Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Follomarka

Det er to maskiner i dette området. Ås kommune har en maskin som kjøres av løypebas fra Skiforeningen. Denne maskinen preparerer i området fra Vestby i syd, lysløypa ved Universitetet i vest, Holstad i nord og Kroer i øst. Lysløypene på Ås prepareres etter behov når det er nok snø. Løypemaskinen er stasjonert i industriområdet i Ås sentrum, og preparering starter normalt herfra.

Drøbak: Drøbak og Frogn ILs maskin i området preparerer fra Saga i syd, lysløypa i Drøbak i vest og Bølerhytta i nord. Løypemaskinen er stasjonert ved lysløypa i Drøbak og kjøres av DFIL med støtte fra Frogn kommune og Skiforeningen. Preparering starter normalt herfra. Lysløypa i Drøbak prepareres normalt hver dag så lenge det er nok snø.

Vestby: Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper, medregnet fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka og nordover, inn i Frogn kommune og Ås kommune.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Drøbak-Frogn IL for Skiforeningen

Drøbak-Frogn IL preparerer løyper i Follomarka på vegne av Skiforeningen.

 • 13 løyper
 • 73.5 km
 • GPS-sporing

Skiforeningen

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

 • 2 løyper
 • 5.2 km
 • GPS-sporing

Vestby skiløypeutvalg

Vestby skiløypeutvalg kjører skiløypenettet i Vestby kommune - i alt 160 km løyper med fine forbindelser sørover, inn i Mossemarka, og nordover inn i Frogn kommune og Ås kommune. Skiløypeutvalget ble opprettet som en bygde-dugnad tidlig på 1990-tallet. Maskinparken består av seks snøscootere med tid-tech spormaskin og enklere sporsleder, en ATV og innleie av stor-maskin-timer til lysløypa i Son. Mannskapet av frivillige, autoriserte scooterkjørere teller for tiden godt over 20 mann.

 • 54 løyper
 • 160.3 km

Ås kommune - Kommunalteknikk

Kommunalteknisk avdeling i Ås kommune preparerer løypene rundt universitetet, Nordskogen, Askjumskogen, Vestbyrunden og løyper i retning Kråkstad og Kroer. Har løypemaskin og scooter.

 • 9 løyper
 • 54.6 km
 • GPS-sporing