Område nr
1
Avgrensning
Bærumsmarka er avgrenset av Lommedalen i vest, Griniveien i sør og Sørkedalen i øst. I nord setter man grensen ved Fløytavassdraget. Vensåsseter ligger feks. i Bærumsmarka mens Kampen ligger på Krokskogen.
Løvenskiold
Løvenskiold-Vækerø er en privat grunneier i dette området, men stiller velvilligst eiendommen sin tilgjengelig for friluftsliv sommer og vinter. Det kan bety tilgang til jakt og fiske om sommeren, og tilrettelegging av skiløyper om vinteren. I noen områder av Marka er f.eks. ubrøytete skogsbilveier et meget viktig tilskudd til løypenettet, særlig i tider der snøforholdene i skogsløypene ikke er like gode sesongen gjennom. I noen områder stiller også Løvenskiold skogskoier til disposisjon som serveringssteder for skifolket. Dette går fram av de enkelte nettsidene til disse stuene.

Oversiktskart

Beskrivelse

Området er et viktig friluftsområde for den stadig økende befolkningen i områdene langs Griniveien og i Lommedalen. Gode utgangspunkter er Fossum, Skytterkollen, Årnes (Sørkedalen), Skansebakken, Tobonn, Burud og Lommedalsbussens stoppesteder.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Øverland/Haga i syd, Burudvann i vest, Jonsrudkampen/Fløyta/Sørkedalen på langs i nord og Årnes/Fossum i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Fossum og preparering starter normalt herfra i retning Abborvannsveien og Hvitsteinvann.

Lysløypa på Fossum prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre.

Bærumsmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Bærumsmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Bærumsmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Bærumsmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Bærumsmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).