Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Veståsen - Ådalen
1721 Bakketangen - Lortræva 00.00. 0 1.8
1729 Bakketangen - Saltbufjorden - Overdragsla 00.00. 0 2.1
1714 Bjoneroa - Dalen 00.00. 0 4.4
1702 Borstudalen - Tangnes 00.00. 0 3.4
1728 Båhus - Bakketangen 00.00. 0 1.6
1727 Båhus - Vestlandsfjorden 00.00. 0 1.1
1715 Dalen - Kleivsundet 00.00. 0 0.6
1720 Engevika - Bakketangen 00.00. 0 1.5
1701 Flekkrøymyra - Borstudalen 00.00. 0 2.4
1699 Flekkrøymyra - Brennfu 00.00. 0 1.7
1700 Flekkrøymyra - Nordre Vælsvatnet - Borstudalen 00.00. 0 6.6
1734 Fløyta - Buvatnet 00.00. 0 4.0
1725 Granerud - Hakatjern - Svarttjern parkering 00.00. 0 2.3
1724 Granerud rundløype 00.00. 0 0.0
1730 Hovsætervika parkering - Haukfjorden - Overdragsla 00.00. 0 2.1
1717 Kleivsundet - Grønnmalen - Storgrunnvika 00.00. 0 1.4
1716 Kleivsundet - Velmunden - Lortræva 00.00. 0 2.7
1722 Lysløypa Granerud - Storgrunnvika 00.00. 0 1.3
1697 Myrheim - Ruggetjern 00.00. 0 1.2
1731 Overdragsla - Lønntjern - Fløyta 00.00. 0 3.2
1698 Ruggetjern - Flekkrøymyra 00.00. 0 4.8
1713 Rundløype Bjoneroa skole 00.00. 0 0.6
1719 Sevaldrudholmen 00.00. 0 2.5
1718 Storgrunnvika - Engevika 00.00. 0 0.8
1723 Storgrunnvika - Granerud (4-kilometeren) 00.00. 0 2.7
1732 Svarttjern parkering - Båhusfeltet - Vestlandsfjorden 00.00. 0 3.0
1726 Svarttjern parkering - Svarttjern - Båhus 00.00. 0 2.1
1703 Tangnes - Buvatnet 00.00. 0 6.3
1733 Vestlandsfjorden - Fløyta 00.00. 0 3.2
1696 Østre Buttentjern - Ruggetjern 00.00. 0 1.2
Bærumsmarka
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 19.02.2021 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2019 0.9
599 Fleskum - Dælivann - Stein 06.04.2018 3.2
311 Nygård - Brunkollen 19.02.2021 2.0
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 30.12.2021 0.7
1432 Øverland - Ankerveien - Haga 15.03.2019 2.1
Vestmarka
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø 13.03.2021 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) 13.03.2021 2.5
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 12.03.2021 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 12.03.2021 1.3
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 12.03.2021 0.7
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
36 Store Sandungen (over vannet) 19.03.2021 2.5
Krokskogen - Hole
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 19.03.2021 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 12.02.2021 3.9
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
405 Frøshaug - Djupdalen 23.02.2021 2.0
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 29.03.2021 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 02.01.2022 1.5
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 19.03.2021 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 03.02.2021 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 19.03.2021 2.9
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 19.01.2021 4.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 29.03.2021 0.9
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.03.2020 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 13.03.2020 4.6
1536 Lorerunden 18.03.2019 7.5
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1564 Løvlia - Kulpåsen 29.03.2021 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) 13.04.2021 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 29.03.2021 7.4
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 13.03.2021 4.3
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 19.03.2021 8.5
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 25.03.2021 1.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 26.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 26.03.2021 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1589 Spålen N - Auretjern 28.03.2021 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 28.03.2021 2.1
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 02.01.2022 4.2
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 30.12.2021 4.6
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
Kjekstadmarka
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2019 4.5
Lillomarka og Gjelleråsen
1650 Kringla vest - Kringla øst (over vannet) 00.00. 0 0.3
1555 Sagtomta - Sørskogen 12.03.2021 2.8
1556 Sagtomta - Vågedammen 12.03.2021 2.5
Nordmarka syd
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 02.01.2022 2.2
375 Bjørnholt - Tiurleiken - Fortjern - Kikutstua 16.02.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
436 Fløyta - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.03.2021 3.5
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
1275 Gørjahytta - Raudmyr - Helgeren dam 13.03.2021 2.9
961 Hammeren - Fagervann - Øyungen 06.02.2015 5.9
399 Holmetjern - Gørjahytta 24.02.2021 2.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 19.03.2021 1.5
1608 Lillevann - Rødkleiva 00.00. 0 0.6
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) 21.03.2019 2.3
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 13.03.2021 0.8
960 Skjærsjøen - Kamphaug - Rottungen 13.03.2021 4.0
1450 Slottsparken 25.02.2018 1.0
494 Smedmyra - Kveldrostjern 13.03.2021 1.8
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter 21.03.2019 5.5
741 Svenskemyra - Varingskollen 09.03.2019 3.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra 23.03.2021 2.9
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra 12.03.2021 5.1
368 Varingskollen - Holmetjern 12.03.2021 4.4
1111 Vågedammen - Sørskogen 19.03.2021 4.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 31.12.2021 0.7
367 Øyungen - Gåslungen - Myrtjern - Kikutstua 19.02.2021 8.4
366 Øyungen - Kalvsjøen - Gørjahytta 19.02.2021 4.9
365 Øyungen - Rottungen - Bjørnholt - Kikutstua 19.02.2021 8.5
Nordmarka nord
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 19.03.2021 2.2
1263 Brattvoll - Viggeren - Belteren 02.01.2022 1.3
1262 Brattvoll - Volla 15.04.2021 1.4
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 19.03.2021 2.6
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 12.02.2021 2.4
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 12.03.2021 4.6
301 Harestua - Svartbekken 25.03.2021 4.4
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 28.03.2021 4.6
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 29.12.2021 1.9
496 Myllsdammen - Belteren - Kalrasen 02.01.2022 1.8
220 Myllsdammen - Trantjern [over vannet] 02.01.2022 4.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 23.03.2021 4.5
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] 01.01.2022 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 14.04.2021 1.9
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 13.03.2020 7.0
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 17.03.2021 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 12.03.2021 2.9
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 16.03.2021 8.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.03.2021 1.9
752 Svartvann - Fjellsjøen 02.01.2022 2.2
343 Svea - Svesvika [over vannet] 02.01.2022 1.1
109 Svea Sportshytte - Svea 23.01.2021 1.5
994 Svesvika - Belteren - Kalrasen 02.01.2022 1.5
347 Trantjern - Mylla [over vannet] - Brattvoll 30.12.2021 3.0
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 23.03.2021 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 11.02.2021 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 23.03.2021 4.0
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 19.03.2021 4.9
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 18.03.2021 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 18.03.2021 2.5
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 13.04.2021 2.2
359 Vesle Sandungen - Knappa 13.03.2020 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
341 Åssjøveien - Fuglemyra - Åssjøveien 13.04.2021 1.2
Romeriksåsene - Nannestad
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 19.02.2021 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 18.03.2021 1.9
1310 Bekkeberga - Eikeberg 18.03.2018 1.8
1318 Busterudvangen - Holterkollen 07.02.2015 6.0
1307 Eikeberg - Finstadsletta 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum 23.01.2016 4.6
934 Harestua - Pipern - Buvann 25.02.2019 9.0
1319 Holterkollen - Bikubene 16.01.2016 2.3
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 13.03.2021 2.2
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
1303 Rundløyper Ask 12.03.2018 7.5
1745 Råbjørn V - Råbjørnhytta 00.00. 0 2.2
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 12.03.2021 2.4
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 09.03.2020 2.6
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 28.01.2021 3.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 12.03.2021 9.4
158 Spenningsby - Spikertjernhytta 12.03.2021 3.5
1750 Wengen - Liuberget 00.00. 0 0.7
1324 Åsenhagen - Tæruddalen 00.00. 0 1.5
1311 Østre Rud - Eikeberg 15.03.2018 3.2
Østmarka
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
1394 Fløyta - Geitsjøen - Badstudalen 12.03.2021 1.6
1396 Geitsjøen - Djupdalskrysset 14.01.2021 1.8
255 Geitsjøen - Kalddalen - Nordre Krokvann 12.03.2021 2.4
459 Golfbanen på Krokhol 30.12.2021 3.5
1395 Knurra - Geitsjøen 12.03.2021 0.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 12.03.2021 6.9
257 Knurra - Røyrivann S 15.03.2021 1.5
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 02.01.2022 6.8
1637 Langen 00.00. 0 5.1
256 Losby - Mønevann - Knurra 18.02.2021 3.8
278 Losby - Østbyputten - Sandbekkstua 14.03.2019 6.7
1393 Morterudkoia - Kalddalen 12.03.2021 0.5
809 Myrdammen - Bikkjetjerna - Nordbysjøen 18.02.2021 3.3
260 Myrdammen - Nordbysjøen 12.03.2021 1.8
1397 Mønevann - Djupdalskrysset 12.03.2021 1.1
1398 Mønevann - Langmyra 28.01.2021 1.5
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.7
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 12.03.2021 2.1
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
1491 Ramstadsjøen nord – Setertjernstua 02.01.2022 1.7
1490 Ramstadsjøen øst – Setertjernstua 12.03.2021 1.5
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) 31.12.2021 6.1
797 Rustadsaga - Øgården 29.12.2021 1.6
1392 Røyrivann - Tappenbergvann - Søndre Krokvann 12.03.2021 2.2
814 Sandbekkhallen - Sandbekkstua 17.03.2021 0.3
258 Setertjernstua - Ramstadsjøen - Nordbysjøen 15.03.2013 7.1
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
171 Skullerudstua - Olavsmyr 08.02.2019 2.4
695 Smørhullet - Langvann - Øgården 13.03.2019 3.4
265 Streifinn - Gjeddevann - Myrseter - Rausjø 22.03.2013 7.6
268 Streifinn - Hellertjerna - Klokkertorvet 16.03.2018 5.2
266 Streifinn - Nordbysjøen 12.03.2021 5.0
1053 Vallerud - Skulerud 10.01.2021 2.6
1399 Østaveien - Veslevannsdalen 06.03.2020 1.0
Sørmarka
947 Bjerke skole - Elvestad [E18] 05.02.2013 6.1
946 Bjerke skole - Jaerskogen [Kroerløypa] 13.03.2018 1.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 19.02.2021 8.2
948 Elvestad [E18] - Skotbu 19.02.2013 5.7
945 Kråkstad - Bjerke skole 13.03.2018 5.5
1644 Langen S 00.00. 0 1.7
935 Lysløypa Tomter idrettspark - Unås 16.02.2019 1.3
937 Lysløypa Tyrihjellen - Gaupesteinhytta 16.02.2019 1.7
936 Lysløypa Unås - Tyrihjellen 16.02.2019 1.1
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 17.02.2021 5.6
942 Tomter idrettspark - Skotbu 25.01.2015 5.8
941 Tomter idrettspark - Vientjern 04.03.2018 4.8
940 Tyrihjellen - Breimosan - Gaupesteinhytta 08.02.2019 3.3
939 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Mammaløypa] 16.02.2019 1.8
938 Tyrihjellen - Gaupesteinhytta [Pappaløypa] 16.02.2019 1.8
1641 Våg rundt 00.00. 0 5.9
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5
Follomarka
842 Bjørnstad - Sekkebekk 06.02.2019 2.1
845 Bjørnstad - Stubberud 14.03.2018 1.8
846 Bjørnstad - Torp - Stubberud 14.03.2018 4.4
585 Drøbak - Høyås - Stubberudtjern 02.02.2019 7.2
847 Erikstad - Stubberud 00.00. 0 2.8
836 Flisløypa - Jegstad 06.02.2019 2.3
831 Galby - Toverød 06.02.2019 2.3
828 Garder golfbane 10.03.2019 6.4
827 Garder kirke - Blådiket - Jeksrud 07.02.2019 10.2
825 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Jeksrud 07.02.2019 4.3
818 Garder kirke - Kjerstadgrinda - Tannum [Stamløypa] 07.02.2019 5.9
1126 Gjølstad - Klokkerud [Kjennsbruene] 05.03.2018 1.5
855 Grevlingen skole - Labo 20.02.2018 3.8
874 Hølen - Kjenn 02.02.2019 2.3
852 Hølen - Klokkerud [Kjennsbruene] 19.02.2013 2.4
859 Hølen - Sonsveien 05.02.2019 2.9
1124 Hølen - Såner 05.02.2019 1.4
830 Jegstad - Toverød 06.02.2019 2.2
853 Karderrunden 05.02.2019 3.6
1125 Kjennsrunden 00.00. 0 2.9
820 Kjenslirunden 05.01.2022 4.8
848 Klokkerud [Kjennsbruene] - Erikstad 00.00. 0 1.9
840 Knallstad - Sekkebekk 06.02.2019 1.2
1550 Labo 00.00. 0 3.0
851 Labo - Gjølstad 00.00. 0 4.6
1438 Libråten - Landåsveien 10.03.2018 1.8
833 Lysdal - Ramme gård 26.01.2019 1.4
826 Nordre Ålerud - Jeksrud 08.02.2019 2.2
838 Pepperstadjordet 19.01.2021 3.0
839 Pepperstadjordet - Knallstad 14.03.2018 1.2
823 Revlingrunden 10.03.2019 2.3
843 Risil skole - Bjørnstad 06.02.2019 1.5
849 Rundløypa på Son golfbane 30.01.2019 6.0
1109 Rundløype på Kromjordet 19.01.2021 2.0
1436 Rundløype ved Brevikbråten 10.03.2019 1.2
841 Sekkebekk - Lysdal 06.02.2019 1.5
858 Son - Smørbekk 10.03.2019 1.8
857 Son [lysløypa] - Knapstad - Gjølstad 28.01.2019 6.4
850 Stavnes - Erikstad 17.02.2018 3.3
844 Strandrunden 06.02.2019 2.7
1283 Sundbyrundene 05.01.2022 5.0
824 Tannum - Jeksrud 14.03.2019 2.8
817 Tannum - Trampen 29.01.2019 3.0
835 Toverød - Knallstad 06.02.2019 1.4
832 Toverød - Ørebekk - Lysdal 16.02.2018 2.2
816 Tveter - Tannum 14.03.2019 1.5
834 Vadbru - Lysdal 26.01.2019 1.3
822 Verpet - Støttum [Vestbyrunden] 10.03.2019 2.0
819 Vestby skole - Nordre Ålerud 02.02.2019 1.8
829 Vestby vanntårn - Jegstad 05.02.2019 4.4
815 Vestby vanntårn - Tveter 10.03.2019 2.7
Hurummarka
894 Delemyrene [Bjørvann] - Mørkvannet 18.01.2019 2.6
882 Nøklemyr - Røedseterpytten 20.03.2019 1.8
905 Rundløype Trevardeåsen 05.03.2016 7.3
888 Sundbydalen - Vennersborg - Aklangfoten - Eriksmyr 07.02.2015 2.7
895 Sætre [Skatvedt] - Mørkvannet 01.02.2019 2.8
Hadelandsåsene
1620 Aklangen - Avalsjøkalven 00.00. 0 4.1
1621 Avalsjøkalven - Brovoll 00.00. 0 2.5
1712 Avalsjøkalven - Kalvedalen 00.00. 0 0.0
1571 Breidtjernet - Kobberbakkene - Øvervåja 13.03.2021 2.5
1117 Dæhlen - Egge 09.02.2019 1.6
1116 Dæhlen - Nedre Egge 23.12.2019 2.3
1113 Dæhlen - Sandbækk 19.02.2021 1.7
1115 Dæhlen - Tækroa 19.02.2021 2.4
1631 Flatla - Solheimstorget - Åslund 00.00. 0 2.6
1635 Grønvoll - Finnlaus 00.00. 0 1.1
1634 Grønvoll - Solheimstorget - Åslund 00.00. 0 1.3
1573 Hovsvåja - Skjerva sag 29.12.2021 2.5
1615 Hovsvåja - Øvervåja 00.00. 0 1.4
503 Jaren skole - Sverasætra 10.03.2019 6.0
1636 Kjørven - Skøyen 00.00. 0 1.7
1625 Lundby lysløype 00.00. 0 0.3
1276 Moen skole - Badstuvegen 07.02.2021 3.3
1632 Parten - Grønvoll 00.00. 0 2.8
1626 Parten - Lundby 00.00. 0 1.2
1633 Parten - Lunnerkollen - Grønvoll 00.00. 0 2.9
1569 Rundløype på Skjervevatnet [over isen] 12.03.2021 3.8
1622 Sand - Lunner stasjon - Flatla 00.00. 0 2.9
1618 Sauebingen - Helvete - Stormyra - Skjerveknatten 00.00. 0 2.0
1617 Skalbrenna - Sauebingen 00.00. 0 0.6
1568 Skjerva sag - Fløyta - Koperud 19.03.2021 3.4
1572 Skjerva sag - Fløyta - Skardbrennvegen - Breidtjernet 13.03.2021 6.3
1619 Skjerva sag - Hesterær - Aklangen 00.00. 0 3.0
1567 Skjerva sag - Skjervemoen - Aklangen 25.03.2021 2.4
1749 Skjervenga - Sauebingen 00.00. 0 1.3
1570 Skytenrunden [over isen] 29.12.2021 9.2
1624 Skøyen - Finnlaus 00.00. 0 2.8
1623 Sørenggutua - Skøyen 00.00. 0 1.5
Gjøvik, Toten og Land
1406 Edelgranvegen - Nedre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 1.1
757 Eidstugua - Trevatn stasjon - Skrukli stasjon [Valdresbanen] 20.02.2021 8.5
759 Eidstugua - Trevatna - Brattvoll [over vannet] 05.03.2020 8.0
760 Eidstugua - Trevatna - Granumsæter - Eidstugua [Granumsæterrunden] 28.03.2021 15.3
1343 Eina - Prestmarka 05.03.2020 4.9
1581 Hagen - Bulldoservegen - Purkemyra 31.12.2021 3.2
1580 Hagen - Hagenmyra - Høgbrenna 20.02.2021 3.9
636 Kjøyvemyra - Blekketjernet (via krigsminnesmerket) 06.12.2021 2.0
1530 Libakken - Torsrudmyra 03.01.2020 3.3
1425 Nedre Stokkhyttakrysset - Øvre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 0.9
1404 Osbakken - Edelgranvegen 16.03.2021 2.5
633 Osbakken - Grobekkvika - Edelgranvegen 16.03.2019 2.3
1141 Osbakken - Tjærevika - Veset 16.03.2021 4.1
1585 Presterud - Stormyra - Purkemyra 18.12.2021 2.3
1344 Prestmarka - Thune skole 09.03.2018 5.1
1584 Purkemyra - Bulldoservegen - Tjennsmyra 31.12.2021 3.6
1583 Purkemyra - Trollheim 31.12.2021 3.7
1529 Redalen - Torsrudmyra 03.01.2020 3.9
1514 Rundløypa på Skumsjøen 12.03.2021 8.5
1582 Solliøygarden - Stormyra - Purkemyra 13.03.2021 3.6
638 Sveumkrysset - Nedre Stokkhyttakrysset 12.12.2021 2.7
547 Varde idrettsplass - Bymarkstoppen - Torvmyra 27.03.2021 5.2
634 Veset - Nedre Stokkhyttakrysset 30.12.2021 1.8
637 Øvre Stokkhyttakrysset - Eikvelta 30.12.2021 2.7
632 Øvre Stokkhyttakrysset - Kjøyvemyra 12.12.2021 1.9
685 Øvre Stokkhyttakrysset - mot Ødegardseter - Kjøyvemyra 06.12.2021 2.6
Hurdal - Feiring
980 Abbortjennet - Fjellsjøkampen 23.04.2021 2.6
786 Almelihaugen - Bamrudsetra - Fløyta 07.03.2020 3.4
1627 Bamrudsetra - Bøhnshytta 00.00. 0 1.4
789 Bøhnshytta - Atthaldsdammen - Vangen 08.03.2020 4.2
979 Gjødingssætra - Abbortjennet 23.04.2021 4.9
796 Hoelshytta - Jahrenhytta 22.12.2019 1.1
1552 Hoelshytta - Mortenskollen 08.03.2020 1.0
1553 Mortenskollen - Nysetra 08.03.2020 1.6
1122 Mortenskollen - Steintjennet 01.02.2020 4.3
1628 Rundløype Feiring skole 00.00. 0 0.9
791 Skomakarbakken - Pålshaugen - Skreikampen 07.03.2020 2.1
794 Skomakartjennet - Mortenskollen 08.03.2020 1.5
981 Svartungsvegen [Nordenga] - Vesle Damtjennet 23.04.2021 1.9
1554 Vangen - Holmtjennet - Skomakarbakken 06.01.2021 3.0
982 Vesle Damtjennet - Abbortjennet 23.04.2021 5.1
983 Vesle Damtjennet - Store Svartungen 23.04.2021 4.1
973 Vingerdalstua - Brenntoppen 02.01.2022 1.0
Eidsvoll - Nes
778 Benkemyra - Spyttmyra 19.03.2019 2.3
1014 Den gule grinda - Kårstad 10.03.2019 2.3
1002 Den gule grinda - Lågsjøen - Nes skianlegg 14.03.2019 4.7
1001 Den gule grinda - Nes skianlegg 22.12.2021 2.7
1187 Februa - Starrtjennet 08.03.2019 4.0
1189 Februa - Steinbrua 08.03.2019 1.2
1207 Finnkollen - Jønsjømyrene 00.00. 0 2.8
1022 Frilset - Frilsetvangen - Jøndalsvangen 08.03.2019 4.5
1522 Frilset - Ihle (Staksvoll) 26.01.2019 4.0
1710 Frilset - Inngjerdinga 00.00. 0 2.1
1711 Frilset rundløype 00.00. 0 4.0
1017 Greniskogen - Råkalidammen - Snippen 23.03.2018 3.6
263 Gruemyra 08.03.2019 1.6
270 Gruemyra - Haugen 08.03.2019 1.0
1191 Haugen - Staurdalsmyra 08.02.2019 0.7
272 Haugen - Steinbrua 08.02.2019 1.5
1016 Heimdal - Greniskogen 23.03.2018 4.5
1015 Heimdal - Putten 06.03.2018 3.7
1513 Jordene i Fenstad 14.03.2019 15.5
1250 Jøndalsvangen - Høgda - Grandalskrysset - Setertjenn 26.12.2019 4.2
1013 Kårstad - Langvassdalen 11.02.2018 3.2
1021 Langvassdalen - Gammelvangsmyra 24.01.2015 0.7
1020 Putten - Høgmyra - Fyrivangen - Gammelvangsmyra 23.03.2018 8.3
1186 Setertjenn - Bokkedalen 19.01.2021 1.9
1251 Setertjenn - Grandalskrysset - Gråbakkvangen 26.12.2019 3.7
1185 Setertjenn - Jøndalsvangen 19.03.2021 2.2
1252 Smievegen - Gråbakkvangen 19.03.2021 1.7
1019 Snippen - Jellumsetra - Gammelvangsmyra 23.03.2018 2.7
1018 Snippen - Putten 23.03.2018 0.7
1188 Starrtjennet - Bokkedalen 26.12.2019 1.2
1193 Starrtjennet - Steinbrua 26.12.2019 3.2
1192 Staurdalsmyra - Steinbrua 08.02.2019 0.8
1190 Steinbrua - Setertjenn 26.12.2019 2.2
1012 Vika - Langvassdalen 25.01.2015 4.3
Finnemarka
1657 Garsjø (scooter) 00.00. 0 1.0
1665 Løken - Vrangen (scooter) 00.00. 0 1.0

416 løyper vist, totalt 1382.2 km.