Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Gjøvik, Toten og Land

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Biri IL

Biri IL preparerer lysløypa i Biri.

 • 1 løyper
 • 4.5 km

Biristrand skole FAU

Biristrand skole FAU driver Biristrand skitrekk, samt en lysløype og en løype langs bygda. Har løypemaskin og scooter med sporsetter.

 • 3 løyper
 • 7.9 km

Breiskallen Sportsklubb

Breiskallen Sportsklubb preparerer løyper på Skumsjøen og Vardalsåsen.

 • 14 løyper
 • 37.9 km
 • GPS-sporing

Eina Sportsklubb

Eina Sportsklubb preparerer løyper i området rundt Einafjorden.

 • 19 løyper
 • 83.0 km
 • GPS-sporing

Gjøvik kommune

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

 • 54 løyper
 • 259.8 km
 • GPS-sporing

Kaldingen velforening

Preparerer løyper ved Kaldingen.

 • 1 løyper
 • 2.1 km
 • GPS-sporing

Nordre Østbygda vel

Nordre Østbygda vel preparerer løyper med scooter i Nordre Østbygda i Søndre Land kommune.

 • 6 løyper
 • 20.3 km
 • GPS-sporing

Redalen IL

Redalen IL preparerer lysløypa ved Redalen skole i Gjøvik kommune, og scooterløyper opp til Thorsrudmyra.

 • 3 løyper
 • 8.2 km
 • GPS-sporing

Ringelia IL

Idrettslag i Søndre Land kommune. Preparerer Liåsløypa og tilstøtende løyper i området mellom Ringelia, Tjernsmyra og Totjernet på Søndre Land vestås.

 • 1 løyper
 • 3.7 km
 • GPS-sporing

Samfunnshuset Lindheim

Samfunnshuset Lindheim i Snertingdal har ansvar for å preparere lysløypa ved samfunnshuset.

 • 2 løyper
 • 8.0 km
 • GPS-sporing

Solvoll IL

Solvoll IL preparerer løypa mellom Solvoll og Rørmyra.

 • 1 løyper
 • 6.9 km
 • GPS-sporing

Søndre Land kommune

Søndre Land kommune preparerer løyper på Øståsen og Veståsen i Søndre Land og vestre del av Vardalsåsen.

 • 16 løyper
 • 76.0 km
 • GPS-sporing

Trevann IL

Trevann IL preparerer løyper i området ved Trevatna, fra Eidstugua til Skrukli stasjon.

 • 5 løyper
 • 38.4 km
 • GPS-sporing

Varde IL

Varde IL preparerer løyper på nordre del av Vardalsåsen.

 • 7 løyper
 • 23.2 km
 • GPS-sporing

Vestre Toten løypelag

Vestre Toten løypelag preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

 • 27 løyper
 • 79.4 km
 • GPS-sporing

Vind IL

Vind IL preparerer løyper med utgangspunkt i Vind Idrettspark i Gjøvik kommune. I tillegg til konkurranseløyper i og ved idrettsparken, preparerer de løyper til Lerudåsen og Gimlevegen.

 • 4 løyper
 • 14.8 km
 • GPS-sporing

Øvre Vardal Sportsklubb

Øvre Vardal Sportsklubb preparerer løyper ut fra klubbhuset ved Hornås, både en rundløype, en liten runde på stadion, samt løypene til Gravåsen og Stangstua, noen ganger også til Tømmerhol.

 • 8 løyper
 • 18.7 km
 • GPS-sporing