Område nr
8
Avgrensning
Området grenser mot Hadelandsåsene og Hurdal i nord, og strekker seg fra Rv4 gjennom Nittedal og Hakadal og østover mot Fv120.

Oversiktskart

Beskrivelse

Som navnet også indikerer, er dette et område som nesten består av et sammenhengende sett med åser. Disse stiger jevnt fra Gjerdrumsmarka og Nittedal i syd, og nordover mot Nannestadåsene og Hadelandsåsene. I nordøst ligger Nordåsen, helt opp mot Hurdal grense.

Som naboen Nordmarka i vest, karakteriseres området av mange små og store vann og tjern, som liver opp i landskapet og fungerer som mål for turer og aktiviteter sommer og vinter.

I litt større grad enn i resten av Marka er det mulig å kjøre bil langt inn i området via bomveier fra flere kanter.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Glitre i syd, Harestua i vest, Koperud i nord og Sjonken/Bekkestua i øst. Løypemaskin og scooter er stasjonert på Ås gård i Hakadal og preparering starter normalt herfra.

Resten av Romeriksåsene prepareres av Nittedal IL, Gjerdum IL, Skedsmo skiklubb og Åsen IL. Nannestad, Maura og Nordåsen prepareres av Nannestad og Bjerke løypekjørerlag.

Romeriksåsene - Nannestad i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Romeriksåsene - Nannestad steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Romeriksåsene - Nannestad stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Romeriksåsene - Nannestad sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Romeriksåsene - Nannestad alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).