Område nr
5
Avgrensning
Lillomarka ligger som en kile mellom Gjøvikbanens trasé i vest, Rv4 i øst og Groruddalen i syd. Området er lett tilgjengelig fra alle kanter, med f.eks. Solemskogen, Sandermosen, Movatn, Nittedal, Linderudkollen og Grefsenkollen som noen mulige utgangspunkter.

Gjelleråsmarka er et lite område klemt inne mellom Trondheimsveien, Gjelleråsen og E6 i øst, og har løypeforbindelse med Lillomarka.

Løvenskiold
Løvenskiold-Vækerø er en privat grunneier i dette området, men stiller velvilligst eiendommen sin tilgjengelig for friluftsliv sommer og vinter. Det kan bety tilgang til jakt og fiske om sommeren, og tilrettelegging av skiløyper om vinteren. I noen områder av Marka er f.eks. ubrøytete skogsbilveier et meget viktig tilskudd til løypenettet, særlig i tider der snøforholdene i skogsløypene ikke er like gode sesongen gjennom. I noen områder stiller også Løvenskiold skogskoier til disposisjon som serveringssteder for skifolket. Dette går fram av de enkelte nettsidene til disse stuene.

Oversiktskart

Beskrivelse

Lillomarka er et relativt lite område, men utgjør et viktig friluftsområde for en stor del av byens befolkning, og også for folk som sokner til Nittedal og nærliggende trakter. Til tross for et så tett befolket nedslagsfelt er ikke denne Marka mye benyttet, og er absolutt et alternativ for søndagsturen for mange av de som av gammel vane drar til Frognerseteren-området, kanskje særlig vinterstid.

Det er Friluftsetaten i Oslo Kommune som er ansvarlig for det meste av løypenettet i Lillomarka. De fleste sportsstuene tilhører også kommunen.

Gjelleråsmarka er et lite men viktig friluftsområde for de tett befolkete områdene nord i Groruddalen, og ikke minst for Skjetten området på andre siden av E6.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Løypene i området prepareres av Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Gjelleråsen IF og Strømmen og Lillestrøm skiklubb.

Lillomarka og Gjelleråsen i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Lillomarka og Gjelleråsen steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Lillomarka og Gjelleråsen stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Lillomarka og Gjelleråsen sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Lillomarka og Gjelleråsen alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).