Område nr
17
Avgrensning
Området grenser til Hadelandsåsene, Nannestad og Vestre Toten i vest, Østre Toten i nord og Eidsvoll i øst.

Oversiktskart

Beskrivelse

Hurdal kommune ligger på Øvre Romerike i Akershus fylke og har vel 2.600 innbyggere. Kommunen har gode muligheter for friluftsliv, både sommer og vinter.

Dalføret har et godt, østnorsk klima og kan by på meget gode snøforhold med et godt utbygd nett av skiløyper. Områdene på Minneåsen og i Skrukkelia er spesielt kjent for gode skimuligheter både tidlig og sent på vinteren.

Feiring ligger i Eidsvoll kommune, på vestsiden av Mjøsa. Området har geografisk nærhet til Hurdal som gjør at Markadatabasen presenterer Hurdal - Feiring som ett turområde.

Også her er det mange muligheter for den som vil ut på tur - året rundt.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Hurdal Hele Året og Feiring IL preparerer løypene du finner her i Markadatabasen.

Hurdal - Feiring i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Hurdal - Feiring steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Hurdal - Feiring stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Hurdal - Feiring sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Hurdal - Feiring alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).