Område nr
9
Avgrensning
Sørmarka består i hovedsak av fem enkeltområder: Skimarka, Gaupesteinmarka, Nøstvedtmarka, Holstadmarka og Svartskog. Mellom disse ligger tettsteder, dyrket mark, jernbaner, veier og industriområder. Det er likevel naturlig i den store sammenheng å betrakte Sørmarka som ett område, og den særpreges av mer åpenhet og lavere åser med småkupert, vennlig og fint turterreng.

Oversiktskart

Beskrivelse

Skiføret i Sørmarka er ikke så stabilt som i nordligere deler av Marka, og det skyldes blant annet at ingen steder her rager mer enn 300 m.o.h. Det er kun Mjærskogkollen i Gaupesteinmarka (i Enebakk kommune) som når denne høyden. Men i gode vintre er det flotte forhold også i Sørmarka med lengre perioder med godt skiføre. Kommer det først sne, så skal det ikke mange centimetrene til før en kan spenne på seg skiene.

Nøstvedtmarka er et lite, men fint turterreng i området mellom Ski og Gjersjøen. Det er varierte løyper som ofte går på traktorveier. Gjennom marka går den historiske Fredrikshaldske hovedvei som inntil 1870 var vei mellom Christiania og Svinesund. På Stuene, der det er servering i helgene, lå den tidligere sagagården Såd. Nord i Nøstvedtmarka er det meget god utsikt.Edit

Løypepreparering

Ansvarlig:

Skiforeningens maskin i området preparerer fra Ski i syd, Stuene/Grevestua i vest, Grønliåsen i nord og Skeidarkollen i øst.

Løypemaskin og scooter er stasjonert på Siggerud. Preparering starter normalt på golfbanen på Greverud. Lysløypa på Greverud prepareres normalt hver dag så lenge det er skiføre. Lysløypa på Siggerud prepareres etter behov når det er nok snø. Lysløypa mellom Langhus og Ski, lysløypa i Nøstvetmarka, lysløypa på Vevelstad og lysløypa mellom Fløisbonn og Greverud blir preparert ved behov.

Løypene i Kråkstad, Tomter og Hobøl prepareres av Kråkstad IL og Hobøl idrettslag.

Sørmarka i Markadatabasen

Se en liste over registrerte steder i Sørmarka steder i dette området (tekst, bilder, kart) - velg Innfallsport for å se en liste med fine startsteder
Se en liste over stuer i Sørmarka stuer i dette området (tekst, bilder, kart)
Se en liste over registrerte sykkelruter i Sørmarka sykkelruter i dette området (tekst, bilder, kart).
Se en liste over alle registrerte turforslag i Sørmarka alle turforslag i dette området (tekst, bilder, kart) - se sykkelturer - se skiturer
Se på bilder fra dette området bilder fra dette området.
Liste over løyper i dette området løyper det gis føremelding for i dette området (tekst, bilder, kart).