Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Bærum kommune

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

 • 15 løyper
 • 53.2 km
 • GPS-sporing

Haugsbygd IF Ski

Haugsbygd IF Ski preparerer løyper fra Haugsbygd skole.

 • 2 løyper
 • 7.1 km

IL Holeværingen Løypelag

Løypelaget står for bygdeskiløyper i Hole kommune, og litt i Ringerike. Disse løypene er et unikt lavterskeltilbud for alle i bygda. Målet er å få alle ut på ski, gamle som unge! Hvorfor ikke gå på ski til skolen eller til nabogården for en kaffekopp? Det er totalt ca. 70 km med spor som binder sammen flere av Holebygdas boområder. Alt arbeid er på frivillig basis og blir utført på dugnad. Vi tar også i mot bidrag til drift av Løypelaget på vipps nr. 551841.

 • 9 løyper
 • 63.0 km
 • GPS-sporing

Norderhov UIL

Norderhov UIL preparerer løyper fra Åsa.

 • 1 løyper
 • 3.6 km

Skiforeningen

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

 • 120 løyper
 • 492.8 km
 • GPS-sporing

Åskameratene U&IL

Åskameratene U&IL preparerer løyper i Åsbygda.

 • 1 løyper
 • 3.8 km