Løypene i Markadatabasen prepareres av Skiforeningen og en lang rekke løypelag, idrettsklubber og kommuner. Aktørene samarbeider om å tilby et unikt nett med skiløyper, føremelding og annen informasjon om løypene på nett. Føremeldingen gir informasjon om føreforholdene og oppdatert prepareringsstatus døgnet rundt.

Søk etter løyper
Vis løype nummer

Krokskogen - Hole

Skiforeningen har tre maskiner i dette området:

Ringkollen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Løvlia i syd, Damtjern/Ringkollen i vest, Trantjern/Kalvedalen i nord og Spålsveien i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ringkollen og preparering starter herfra. Lysløypa på Ringkollen prepareres normalt hver dag.

Sørkedalen: Skiforeningens maskin i området preparerer fra lysløypa i Sørkedalen i syd, Fløyta/Dammyrdalen i vest, Løvliflakene i nord og Kikut i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert ved Lokalet i Sørkedalen og preparering starter herfra i en av tre retninger: Fløyta/Gråseterveien, Lyse eller Pipenhusveien. Lysløypa i Sørkedalen prepareres normalt hver dag.

Kleivstua: Skiforeningens maskin i området preparerer fra Sollihøgda i syd, Kleivstua/Finneflak i vest, (Gyrihaugen)/Løvlia i nord og Tverrelva i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Kleivstua og preparering starter normalt mot Sørsetra og Sollihøgda. Lysløypa på Sollihøgda kjøres normalt tre ganger i uken og ellers ved behov. Lysløypa på Kleivstua prepareres til kveldstrening tirsdager og torsdager når det er nok snø.

I tillegg til Skiforeningen, er det flere andre aktører som prepper løyper i dette området.

Se liste over alle som preparerer løyper i dette området.

Les mer om føremeldingen og om Markadatabasen.

Scooterløyper, Krokskogen - Hole
Nr Navn Sist prepp Bilder Km
Ringkollen og omegn
Ringkollen og nærmeste omegn er først og fremst kjent for det fantastiske skiterrenget, og Skiforeningen setter opp skibuss hit straks det er skiføre. Her kommer skiføret tidlig og forsvinner sent, og du kan gå på ski videre sydover på Krokskogen eller østover og nordøstover og komme inn i Nordmarka. I sykkelsesongen settes det også opp sykkelbuss til Ringkollen.
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 19.03.2021 4.0
1136 Damtjern - Åsa 26.02.2016 3.6
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) 19.03.2021 3.9
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) 03.02.2021 2.6
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) 19.03.2021 2.9
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 06.03.2020 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam 13.03.2020 4.6
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 16.04.2021 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) 13.04.2021 1.0
1134 Nysetra - Alm [Åsbygda] 05.03.2018 3.8
1133 Ringkollen - Mosatjern - Røstjern - Ringkollsetra 13.03.2021 4.3
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern 19.03.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern 14.01.2020 1.6
Damtjern med omegn
Beskrivelse kommer
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 29.03.2021 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen 29.03.2021 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 25.03.2021 1.2
Kleivstua - Løvlia
Beskrivelse kommer
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 12.02.2021 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 29.03.2021 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 19.01.2021 4.1
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 29.03.2021 7.4
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
Sollihøgda - Sørsetra
Sollihøgda er et glimrende utgangspunkt for turer sydover i Vestmarka eller nordover på Krokskogen. Det er en liten P-plass rett ved E16 som passer hvis man skal inn i Vestmarka. For turer innover på Krokskogen passer det å parkere ved Høymyr, 1km nordover fra Sollihøgda.
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 26.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 26.03.2021 2.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Holebygda
Ved foten av Krokskogen ligger Holebygda, omkranset av Tyrifjorden. Dette er et av landets mest fruktbare jordbruksområder. Her dyrkes det korn, grønnsaker, frukt og bær. Området er mer eller mindre flatt, og om vinteren prepareres det skiløyper rett utenfor døra til de fleste som bor her. Utenom skisesongen er det fint å sykle på de mange veiene som knytter grendene sammen. Holebygda er også rik på historie. Seks sagakonger har tilknytning til bygda: Sigurd Hjort, Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Sigurd Syr, Olav den Hellige og Harald Hardråde. Den kjente eventyrsamleren og dikterpresten Jørgen Moe vokste opp på Mo gård. Fine startsteder for turer er bl.a. Norderhov kirke, Mo gård, Kalkverket, Steinssletta, Vik og Helgelandsmoen.
1536 Lorerunden 18.03.2019 6.8
Lommedalen
Beskrivelse kommer
405 Frøshaug - Djupdalen 23.02.2021 2.0
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
Tverrsjøen - Gjerdingen
Tverrsjøen - Sinnerdalen - Gjerdingen
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 19.03.2021 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 19.03.2021 4.6
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 18.03.2021 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) 18.03.2021 2.5
Spålen - Katnosa - Sandungen
Kjerneområdet av Nordmarka nord, med Spålen-Katnosa reservatet i midten
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) 28.03.2021 4.6
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 14.04.2021 1.9
1589 Spålen N - Auretjern 28.03.2021 0.6
1590 Spålen N - Finnstad 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 28.03.2021 2.1
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
Beskrivelse kommer
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 13.03.2021 3.3
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 13.04.2021 1.5
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 13.03.2021 6.9
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 13.03.2021 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
392 Svarten N - Spålen Ø 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 25.03.2021 4.2

59 løyper vist, totalt 218.3 km.