Område nr
20
Avgrensning
Finnemarka er avgrenset av Tyrifjorden i nord, Lierdalen i øst og bebyggelsen langs Drammenselva i vest og sør. Finnemarka er delt mellom kommunene Modum, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Oversiktskart

Beskrivelse

Finnemarka er et skogområde på rundt 430 kvadratkilometer som ligger i Viken fylke. Den sørøstre delen av Finnemarka kalles Drammensmarka.

Finnemarka har fått navn etter skogfinnene som slo seg ned i området rundt Glitre på midten av 1600-tallet. Dette var også omtrent så langt vest finneinnvandringen i Norge kom.Edit

Finnemarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Finnemarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Finnemarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Finnemarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Finnemarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).