer Liåsløypa og tilstøtende løyper i området mellom Ringelia, Tjernsmyra og Totjernet på Søndre Land vestås.

 • 1 løyper
 • 3.7 km
 • GPS-sporing

Rælingen kommune

Rælingen kommune preparerer løyper i den nordøstlige delen av Østmarka.

 • 21 løyper
 • 59.6 km
 • GPS-sporing

Samfunnshuset Lindheim

Samfunnshuset Lindheim i Snertingdal har ansvar for å preparere lysløypa ved samfunnshuset.

 • 2 løyper
 • 8.0 km
 • GPS-sporing

Skiforeningen

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

 • 498 løyper
 • 1900.6 km
 • GPS-sporing

Skjerva løypelag

Skjerva løypelag er en frivillig organisasjon basert på dugnadsvirksomhet. Den ble stiftet 21. mars 2019, og kjører snøskuterløyper på Øståsen i Gran og Lunner kommuner.

 • 17 løyper
 • 49.0 km
 • GPS-sporing

Solvoll IL

Solvoll IL preparerer løypa mellom Solvoll og Rørmyra.

 • 1 løyper
 • 6.9 km
 • GPS-sporing

Strømmen og Lillestrøm skiklubb

Strømmen og Lillestrøm skiklubb preparerer løyper i Bråteåsen på Strømmen.

 • 1 løyper
 • 2.7 km
 • GPS-sporing

Svartskog IF

Svartskog IF preparerer en rundløype i Svartskog.

 • 1 løyper
 • 9.1 km

Svea Skilag

Svea Skilag preparerer løypene rundt Svea, helt nord i Nordmarka.

 • 13 løyper
 • 31.3 km
 • GPS-sporing

Søndre Land kommune

Søndre Land kommune preparerer løyper på Øståsen og Veståsen i Søndre Land og vestre del av Vardalsåsen.

 • 17 løyper
 • 78.6 km
 • GPS-sporing

Tingelstad IF

Tingelstad IF preparerer løyper i området mellom Julibakka og Augedal gård i nord og Nymoen og Granavollen i sør. Tingelstad idrettsplass er utgangspunkt for prepareringen.

 • 20 løyper
 • 71.6 km
 • GPS-sporing

Totenåsløyper AS

Totenåsløyper AS er opprettet for å lage løyper på Totenåsen. Selskapet har ansvaret for løypene fra Steinsjøen og Hersjøen i øst til og med Gransmarkrunden i vest. Totenåsløyper AS kjører også koblingen over til Kolbu-løypene. Løypeselskapet har sin base på Torsætra og kjører om lag 15 mil med skiløyper. Alt arbeid, året rundt, blir gjort på dugnad. Eiere er Lensbygda Sportsklubb, Østre Toten Skilag og OL Toten-Troll.

 • 25 løyper
 • 166.4 km
 • GPS-sporing

Trevann IL

Trevann IL preparerer løyper i området ved Trevatna, fra Eidstugua til Skrukli stasjon.

 • 5 løyper
 • 38.4 km
 • GPS-sporing

Varde IL

Varde IL preparerer løyper på nordre del av Vardalsåsen.

 • 7 løyper
 • 23.2 km
 • GPS-sporing

Vestby skiløypeutvalg

Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper med fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka, og nordover inn i Frogn kommune og Ås kommune. Skiløypeutvalget ble opprettet som en bygde-dugnad tidlig på 1990-tallet. Maskinparken består av seks snøscootere med tid-tech spormaskin og enklere sporsleder, en ATV og innleie av stor-maskin-timer til lysløypa i Son. Mannskapet av frivillige, autoriserte scooterkjørere teller for tiden godt over 20 mann.

 • 54 løyper
 • 160.3 km

Vestre Gran IL

Vestre Gran IL preparerer løyper i området Granåsen - Kittelsrudtoppen - Grymyr, og nordover mot Sølvsberget og Moger.

 • 14 løyper
 • 47.9 km
 • GPS-sporing

Vestre Toten løypelag

Vestre Toten løypelag preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

 • 27 løyper
 • 79.4 km
 • GPS-sporing

Vind IL

Vind IL preparerer løyper med utgangspunkt i Vind Idrettspark i Gjøvik kommune. I tillegg til konkurranseløyper i og ved idrettsparken, preparerer de løyper til Lerudåsen og Gimlevegen.

 • 4 løyper
 • 14.8 km
 • GPS-sporing

Ådal IL

Ådal IL preparerer løyper i Ådalen.

 • 6 løyper
 • 57.8 km
 • GPS-sporing

Ås kommune - Kommunalteknikk

Kommunalteknisk avdeling i Ås kommune preparerer løypene rundt universitetet, Nordskogen, Askjumskogen, Vestbyrunden og løyper i retning Kråkstad og Kroer. Har løypemaskin og scooter.

 • 9 løyper
 • 54.6 km
 • GPS-sporing

Åsen IL

Åsen IL preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene, i området Eltonåsen - Vardåsen - Åsgreina - Røtterudmoen.

 • 13 løyper
 • 34.3 km
 • GPS-sporing

Åskameratene U&IL

Åskameratene U&IL preparerer løyper i Åsbygda.

 • 1 løyper
 • 3.8 km

Øståsen Skiløyper

Øståsen Skiløyper ble stiftet i 1986 og er et samarbeide mellom åtte av idrettslagene i Gran kommune på Hadeland. Modellen Øståsen Skiløyper er oppbygd etter er unik i landssammenheng. På kryss og tvers, fra nord til sør finnes løyper som jevnlig kjøres med to store løypemaskiner. Øståsen Skiløyper preparerer i dag ca. 200 km med skiløyper inkludert konkurranseløypene til Lygna skisenter.

 • 38 løyper
 • 162.5 km
 • GPS-sporing

Øvre Vardal Sportsklubb

Øvre Vardal Sportsklubb preparerer løyper ut fra klubbhuset ved Hornås, både en rundløype, en liten runde på stadion, samt løypene til Gravåsen og Stangstua, noen ganger også til Tømmerhol.

 • 8 løyper
 • 18.7 km
 • GPS-sporing