Skiforeningen

  • 467 løyper
  • 1819.1 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Kikutstua

Kartet viser et utsnitt av området der Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa 29.11.2019 1.6
1218 Holen - Krokhol 29.11.2019 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud 11.11.2019 2.0
951 Kloppa - Myrer 29.11.2019 2.1
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud 29.11.2019 4.6
202 Lysløypa på Siggerud 11.11.2019 3.9
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.3
214 Siggerud - Holen 29.11.2019 1.7
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen 03.02.2019 1.2
950 Fløysbonn - Myrer 12.02.2019 3.3
589 Siggerud - Kloppa 14.03.2019 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud 14.03.2019 5.3
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta 05.12.2019 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen 13.03.2019 2.0
473 Eidsletta - Yggeset 24.03.2019 1.5
25 Lysløypa i Vardåsen 03.04.2019 4.6
315 Lysløypa i Vollen 11.02.2019 2.0
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 21.02.2014 4.0
317 Oppsjø - Solvang [under E18] 22.03.2019 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta 19.03.2019 1.5
26 Yggeset - Sydskogen 19.03.2019 4.8
475 Yggeset - Vollen 11.02.2019 1.9
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta 23.03.2019 2.0
Fossum - Årnes - Abborvann
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S 01.12.2019 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken 01.12.2019 1.5
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta 01.12.2019 1.1
439 Lysløypa Fossum - Østernvann 11.11.2019 1.8
49 Lysløypa på Fossum 11.11.2019 4.5
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken 29.11.2019 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken 29.11.2019 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra 29.11.2019 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV 29.11.2019 0.9
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta 01.12.2019 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) 01.12.2019 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern 01.12.2019 2.4
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) 01.12.2019 1.6
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) 01.12.2019 1.3
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) 11.11.2019 1.0
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S 18.03.2019 1.9
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) 31.03.2019 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta 18.03.2019 2.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken 15.03.2019 2.9
63 Bjørnsgard - Merradalen SV 15.03.2019 0.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S 14.03.2019 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern 31.03.2019 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien 30.03.2019 2.7
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) 28.02.2018 1.3
53 Hestemyra - Haslumseter 31.03.2019 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen 31.03.2019 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann 15.03.2019 0.7
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S 24.03.2019 2.8
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr 19.03.2019 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr 19.03.2019 2.6
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) 18.03.2019 3.6
1505 Triungsvann – Gråseterveien – Skrubbdal (skøyteløypa) 18.03.2019 3.2
117 Årnes - Tangenåsen S 24.03.2019 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) 18.03.2019 0.8
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) 18.03.2019 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra 30.03.2019 1.7
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V 08.02.2019 1.6
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n 01.03.2018 25.0
Ringkollen og omegn
95 Lysløypa på Ringkollen 04.12.2019 3.5
227 Ringkollen - Borgersetra - Langtjern - Damtjern - Ringsmyrene 02.12.2019 11.2
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka 02.12.2019 11.0
96 Ringkollen - konkurranseløyper 03.12.2019 5.0
93 Ringkollen - Treningsrunden 03.12.2019 15.0
237 Ringkollen - Vambu - Øyangsrøysa - Spålen N 29.11.2019 10.5
458 Skileik på Ringkollen 02.12.2019 0.1
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk 01.04.2019 5.1
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam 29.03.2019 4.0
243 Jonsetangen - Mosjøen (over vannet) 21.03.2019 3.9
97 Jonsetangen - Spålsveien - Langtjernbekken - Storflåtan 08.03.2019 8.2
457 Jonsetangen - Ugla [Uglaveien] 22.02.2019 4.0
99 Jonsetangen - Vambu 26.03.2019 4.0
230 Jonsetangen - Vesle Ugla - Spålen N 29.03.2019 4.5
1131 Jonsetangen - Østerdamsetra 21.03.2019 2.9
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 2.9
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen 29.03.2019 2.5
454 Ringkollen - Langtjern 04.04.2019 3.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] 24.03.2019 5.2
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern 05.04.2019 1.8
229 Ringkollen - Svarttjern - Viksetra - Damtjern 29.03.2019 8.5
1484 Ringkolltoppen rundt 12.03.2019 4.2
98 Steinbutjern - Spålsveien - Storflåtan dam 21.04.2019 6.0
226 Steinbutjern - Ugla - Mosjøen 21.03.2019 5.2
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N 05.04.2019 3.2
Stryken - Harestua
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) 06.12.2019 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll 06.12.2019 7.0
384 Harestua - Råsjøkrysset 30.03.2019 3.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) 04.12.2019 2.8
934 Harestua - Pipera - Buvann 25.02.2019 9.0
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] 13.03.2019 4.6
301 Harestua - Svartbekken 19.03.2019 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua 30.03.2019 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen 29.03.2019 5.0
350 Lysløypa på Harestua 30.03.2019 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) 30.03.2019 3.6
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen 13.04.2019 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen 29.03.2019 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien 19.03.2019 1.5
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen 14.03.2019 8.4
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen 19.04.2019 3.0
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] 19.03.2019 2.9
106 Stryken - Stålmyra 19.04.2019 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen 14.03.2019 2.2
Damtjern med omegn
1566 Løvlia - Lauvliflaka 02.12.2019 1.5
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene 00.00. 0 0.9
1564 Løvlia - Kulpåsen 00.00. 0 1.9
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) 20.03.2019 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan 21.04.2019 3.5
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua 30.03.2019 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta 30.03.2019 4.0
313 Bogstad - Bjørnsgard 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus 15.03.2019 1.9
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua 18.04.2019 7.8
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua 12.04.2019 8.1
Grua - Mylla - Roa
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] 06.12.2019 1.8
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken 29.03.2019 4.3
348 Grua - Nysetra - Langvatnet 26.03.2019 4.0
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra 21.03.2019 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern 27.03.2019 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim 08.03.2019 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen 22.02.2019 1.9
Oppegård - Vevelstad
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del 06.12.2019 1.5
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn 29.11.2019 3.4
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del 29.11.2019 1.1
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] 11.11.2019 2.8
430 Rundløypa i Bøleråsen 11.11.2019 4.7
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] 11.11.2019 5.5
207 Stallerud - Sterkerud 11.11.2019 3.8
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud 14.03.2019 4.3
200 Lysløypa på Vevelstad 05.02.2012 3.0
1049 Stallerud - Bru 03.02.2019 3.6
Røyken - Spikkestad
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga 15.02.2019 9.0
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget 28.03.2019 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta 28.03.2019 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet 18.03.2019 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta 21.02.2019 2.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta 28.03.2019 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta 29.03.2019 2.0
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] 03.02.2018 4.0
Haga og omegn
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter 01.12.2019 0.8
1460 Grini - Fossum 04.02.2019 1.7
1487 Grini - Østernvannsvingen 04.02.2019 2.6
446 Haga - Lund - Nygård 14.03.2019 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård 14.03.2019 3.3
311 Nygård - Brunkollen 18.03.2019 2.0
60 Nygård - Skriverberget 14.03.2019 1.3
62 Skytterkollen - Nygård 14.03.2019 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V 18.03.2019 0.9
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen 14.03.2019 0.8
Kleivstua - Løvlia
89 Lysløypa på Kleivstua 06.12.2019 3.7
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] 30.11.2019 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] 30.11.2019 2.3
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen 29.11.2019 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] 30.11.2019 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern 02.12.2019 3.7
1223 Torgetjern - Frøshaug 02.12.2019 3.7
238 Fjellsetra - Gyrihaugen 02.04.2019 3.9
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra 00.00. 0 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen 02.04.2019 1.8
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] 15.03.2019 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern 22.03.2019 3.0
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern 26.03.2019 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien 10.04.2019 2.3
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen 02.04.2019 7.4
70 Skileik Kleivstua 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta 12.03.2019 2.1
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
155 Bjertnessjøen rundt 06.12.2019 10.1
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua 06.12.2019 7.5
150 Sjonken - Gruvelia 06.12.2019 2.6
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet 02.12.2019 6.2
652 Bekkestua - Storøyungen N 25.03.2019 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen 16.04.2019 2.0
649 Gruvelia - Engelstadvangen 10.04.2019 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen 16.04.2019 3.8
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn 08.03.2019 9.4
650 Storøyungen N - Engelstadvangen 25.03.2019 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia 18.03.2019 1.9
Skoglund - Skui
1246 Øyevann - Damvann 06.12.2019 1.5
463 Damvann - Mikkelsbonn 01.12.2019 2.0
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N 29.03.2019 7.3
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua 01.04.2019 10.6
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen 06.12.2019 6.0
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen 29.11.2019 1.9
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern 10.02.2019 2.2
452 Grønntjernsrunden 25.02.2015 14.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta 19.01.2019 1.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet 03.02.2019 1.1
199 Ås -Trampen 14.03.2019 4.1
Dikemark - Haukelia
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta 30.11.2019 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra 30.11.2019 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta 29.03.2019 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr 29.03.2019 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget 29.03.2019 3.8
1064 Dikemark - Skjellestad 13.03.2019 4.5
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget 21.02.2019 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr 29.03.2019 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr 19.03.2019 2.7
447 Lysløypa på Dikemark 19.03.2019 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta 13.03.2019 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr 28.03.2019 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta 25.03.2019 2.5
Hakadal - Nittedal
1422 Aas golfbane 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] 27.03.2019 1.7
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N 20.02.2018 7.7
131 Delebekken - Kikutstua 04.04.2019 11.0
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] 27.03.2019 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen 18.03.2019 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen 10.04.2019 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen 31.03.2019 5.2
149 Hakkim - Råsjøstua 10.04.2019 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta 16.03.2019 2.6
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua 31.03.2019 3.5
933 Lauvtangen - Buvann 22.02.2019 1.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken 07.04.2018 4.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] 27.03.2019 3.6
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua 19.03.2019 8.9
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken 19.04.2019 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken 24.01.2019 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren 05.03.2019 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam 19.03.2019 4.0
Ski - Langhus
738 Eikjol - Sterkerud 19.03.2019 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud 19.03.2019 4.9
428 Lysløypa i Bollerudåsen 13.02.2019 3.0
204 Lysløypa Ski - Langhus 19.03.2019 2.7
1447 Løypenettet i Holstadmarka 13.02.2019 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka 29.03.2018 13.8
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk 02.02.2019 5.2
739 Skeidarkollen - Eikjol 19.03.2019 1.8
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk 12.02.2019 7.0
216 Ski - Skeidarkollen 19.03.2019 6.1
Sollihøgda - Sørsetra
750 Auretjernsbekken - Sørsetra 06.12.2019 1.7
358 Lysløypa på Sollihøgda 06.12.2019 3.5
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) 06.12.2019 7.7
87 Sørsetra - Kleivstua 06.12.2019 3.5
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua 02.12.2019 4.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien 03.12.2019 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua 02.12.2019 4.5
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken 28.11.2019 2.2
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) 29.11.2019 7.0
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) 30.11.2019 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter 02.12.2019 1.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter 12.04.2019 8.0
85 Sollihøgda skileik 27.12.2017 0.2
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken 22.02.2014 1.4
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] 18.04.2019 5.7
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern 27.03.2018 1.7
Stein - Burud - Vensås
57 Blekketjern - Haslumseter 01.12.2019 2.6
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern 01.12.2019 2.3
1380 Blekketjern - Vensåsseter 29.03.2019 2.6
440 Burud - Vensåsseter 30.03.2019 4.1
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter 29.03.2019 2.2
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter 31.03.2019 1.7
600 Kolsås skisenter - Stein gård 14.03.2019 1.0
627 Skriverberget - Burud 15.03.2019 2.1
55 Stein - Skriverberget 14.03.2019 3.3
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen 31.03.2019 2.8
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] 05.12.2019 1.9
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] 05.12.2019 3.8
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] 05.12.2019 4.4
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] 11.11.2019 1.5
4 Skansebakken - Lysedammene 29.11.2019 3.8
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia 04.04.2019 7.4
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia 20.03.2019 8.0
363 Elveli - Finnerud 19.03.2019 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) 01.04.2019 9.1
74 Fjølhytta - Søttjerndalen 20.03.2019 3.3
438 Fløyta - Vensåsseter 30.03.2019 2.4
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka 18.04.2019 3.2
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia 14.04.2019 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal 30.03.2019 3.3
213 Galemyr - Stormyra 30.03.2019 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] 22.03.2019 1.5
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km 01.04.2019 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km 19.03.2019 54.0
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra 04.04.2019 3.2
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter 18.04.2019 5.9
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] 18.04.2019 1.8
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] 18.03.2019 2.1
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk 21.03.2019 9.1
1119 Langlia - Kveldrostjern 05.04.2019 2.6
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia 20.03.2019 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset 07.04.2019 3.2
73 Lysedammene - Moliksåsen 21.03.2019 1.9
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern 20.03.2019 8.3
1151 Moliksåsen - Kringla 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] 21.03.2019 1.0
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] 04.04.2019 8.2
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] 20.03.2019 4.1
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta 24.03.2019 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole 09.04.2019 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta 30.03.2019 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra 11.04.2019 3.9
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen 04.04.2019 2.3
1143 Svarten N - Langlia 05.04.2019 4.2
392 Svarten N - Spålen Ø 29.03.2019 4.5
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] 18.04.2019 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] 20.03.2019 4.2
Tverrsjøen - Gjerdingen
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] 06.12.2019 6.8
1181 Elgstøa - Sandvikshytta 17.04.2019 4.0
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra 19.04.2019 9.5
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven 15.03.2019 3.8
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda 04.01.2019 2.5
102 Gjerdingdammen - [over vannet] - Kalvedalen 06.04.2018 4.4
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] 15.03.2019 2.4
221 Gjerdingen rundt 24.04.2019 10.9
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven 03.05.2018 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] 29.03.2019 4.9
223 Tverrsjøstallen - Holoaseter - Sandvikshytta 29.03.2019 7.5
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen 20.03.2019 5.7
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) 29.03.2019 5.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera 18.04.2019 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen 29.03.2019 2.2
236 Ølja rundt 29.03.2019 7.0
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] 19.03.2019 2.2
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien 18.04.2019 7.0
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua 18.03.2019 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra 14.03.2019 6.2
364 Finnerud - Kobberhaughytta 30.03.2019 2.3
123 Finnerud - Studenterhytta 18.03.2019 2.0
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] 08.03.2019 3.1
1271 Fyllingen gård - Kikutstua 18.04.2019 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård 08.03.2019 7.5
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] 05.04.2019 3.6
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken 15.03.2019 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa 05.04.2019 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård 19.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa 15.03.2019 4.0
955 Sakristjern - Bjørnebergveien 19.03.2019 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern 29.03.2019 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta 28.02.2019 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] 18.04.2019 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa 29.03.2019 1.3
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia 29.03.2019 1.8
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] 19.03.2019 0.7
Koperud - Brovoll - Råsjøen
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) 06.12.2019 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet 02.12.2019 8.7
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen 04.12.2019 4.8
737 Korsvatn-vegen - Korsvatnet - Langvatnet 29.11.2019 5.7
9 Brovoll - Flåtatjern 04.12.2019 4.0
958 Brovoll - Korsvatn-vegen - Sølvtjernet (terrengløypa) 28.11.2019 3.0
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll 04.12.2019 2.3
1130 Brovoll utfartsparkering – Flåtatjern 04.12.2019 1.8
1228 Råsjøstua - Trasletjernet 04.12.2019 2.0
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken 23.01.2018 4.0
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern 14.04.2019 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra 14.04.2019 4.0
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) 16.03.2019 2.4
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud 09.03.2019 3.3
594 Lysløypa på Kråkstad 16.01.2016 3.6
806 Skotbu - Vientjern 16.03.2019 3.8
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen 14.03.2019 2.0
1222 Tverrelva - Frøshaug 05.04.2019 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
100 Finnstad - Sandvikshytta 29.03.2019 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø 21.03.2019 2.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua 12.04.2019 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosdammen [over vannet] 29.03.2019 1.7
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda 17.04.2018 2.5
112 Sandvikshytta - Spålen Ø 29.03.2019 3.0
1132 Sinnerdalen - Finnstad 18.04.2019 1.9
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] 21.03.2019 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern 29.03.2019 2.1
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen 29.03.2019 7.0
1139 Store Sinnera - Auretjern - Spålen N 18.04.2019 2.5
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] 19.03.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen 01.02.2019 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan 26.01.2019 3.0
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra 05.02.2019 6.9
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell 03.02.2019 5.0
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 2.2
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) 03.02.2019 2.1
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) 00.00. 0 5.6
Tanum - Vestmarksetra
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu 17.11.2019 1.4
306 Furuholmen - Sandungen N 17.04.2019 4.2
Gaupesteinmarka
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.6
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan 21.02.2019 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk 16.03.2019 3.2
801 Granerud - Vientjern 16.03.2019 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta 16.03.2019 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta 16.03.2019 4.7
Maridalen
129 Movatn - Finntjern [Tømte] 09.03.2013 6.0
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen 05.04.2019 4.4
Solli og omegn
410 Sandungen N - Øyevann 06.12.2019 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) 06.12.2019 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) 06.12.2019 1.7
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] 06.12.2019 3.4
28 Solli - Myggheim 06.12.2019 2.1
411 Solli - Vestlia 06.12.2019 1.2
209 Lysløypa på Solli 04.12.2019 7.5
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V 29.11.2019 1.5
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] 18.11.2019 2.8
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N 29.03.2019 4.0
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka 03.03.2015 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) 20.03.2019 2.5
Lierdalen
327 Kjenner - Heggsjø 30.11.2019 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø 30.11.2019 3.9
10 Gjellebekk - Heggsjø 04.04.2019 1.8
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra 21.02.2019 5.4
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann 15.03.2019 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
43 Tveiter - Tveitersetra 30.11.2019 2.4
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S 02.12.2019 3.0
1548 Berg - Semsvannet SV 20.03.2019 0.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra 29.03.2019 3.3
648 Hvalstad - Billingstad 25.03.2019 3.4
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø 25.03.2019 1.6
1066 Jansløkka (rundløype) 20.03.2019 2.5
1549 Jansløkka - Berg 29.03.2019 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) 29.03.2019 1.6
316 Lysløypa på Holmen 15.03.2018 3.0
42 Lysløypa på Solvang 22.03.2019 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg 29.03.2019 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) 13.03.2019 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) 11.03.2019 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) 23.03.2019 0.7
464 Semsvannet SV - Tveiter 28.03.2019 1.1
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) 22.02.2019 1.1
44 Solvang - Berg 22.03.2019 2.1
280 Solvang - Bergsmarka 29.03.2019 5.2
41 Tveiter - Furuholmen 02.04.2019 2.8
39 Tveitersetra - Sandungen N 02.04.2019 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen 29.03.2019 3.2
413 Vakås - Jansløkka 23.12.2018 1.5
Losby - Vangen
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten 23.01.2019 1.7
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann 14.03.2019 6.7
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen 14.03.2019 6.9
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen 29.01.2019 6.8
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
1451 Franskeplassen - Skjelbreia 29.11.2019 3.4
459 Golfbanen på Krokhol 02.12.2019 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] 02.12.2019 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen 02.12.2019 2.5
177 Sværsvann - Myrer 11.11.2019 4.5
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan 15.03.2019 9.2
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia 10.03.2019 5.9
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk 10.03.2019 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen 22.02.2019 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen 10.01.2019 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten 29.11.2019 9.6
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass 11.11.2019 5.0
337 Ytre Enebakk - golfbanen 11.11.2019 5.5
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan 22.02.2019 13.3
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen 15.02.2019 8.7
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan 14.03.2019 2.1
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda 15.03.2019 4.2
1520 Kirkebygda - Larsbraaten 15.03.2019 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen 19.03.2019 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud 07.02.2019 2.5
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass 15.03.2019 1.4
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken 07.02.2019 4.2
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] 00.00. 0 4.5

Edit