Område nr
11
Avgrensning
Østmarka har naturlige geografiske avgrensninger på alle kanter: I nord og nordvest danner E6 en naturlig grense, og videre syd og sydvest er det Fv155 gjennom Enebakk som setter grensen mellom Østmarka og Sørmarka. I øst strekker området seg fram til Øyeren.

Oversiktskart

Beskrivelse

Det mest karakteristiske for Østmarka er trange daler som går i nord-syd-retningen, og som delvis vanskeliggjør skiturer i øst-vest-retning. Dalene bidrar også til at landskapet har en litt mer innelukket karakter enn for eksempel det vi finner i Nordmarka og på Krokskogen.

Fiskeinteresserte bes merke seg Østmarka. Tross lett tilgjengelighet og bebyggelse tett opp til på alle kanter, er det mye fisk og ganske lett å få den i Østmarka.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Enebakk i syd, Krokhol/Vangen/Mariholtet i vest, Lørenskog/Marikollen i nord og Streifinn i øst.

Løypemaskinen må ofte fraktes på lastebil inn i området og preparering starter normalt fra Krokhol, Larsbraaten eller Marikollen.

Det er også stasjonert 4 scootere i Østmarka, én på Vangen, én i Enebakk og to som fraktes med henger. Lysløypa i Marikollen prepareres etter behov når det er nok snø.

Oslo kommune Friluftsetaten preparerer fra Sandbakken i syd, Skullerud/Østensjø i vest, Lindeberg/Furuset i nord og Mariholtet /Vangen i øst.

Østmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Østmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Østmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Østmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Østmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).