Område nr
12
Avgrensning
Området er en naturlig nord-syd-forlengelse av Romeriksåsene, med sydlig grense langs E16 mellom Roa og Gardermoen. Fra Koperud og sydover begynner også Skiforeningens løypenett i dette området. Østlige grenser følger omtrent kommunegrensene for Gran, Nannestad og Hurdal. Nordover strekker området seg helt opp til Einavoll og Einafjorden, og glir her over i Gjøvik, Toten og Land og Totenåsen.

Oversiktskart

Beskrivelse

Store deler av området ligger høyt og fritt, med topper og åser helt opp til over 800 moh. Skiføret kommer derfor tidlig og varer lenge.

Området er stort og med mange grunneiere og allmenninger, og derfor med ulike regler for ferdsel, jakt og fiske. Fine utgangspunkter for turer er Koperud, Skjerva, Ullvildsdalen, Lygna og Åstjern.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningen har ingen prepping i dette området, men området er allikevel fullstendig dekket av Skiforeningens føremelding. Øståsen Skiløyper og Skjerva løypelag preparerer løypene på Øståsen, mens flere lokale idrettslag prepper områder nede i bygda, rundt Gran, Jaren og Brandbu, og i området vestover mot Randsfjorden.

Hadelandsåsene i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Hadelandsåsene steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Hadelandsåsene stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Hadelandsåsene sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Hadelandsåsene alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).