Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Østmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Bækkelagets Sportsklub - Ski

Skigruppa i Bækkelagets Sportsklub preparerer løypene på Ekebergsletta.

 • 2 løyper
 • 4.4 km
 • GPS-sporing

Enebakk IF

Enebakk IF preparerer løyper i den østlige delen av Østmarka, med Streifinn som utgangspunkt.

 • 8 løyper
 • 26.3 km
 • GPS-sporing

Lørenskog kommune

Lørenskog preparerer løyper i den nordlige delen av Østmarka.

 • 16 løyper
 • 62.4 km
 • GPS-sporing

Markaskolen for Skiforeningen

Markaskolen preparerer løyper i området mellom Losby og Søndre Krokvann - og til Sandbekkstua.

 • 12 løyper
 • 24.9 km
 • GPS-sporing

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

 • 39 løyper
 • 100.3 km
 • GPS-sporing

Rælingen kommune

Rælingen kommune preparerer løyper i den nordøstlige delen av Østmarka.

 • 21 løyper
 • 59.6 km
 • GPS-sporing

Skiforeningen

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

 • 30 løyper
 • 154.4 km
 • GPS-sporing