Område nr
15
Avgrensning
Hurummarka er det viktigste rekreasjonsområdet i Hurum kommune. Området er lett tilgjengelig både sommer og vinter, med mulighet for varierte turer på stier eller i løyper. Hurum kommune ligger på søndre del av Hurumhalvøya og grenser til Røyken kommune i nord. Hurummarka strekker seg fra Tofte i sør til Sætre i nord, og har et sammenhengende nett av skiløyper.

Oversiktskart

Beskrivelse

Hurummarka har et variert terreng i vakker natur. Området er lett tilgjengelig med innfallsporter som Tofte, Filtvet, Storsand, Sætre og Klokkarstua.

Det mest familievennlige utgangspunktet for en skitur nordfra er ved Grønsand på Storsand, hvor det er småkupert og lett terreng i 5 km frem til Stikkvannshytta. Sørfra er det Røskestadvannet som er det beste utgangspunktet for barnefamilier. Totalt er det 57 km preparerte løyper i hovedløypenettet.

Hurummarkas eneste serveringssted, Stikkvannshytta, ligger strategisk plassert midt i området, like ved det vakre Stikkvannet, 243 moh. Hytta er et naturlig turmål, og er åpen alle helger fra nyttår og så lenge det er skiføre. Stikkvannshytta eies og drives av Hurum Turistforening.

Lysløyper finnes på Filtvet, Klokkarstua, Sætre og Holmsbu. I tillegg er det løyper på Klokkarstua i forbindelse med lysløypa i det vakre området rundt Trevardeåsen/ Knivsfjellet (307 moh).

Også i Holmsbu kjøres det scooterløyper i området Jaren – Kolåsen – Skjøttelvik – Jaren med en avstikker til Folkestad.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Hovedløypenettet i Hurummarka prepareres - på frivillig basis - av Hurum Turistforening. Løypemaskinen er stasjonert på Sætre og prepareringen starter normalt herfra. Det er stasjonert scooter på Filtvet og de mindre løypene prepareres herfra.

Lysløypa på Klokkarstua samt Trevardeåsen-løypa prepareres av Huringen IF.

Lysløypa i Holmsbu og løypene rundt prepareres av Holmsbu IF.

Hurummarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Hurummarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Hurummarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Hurummarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Hurummarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).