Område nr
13
Avgrensning
Nordlig grense for området går ved Vingromvegen, rett nord for grensen mellom kommunene Gjøvik og Lillehammer. I øst grenser området til Mjøsa og i vest til Randsfjorden. Det vil si at kommunene Søndre og dels Nordre Land er en del av området. Dette gjør området til et av de geografisk største i Markadatabasen. Sydlig grense for området går langs kommunegrensen til Gran, Hurdal og Østre Toten. Østre Toten omfattes i Markadatabasen av området Totenåsen.

Oversiktskart

Beskrivelse

Området er svært stort og har en del større og mindre tettsteder med lokale nærområder som folk her gjerne benytter. F.eks. Gjøvik i nord med Gjøvikmarka, Biri, Snertingdal, Hov i Land i vest samt Raufoss, Reinsvoll, Bruflat, Eina m.fl. i øst. Rv4 går gjennom noen av disse tettstedene og deler dermed opp området på en naturlig måte.

Området har mye å by på og ikke minst mye flott kulturlandskap som glir vakkert over i skogsterreng. Gjøvik-Oslo-skiløypa går nesten rett nord-syd fra Hunndalen via Skumsjøen, Rørmyra, Solvoll, Eidstugua, Glåmhaugen, Sønstebygrenda og så over i Hadelandsåsene.

De nordlige delene av området ligger over 750 meter over havet og har tidlig og lenge skiføre. Her finner vi også nordlige grense for Markadatabasen - Fjellmyra - på grensen mellom Gjøvik og Lillehammer.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Løypepreparering gjøres av de enkelte kommunene i regionen samt av en rekke små løypelag eller idrettslag.

Skiforeningen har forøvrig en lokalforening "Skiforeningen Gjøvik og omegn" i området, besøk gjerne deres Facebook-side.

Gjøvik, Toten og Land i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Gjøvik, Toten og Land steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Gjøvik, Toten og Land stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Gjøvik, Toten og Land sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Gjøvik, Toten og Land alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).