Løypene i Markadatabasen prepareres slett ikke bare av Skiforeningen. En lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner samarbeider med Skiforeningen om å tilby et unikt nett med skiløyper og føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Her kan du se hvem som er ansvarlig for hvilke områder og hvilke løyper de preparerer.

Sørmarka

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Bjørndal IF

Bjørndal IF preparerer løyper i Bjørndal idrettspark og i Grønliåsen.

 • 3 løyper
 • 8.0 km

Hobøl Idrettslag

Hobøl Idrettslag preparerer løyper i området Skotbu - Tomter - Gaupesteinhytta.

 • 8 løyper
 • 21.6 km

Kråkstad IL

Kråkstad IL preparerer løyper i området Kråkstad - Skotbu - Elvestad.

 • 6 løyper
 • 29.5 km

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

 • 4 løyper
 • 7.2 km
 • GPS-sporing

Skiforeningen

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

 • 55 løyper
 • 224.6 km
 • GPS-sporing

Svartskog IF

Svartskog IF preparerer en rundløype i Svartskog.

 • 1 løyper
 • 9.1 km