Område nr
18
Avgrensning
Mossemarka er tur- og friluftsområde for Moss og omegn og begrenses i vest av E6, i nord av Fv151 fra Såner kirke til Ringvoll i Hobøl, i syd av Vansjøbassenget, og i øst av Hobølelva med en del utvidelser østover mot Sæbyvannet.

Oversiktskart

Beskrivelse

Mossemarka er småkupert med en blanding av skogsområder, inn- og utmark og en god del myrpregede våtmarksområder. Markas høyeste punkt ligger drøyt 100 meter over havet. Den sydvestlige delen av Mossemarka, til sammen 13500 dekar, er servituttbelagt med byggeforbud.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Løypeprepareringen i Mossemarka fordeles etter avtale mellom Moss Skiklubb og Hølen Idrettsklubb (HIK) ved Ødemørkkomiteen. De disponerer to løypeprepareringsmaskiner og til sammen fem scootere. Løypeprepareringen foregår på dugnadsbasis, og målsettingen er å gi best mulig forhold for skigåing når det er snø nok, spesielt i lysløyper og i hovedtraseer.

Mossemarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Mossemarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Mossemarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Mossemarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Mossemarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).