Skiforeningen

  • 493 løyper
  • 1888.0 km
  • GPS-sporing

Skiforeningen er Oslomarkas største løypeorganisasjon og har ansvaret for nesten 2000 km med løyper i Kjekstadmarka, Vestmarka, Bærumsmarka, Krokskogen, Nordmarka, Østmarka, Sørmarka, Follomarka og Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Kikutstua

Kartet viser et utsnitt av området der Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
205 Fløysbonn - Kloppa Delvis preparert 17.02.2021 1.6
950 Fløysbonn - Myrer Delvis preparert 12.03.2021 3.3
201 Lysløypa Fløysbonn - Greverud Delvis preparert 12.03.2021 4.6
202 Lysløypa på Siggerud Delvis preparert 12.03.2021 3.9
214 Siggerud - Holen Delvis preparert 11.03.2021 1.7
589 Siggerud - Kloppa Delvis preparert 12.03.2021 2.2
431 Siggerud - Verpåsen - Sterkerud Delvis preparert 12.03.2021 5.3
1218 Holen - Krokhol Preparert tidligere 11.03.2021 2.0
744 Kloppa - Buåsen - Stallerud Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
951 Kloppa - Myrer Preparert tidligere 21.03.2021 2.1
745 Lysløypa Siggerud - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 12.03.2021 2.3
1217 Bru - Bindingsvannet - Bysetermosan Ikke preparert 07.02.2018 8.9
1216 Bru - Holen Ikke preparert 03.02.2019 1.2
1637 Langen Ikke preparert 00.00. 0 5.1
1644 Langen S Ikke preparert 00.00. 0 1.7
Dikemark - Gullhella - Heggedal
1150 Skileik på Eidsletta Preparert i går 06.12.2021 1.0
477 Borgen skole - Borgenåsen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
473 Eidsletta - Yggeset Delvis preparert 18.03.2021 1.5
317 Oppsjø - Solvang [under E18] Delvis preparert 22.03.2021 4.0
474 Rundløyper på Eidsletta Delvis preparert 18.03.2021 1.5
26 Yggeset - Sydskogen Delvis preparert 12.03.2021 4.8
25 Lysløypa i Vardåsen Preparert tidligere 19.03.2021 4.6
16 Nyborgsåsen - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 12.01.2021 4.0
476 Østenstad kirke - Østenstaddammen - Eidsletta Preparert tidligere 18.03.2021 2.0
315 Lysløypa i Vollen Ikke preparert 11.02.2019 2.0
475 Yggeset - Vollen Ikke preparert 11.02.2019 1.9
Fossum - Årnes - Abborvann
1501 Abborvannsbekken – Abborvann (over vannet) – Triungsvann S Delvis preparert 26.03.2021 1.9
442 Abborvannsveien - Tømmerås - Abborvannsbekken Delvis preparert 13.03.2021 2.9
439 Lysløypa Fossum - Østernvann Delvis preparert 17.03.2021 1.8
49 Lysløypa på Fossum Delvis preparert 20.03.2021 4.5
1502 Stormyra – Abborvann – Triungsvann S Delvis preparert 26.03.2021 2.8
1505 Triungsvann - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 26.03.2021 3.2
54 Triungsvann V - Gråseterveien - Skrubbdal (skøyteløypa) Delvis preparert 26.03.2021 3.6
1383 Triungsvann V - Hvitsteinvann (nordlig) Delvis preparert 26.03.2021 1.6
117 Årnes - Tangenåsen S Delvis preparert 14.03.2021 1.0
52 Østernvann (dammen) - Abborvannsveien (over isen) Delvis preparert 19.03.2021 0.8
1386 Østernvannsvingen - Dæhlimåsan - Østernvann V Delvis preparert 11.03.2021 1.6
437 Abborvannsbekken - Triungsvann S Preparert tidligere 26.03.2021 1.8
1285 Abborvannsveien - Abborvannsbekken Preparert tidligere 26.03.2021 1.5
443 Abborvannsveien - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.9
160 Bjørnsgård - Tangenåsen S Preparert tidligere 09.01.2021 0.5
1379 Eiksbakkhytta - Blekketjern Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
490 Fossum - Østernvann - Abborvannsveien Preparert tidligere 26.03.2021 2.7
1378 Hestemyra - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 24.03.2021 1.1
53 Hestemyra - Haslumseter Preparert tidligere 16.03.2021 1.4
50 Hestemyra - Sætermyra - Brunkollen Preparert tidligere 24.03.2021 2.1
1504 Korsmyra – Breimåsan - Triungsvann Preparert tidligere 19.02.2021 0.7
208 Merradalen SV - Abborvannsbekken Preparert tidligere 26.03.2021 1.5
64 Stormyra - Abborvannsbekken Preparert tidligere 26.03.2021 3.0
151 Tangenåsen S - Merradalen - Stormyra Preparert tidligere 23.03.2021 2.0
65 Tangenåsen S - Merradalen SV Preparert tidligere 23.03.2021 0.9
233 Tangenåsen S - Tangenåsen V - Galemyr Preparert tidligere 19.02.2021 2.9
219 Tangenåsen S - Tangenåsen Ø - Galemyr Preparert tidligere 19.02.2021 2.6
1385 Triungsvann S - Eiksbakkhytta Preparert tidligere 24.03.2021 1.4
1382 Triungsvann S - Triungsvann V (på veien) Preparert tidligere 26.03.2021 0.8
441 Triungsvann V - Blekketjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.4
56 Triungsvann V - Hvitsteinvann (sørlig) Preparert tidligere 26.03.2021 1.3
1376 Østernvann (dammen) - Østernvann V (over isen) Preparert tidligere 11.03.2021 0.7
1377 Østernvann V - Hestemyra Preparert tidligere 14.03.2021 1.7
1264 Østervannsvingen - Østernvann (dammen) Preparert tidligere 17.03.2021 1.0
1509 Abborvannsveien - Abborvannsbekken (østlig) Ikke preparert 31.03.2019 1.5
63 Bjørnsgard - Merradalen SV Ikke preparert 15.03.2019 0.9
51 Hestemyra - Eiksbakkhytta (østlig) Ikke preparert 28.02.2018 1.3
Holmenkollen Riksanlegg
23 Gamle 50'n Delvis preparert 19.01.2021 25.0
1607 Holmenkollrunden (V1) Ikke preparert 00.00. 0 34.4
Ringkollen og omegn
1598 Damtjern - Ringsmyrene Delvis preparert 15.04.2021 2.5
224 Damtjern - Sandviksveien - Skamræk Delvis preparert 20.03.2020 5.1
230 Jonsetangen - Øyangen - Vesle Ugla (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.6
1597 Langtjern - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 2.8
226 Langtjern - Steinbutjern - Ugla - Mosjøen Delvis preparert 19.03.2021 6.6
97 Langtjern - Vesleflåtan - Storflåtan dam Delvis preparert 19.03.2021 4.6
95 Lysløypa på Ringkollen Delvis preparert 05.12.2021 3.5
237 Ringkollen - Borgersetra - Vambu Delvis preparert 04.03.2020 6.2
454 Ringkollen - Langtjern Delvis preparert 15.04.2021 3.0
229 Ringkollen - Svarttjerna - Viksetra - Damtjern Delvis preparert 15.04.2021 8.5
1588 Vesle Ugla - Auretjern Delvis preparert 12.03.2021 1.6
1599 Borgersetra - Vassendvika Preparert tidligere 15.04.2021 3.6
1596 Borgersetra – Langtjern Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1602 Borgersetra – Vambu Preparert tidligere 18.04.2021 2.4
308 Damtjern - Vassendvika - Storflåtan dam Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
457 Jonsetangen - Øyangen - kryss Uglaveien/Vambu (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 1.8
243 Jonsetangen - Øyangen - Mosjøen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 3.9
1131 Jonsetangen - Øyangen - Østerdamsetra (over isen) Preparert tidligere 19.03.2021 2.9
1138 Mosjøen - Bjønnputtdalen - Store Sinnera [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
1594 Mosjøen V - Mosjøen Ø (over vannet) Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
228 Ringkollen - Borgersetra - Vassendvika - Lauvliflaka Preparert tidligere 01.03.2020 11.0
1595 Ringkollen - Kolltjern - Femputtene - Borgersetra Preparert tidligere 18.04.2021 4.0
390 Ringkollen - Kolltjern - Jonsetangen Preparert tidligere 14.04.2021 2.5
96 Ringkollen - konkurranseløyper Preparert tidligere 15.04.2021 5.0
94 Ringkollen - Nysetra - Mosjøen [Ringkolløptraseen] Preparert tidligere 16.04.2021 5.7
1142 Ringkollen - Ringkolltoppen - Kolltjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.8
93 Ringkollen - Treningsrunden Preparert tidligere 03.03.2020 15.0
1484 Ringkolltoppen rundt Preparert tidligere 19.03.2021 4.2
458 Skileik på Ringkollen Preparert tidligere 17.04.2021 0.1
1118 Storflåtan - Bleiksjøen - Svarten N Preparert tidligere 28.03.2021 3.2
1601 Treningsrunden Preparert tidligere 18.04.2021 7.0
1600 Vassendvika – Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Stryken - Harestua
1046 Harestua - Stryken [Harestuvannet] Delvis preparert 19.03.2021 4.6
350 Lysløypa på Harestua Delvis preparert 20.03.2021 3.0
386 Råsjøkrysset - Morstadsetra - Råsjøen V (terrengløypa) Delvis preparert 25.03.2021 3.6
1551 Råsjøkrysset - Sæterbekken - Råsjøen V (på veien) Delvis preparert 17.03.2021 4.5
387 Råsjøkrysset - Sølvtjernet - Brovoll Delvis preparert 23.04.2021 5.9
1045 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen [over isen] Delvis preparert 19.03.2021 2.9
384 Harestua - Råsjøkrysset Preparert tidligere 27.03.2021 3.3
301 Harestua - Svartbekken Preparert tidligere 25.03.2021 4.4
450 Harestua [skolen] - Furumo barnehage - Harestua Preparert tidligere 27.03.2021 2.4
111 Harestua [skolen] - Karterudvika - Store Skillingen Preparert tidligere 31.03.2021 5.0
957 Råsjøkrysset - Kilstadbakken - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 09.03.2020 2.6
108 Store Skillingen - Gjerdingsveien - Gjerdingdammen Preparert tidligere 31.03.2021 5.5
3 Store Skillingen - Nyseterveien - Svartvann - Gjerdingdammen Preparert tidligere 31.03.2021 7.5
1280 Store Skillingen - Nysetervika - Nordmarksveien Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
753 Stryken - Skillingsdammen - Store Skillingen Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
106 Stryken - Stålmyra Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
752 Svartvann - Fjellsjøen Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
934 Harestua - Pipern - Buvann Ikke preparert 25.02.2019 9.0
754 Store Skillingen - Svartvann [Humpeløypa] Ikke preparert 15.03.2019 2.4
107 Stryken - Nordvannet - Trehørningen Ikke preparert 14.03.2019 8.4
Damtjern med omegn
1535 Atjern - Atjernsmyrene - Sandviksveien Preparert tidligere 13.03.2020 0.9
1562 Kulpåsen - Ringsmyrene Preparert tidligere 29.03.2021 0.9
69 Lauvliflaka - Atjern - Skamræk Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
1214 Lauvliflaka - Ringsmyrene Preparert tidligere 15.04.2021 1.1
1564 Løvlia - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.9
1566 Løvlia - Lauvliflaka Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
1565 Ringsmyrene - Løvlia Preparert tidligere 15.04.2021 2.3
1463 Skamræk - Gagnumseter (over isen) Preparert tidligere 25.03.2021 1.2
1464 Skamræk - Storflåtan Preparert tidligere 15.04.2021 3.5
Frognerseteren - Bogstad
124 Aurtjern - Bjørnsjøhelvete - Kikutstua Delvis preparert 21.03.2021 8.8
125 Aurtjern - Lørenseter - Kobberhaughytta Delvis preparert 21.03.2021 4.0
234 Rundmyr [Nordmarkskapellet] - Studenterhytta - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 30.03.2021 8.1
119 Langmyr [Nordmarkskapellet] - Kobberhaughytta - Appelsinhaugene - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 7.8
313 Bogstad - Bjørnsgard Ikke preparert 15.02.2019 2.4
314 Bogstad - Lathus Ikke preparert 15.03.2019 1.9
Grua - Mylla - Roa
310 Grua - Auretjernsetra - Svartbekken Preparert tidligere 28.03.2021 4.3
348 Grua - Nysetra Preparert tidligere 13.03.2021 2.0
345 Grønntjern - Gjerdingen N [Sandvika] Preparert tidligere 23.04.2021 1.8
755 Langvatnet - Dalasjøhøgda - Håkenstadsætra Preparert tidligere 19.03.2021 5.3
388 Langvatnet - Flåtatjern Preparert tidligere 13.03.2021 2.2
Nannestad - Maura
1416 Bakkholtjerna - Hakkim Delvis preparert 18.03.2021 3.1
1057 Bakkholtjerna - Lauvtangen Preparert tidligere 18.03.2021 1.9
Oppegård - Vevelstad
427 Greverud - Grytetjern - Stallerud Delvis preparert 01.03.2020 4.3
426 Lysløypa Greverud - Østli skole - Fløysbonn Delvis preparert 12.03.2021 3.4
430 Rundløypa i Bøleråsen Delvis preparert 18.02.2021 4.7
1049 Stallerud - Bru Delvis preparert 12.03.2021 3.6
203 Lysløypa på Oppegård golfbane - nordre del Preparert tidligere 05.04.2021 1.1
1258 Lysløypa på Oppegård golfbane - søndre del Preparert tidligere 05.12.2021 1.5
206 Lysløypa Vevelstad - Stallerud [Vannledningstraseen] Preparert tidligere 18.02.2021 2.8
429 Stallerud - Bukkestitjern - Eikjol [Allmenningstraseen] Preparert tidligere 12.03.2021 5.5
207 Stallerud - Sterkerud Preparert tidligere 12.03.2021 3.8
200 Lysløypa på Vevelstad Ikke preparert 05.02.2012 3.0
Røyken - Spikkestad
7 Kjekstad golfbane - Grinimyra - Trangeberget Delvis preparert 22.03.2021 2.8
290 Kjekstad golfbane - Kjos - ROS-hytta Delvis preparert 14.03.2021 6.8
14 Kjekstad golfbane - Stordammen - Kleiverfeltet Preparert tidligere 19.03.2021 3.4
1465 Kleiverfeltet - Blåfjellhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
5 Lysløypa Spikkestad - ROS-hytta Preparert tidligere 22.03.2021 5.0
1195 Sørummyra - ROS-hytta Preparert tidligere 22.03.2021 2.0
299 Enga - Herstadhei - Haugsplassen - Enga Ikke preparert 15.02.2019 9.0
Bødalen - Åros
27 Rundløypa i Åros Ikke preparert 03.02.2015 5.0
294 Åros - Frøtvedtmosen - Delemyrene [Bjørvann] Ikke preparert 03.02.2018 4.0
Haga og omegn
446 Haga - Lund - Nygård Delvis preparert 12.03.2021 4.0
61 Haga - Madserud - Nygård Delvis preparert 12.03.2021 3.3
62 Skytterkollen - Nygård Delvis preparert 12.03.2021 3.0
444 Skytterkollen - Østernvann V Delvis preparert 12.03.2021 0.9
1389 Brunkollen - Setertjern - Haslumseter Preparert tidligere 24.03.2021 0.8
1487 Grini - Østernvannsvingen Preparert tidligere 12.03.2021 2.6
311 Nygård - Brunkollen Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
60 Nygård - Skriverberget Preparert tidligere 12.03.2021 1.3
445 Skytterkollen - Østernvannsvingen Preparert tidligere 11.03.2021 0.8
1460 Grini - Fossum Ikke preparert 04.02.2019 1.7
Kleivstua - Løvlia
238 Fjellsetra - Gyrihaugen Delvis preparert 29.03.2021 3.9
1353 Kleivstua - Bønnerudtjern - Retthelltjern Delvis preparert 13.04.2021 4.1
953 Kleivstua - Sørsetraveien Delvis preparert 16.04.2021 2.3
89 Lysløypa på Kleivstua Delvis preparert 14.04.2021 3.7
1220 Fjellsetra - Fjellseterbommen [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
1219 Fjellstadhytta - Fjellsetra [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
1563 Gyrihaugen - Lille Gyrihaugtjern - Gyrihaugsetra Preparert tidligere 29.03.2021 2.1
467 Gyrihaugsetra - Huken seter - Kulpåsen Preparert tidligere 29.03.2021 1.8
79 Kampevaddammen - Fjellseterbommen Preparert tidligere 28.03.2021 2.6
90 Kleivstua - Fjellstadhytta [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 6.1
92 Kleivstua - Torgetjern Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
91 Retthelltjern - Skardtjern - Gyrihaugen Preparert tidligere 29.03.2021 7.4
1223 Torgetjern - Frøshaug Preparert tidligere 13.04.2021 3.7
468 Gyrihaugsetra - Løvlia [under kraftledningen] Ikke preparert 03.01.2020 2.5
403 Kampevaddammen - Ingjerdsbrenna - Gyrihaugflaka - Skardtjern Ikke preparert 22.03.2019 3.0
70 Skileik Kleivstua Ikke preparert 28.12.2017 0.1
1221 Torgetjern - Fjellstadhytta Ikke preparert 12.03.2019 2.1
Sjonken - Åsgreina - Grøsåkervangen
150 Sjonken - Gruvelia Delvis preparert 16.04.2021 2.6
241 Sjonken - Steinbekkhytta - Råbjørn Delvis preparert 19.03.2021 9.4
652 Bekkestua - Storøyungen N Preparert tidligere 25.03.2021 4.3
732 Bekkestua - Vardåsen Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
153 Bjertnessjøen - Dæhlibakka - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 6.2
155 Bjertnessjøen rundt Preparert tidligere 16.04.2021 10.1
649 Gruvelia - Engelstadvangen Preparert tidligere 16.03.2021 2.0
156 Gruvelia - Vardåsen Preparert tidligere 03.04.2021 3.8
382 Sjonken - Bjertnessjøen - Råsjøstua Preparert tidligere 16.04.2021 7.5
650 Storøyungen N - Engelstadvangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.6
651 Storøyungen N - Gruvelia Preparert tidligere 25.03.2021 1.9
Skoglund - Skui
262 Øyevann - Engersetra - Vestergyllen - Sandungen N Delvis preparert 13.04.2021 7.3
463 Damvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 15.04.2021 2.0
1246 Øyevann - Damvann Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
Sognsvann - Ullevålseter
235 Skjærsjødammen - Rottungen - Fortjern - Kikutstua Delvis preparert 19.03.2021 10.6
Svartbekken - Bislingen
101 Svartbekken - Fjellsjøen - Gjerdingdammen Delvis preparert 23.04.2021 6.0
353 Bislingen - Folaputten - Svartbekktjern Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
451 Svartbekken - Teigemyra - Flisbanen Preparert tidligere 18.04.2021 1.9
344 Svartbekktjern - Rajebråthytta Preparert tidligere 19.03.2021 1.9
452 Grønntjernsrunden Ikke preparert 25.02.2015 14.9
Ås - Kroer
187 Brønnerudjordet Ikke preparert 03.02.2019 1.1
199 Ås -Trampen Ikke preparert 14.03.2019 4.1
Dikemark - Haukelia
1064 Dikemark - Skjellestad Delvis preparert 19.03.2021 4.5
293 Heggsjø - Elvelia - ROS-hytta Delvis preparert 31.03.2021 3.3
1194 Heggsjø - Sørummyra Delvis preparert 31.03.2021 2.7
1199 Bertelsmyr - ROS-hytta Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
12 Dikemark - Fuglemyr Preparert tidligere 22.03.2021 1.8
289 Dikemark - Kraftledningen - Trangeberget Preparert tidligere 22.03.2021 3.8
11 Dikemark - Småvann - Trangeberget Preparert tidligere 22.03.2021 3.7
19 Dikemark - Småvann - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 19.03.2021 4.9
1198 Fuglemyr - Bertelsmyr Preparert tidligere 22.03.2021 1.7
1197 Heggsjø - Fuglemyr Preparert tidligere 22.03.2021 2.7
447 Lysløypa på Dikemark Preparert tidligere 18.02.2021 0.8
17 Skjellestad - Verkensmåsan - Blåfjellhytta Preparert tidligere 19.03.2021 4.5
1200 Trangeberget - Bertelsmyr Preparert tidligere 26.03.2021 1.2
6 Trangeberget - Haukelia - ROS-hytta Preparert tidligere 17.03.2021 2.5
Hakadal - Nittedal
956 Aas gård - Setertjernet - Storøyungen N Delvis preparert 13.03.2021 7.7
736 Glitre - Aas gård [Nittedal på langs] Delvis preparert 19.02.2021 4.5
240 Glitre - Kirkebyvangen Delvis preparert 13.03.2021 3.3
658 Hakkim - Engelstadvangen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
157 Hakkim - Kirkebyvangen Delvis preparert 15.03.2021 5.2
1044 Stålmyra - Hakkloa - Kikutstua Delvis preparert 23.03.2021 8.9
131 Delebekken - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 11.0
149 Hakkim - Råsjøstua Preparert tidligere 19.03.2021 5.0
399 Holmetjern - Gørjahytta Preparert tidligere 24.02.2021 2.6
383 Kirkebyvangen - Storøyungen - Bekkestua Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
1279 Nordvannet - Elvann - Langvann - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 4.5
655 Spenningsby - Glitre [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.6
449 Stålmyra - Trehørningen - Delebekken Preparert tidligere 13.04.2021 6.6
1281 Trehørningen - Askeren - Delebekken Preparert tidligere 23.03.2021 1.6
1278 Trehørningen - Fuglemyra - Gørjefløyta - Helgeren Preparert tidligere 11.02.2021 2.2
639 Trehørningen - Helgeren dam Preparert tidligere 23.03.2021 4.0
1422 Aas golfbane Ikke preparert 09.01.2019 5.0
932 Aas gård - Buvassbekken - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 5.0
1557 Aas gård - Elnes [Nittedal på langs] Ikke preparert 27.03.2019 1.7
933 Lauvtangen - Buvann Ikke preparert 22.02.2019 1.5
Ski - Langhus
1447 Løypenettet i Holstadmarka Delvis preparert 18.02.2021 8.9
285 Løypenettet i Nøstvedtmarka Delvis preparert 18.02.2021 13.8
216 Ski - Skeidarkollen Delvis preparert 17.02.2021 6.1
738 Eikjol - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 2.4
425 Langhus - Mørkåsen - Sterkerud Preparert tidligere 17.02.2021 4.9
204 Lysløypa Ski - Langhus Preparert tidligere 17.02.2021 2.7
739 Skeidarkollen - Eikjol Preparert tidligere 17.02.2021 1.8
428 Lysløypa i Bollerudåsen Ikke preparert 13.02.2019 3.0
804 Skeidarkollen - Bjerkebekk Ikke preparert 02.02.2019 5.2
805 Skeidarkollen - Gaupesteinhytta Ikke preparert 02.02.2019 7.9
1050 Skeidarkollen - Langen - Bysetermosan Ikke preparert 03.02.2019 8.7
215 Ski - Bjerkebekk Ikke preparert 12.02.2019 7.0
Sollihøgda - Sørsetra
697 Auretjernsbekken - Kneikasetra - Kleivstua Delvis preparert 17.04.2021 4.7
358 Lysløypa på Sollihøgda Delvis preparert 17.04.2021 3.5
84 Sollihøgda (Høymyr) - Høgåsen - Finneflakseter Delvis preparert 30.03.2021 8.0
798 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Mustadkroken Delvis preparert 13.04.2021 2.2
1108 Sollihøgda [Høymyr] - Rønningen - Sollihøgda [Høymyr] Delvis preparert 13.04.2021 5.7
83 Sollihøgda [Høymyr] - Sørsetra (Linjeløypa) Delvis preparert 13.04.2021 7.0
87 Sørsetra - Kleivstua Delvis preparert 16.04.2021 3.5
750 Auretjernsbekken - Sørsetra Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
751 Auretjernsbekken - Sørsetraveien Preparert tidligere 30.03.2021 2.6
88 Finneflakseter - Kleivstua Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
85 Sollihøgda skileik Preparert tidligere 25.12.2019 0.2
81 Sollihøgda [Høymyr] - Djupdalsveien - Auretjernsbekken (Djupdalsløypa) Preparert tidligere 17.04.2021 7.7
82 Sollihøgda [Høymyr] - Toresplassen - Auretjernsbekken (Toresplassløypa) Preparert tidligere 13.04.2021 6.2
1401 Sørsetra - Finneflakseter Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
404 Sollihøgda [Høymyr] - Holmevann - Mustadkroken Ikke preparert 22.02.2014 1.4
309 Sørsetraveien - Bureheim - Torgetjern Ikke preparert 27.03.2018 1.7
Stein - Burud - Vensås
1384 Hvitsteinvann - Vensåsseter Delvis preparert 26.03.2021 1.7
55 Stein - Skriverberget Delvis preparert 16.03.2021 3.3
57 Blekketjern - Haslumseter Preparert tidligere 24.03.2021 2.6
1380 Blekketjern - Vensåsseter Preparert tidligere 21.03.2021 2.6
440 Burud - Vensåsseter Preparert tidligere 16.03.2021 4.1
1284 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Tjæregrashøgda - Blekketjern Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
1381 Hvitsteinvann - Slåttemyra - Vensåsseter Preparert tidligere 21.03.2021 2.2
600 Kolsås skisenter - Stein gård Preparert tidligere 18.02.2021 1.0
627 Skriverberget - Burud Preparert tidligere 16.03.2021 2.1
312 Vensåsseter - Jonsrudkampen Preparert tidligere 19.03.2021 2.8
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
75 Dammyra - Gampetjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 7.4
363 Elveli - Finnerud Delvis preparert 14.03.2021 2.8
121 Elveli - Hansemyr - Fyllingen gård (Heikampveien) Delvis preparert 25.03.2021 9.1
438 Fløyta - Vensåsseter Delvis preparert 26.03.2021 2.4
1212 Gagnumseter - Nibbitjern - Løvlia Delvis preparert 14.04.2021 3.6
232 Galemyr - Skrubbdal Delvis preparert 03.04.2021 3.3
1210 Holmenkollmarsjtraseen 25 km Delvis preparert 25.03.2021 25.0
1211 Holmenkollmarsjtraseen 54 km Delvis preparert 13.04.2021 54.0
1260 Kjagdalskrysset - Oppkuvvann - Gagnumseter Delvis preparert 14.04.2021 5.9
291 Pipenhus - Kjagdalskrysset [Heggeliveien] Delvis preparert 25.03.2021 8.2
68 Skansebakken - Fløyta [Gråseterveien] Delvis preparert 15.04.2021 3.8
4 Skansebakken - Lysedammene Delvis preparert 13.04.2021 3.8
394 Skansebakken - Slora - Storebekkhytta Delvis preparert 19.01.2021 4.9
1128 Skansebakken - Sørkedalen skole Delvis preparert 26.03.2021 2.4
218 Skrubbdal - Fløyta Delvis preparert 26.03.2021 2.6
71 Storebekkhytta - Dammyra Delvis preparert 14.04.2021 3.9
998 Søndre Heggelivann - Heggelia [Heggeliveien] Delvis preparert 15.04.2021 4.5
76 Dammyra - Kusteintjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 8.0
74 Fjølhytta - Søttjerndalen Preparert tidligere 13.03.2021 3.3
1152 Fløyta - Storebekkhytta [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.9
1213 Gagnumseter - Gråbergtjern - Lauvliflaka Preparert tidligere 14.04.2021 3.2
213 Galemyr - Stormyra Preparert tidligere 20.03.2021 1.2
999 Heggelia - Gagnumseter [over vannet] Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
58 Jonsrudkampen - Vidvangshøgda - Dammyra Preparert tidligere 24.03.2021 3.2
1261 Kjagdalskrysset - Søndre Heggelivann [Heggeliveien] Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
356 Konkurranseløypa i Sørkedalen 2 km [lysløypa] Preparert tidligere 26.03.2021 1.5
1400 Konkurranseløype Sørkedalen [2 km] Preparert tidligere 11.03.2021 2.1
1119 Langlia - Kveldrostjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
461 Langtjern - Møkkalitjern - Løvlia Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
1259 Lysedammene - Gopletjernsbakkene - Kjagdalskrysset Preparert tidligere 13.04.2021 3.2
72 Lysedammene - Otertjern - Langtjern Preparert tidligere 13.03.2021 8.3
239 Storebekkhytta - Jonsrudkampen Preparert tidligere 24.03.2021 2.3
67 Storebekkhytta - Søndre Heggelivann [Gråseterveien] Preparert tidligere 15.04.2021 4.4
1143 Svarten N - Kringla Preparert tidligere 28.03.2021 3.6
392 Svarten N - Spålen Ø Preparert tidligere 20.02.2021 4.5
381 Søndre Heggelivann - Heggelia [over vannene] Preparert tidligere 25.03.2021 4.2
1606 Kringla - Langlia Ikke preparert 00.00. 0 1.0
462 Kringla - Svarten - Storflåtan - Skamræk Ikke preparert 21.03.2019 9.1
73 Lysedammene - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 1.9
1151 Moliksåsen - Kringla Ikke preparert 21.03.2019 4.9
1048 Oppkuvbekken - Heggelia [700-meteren] Ikke preparert 21.03.2019 1.0
380 Skansebakken - Bergendal - Moliksåsen Ikke preparert 21.03.2019 5.1
460 Skansebakken - Lysedammene [scooterløypa] Ikke preparert 20.03.2019 4.1
Tverrsjøen - Gjerdingen
354 Gjerdingdammen - Almedalskoia - Daltjuvmana - Stålmyra Delvis preparert 06.03.2020 9.5
453 Gjerdingdammen - Rajebråthytta - Kalvedalen [på veien] Delvis preparert 23.04.2021 6.8
1182 Gjerdingen N - Elgstøa [Kaldputten] Delvis preparert 17.02.2021 2.4
221 Gjerdingen rundt Delvis preparert 24.04.2021 10.9
1592 Tverrsjøstallen - Abrahamsvika - Holoaseter Delvis preparert 14.04.2021 2.8
455 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Spålen N (terrengløype) Delvis preparert 28.03.2021 6.0
223 Tverrsjøstallen - Tverrsjøen - Holoaseter (over vannet) Delvis preparert 28.03.2021 2.5
236 Ølja rundt Delvis preparert 18.04.2021 7.0
1181 Elgstøa - Sandvikshytta Preparert tidligere 30.03.2021 4.0
631 Gjerdingdammen - Snøploghøgda Preparert tidligere 30.03.2021 2.5
222 Snøploghøgda - Karidalen - Store Daltjuven Preparert tidligere 28.03.2020 2.9
1140 Tverrsjøstallen - Finnstad [over vannene] Preparert tidligere 19.03.2021 4.9
338 Tverrsjøstallen - Langvassbrenna - Mosjøen Preparert tidligere 19.03.2021 4.6
225 Tverrsjøstallen - Sinnerdalen - Store Sinnera Preparert tidligere 16.04.2021 3.0
1144 Tverrsjøstallen – Kalvedalen Preparert tidligere 13.04.2021 2.2
102 Gjerdingdammen - Gjerdingen - Kalvedalen [over vannet] Ikke preparert 06.04.2018 4.4
1058 Gjerdingdammen - Grimsvann - Store Daltjuven Ikke preparert 15.03.2019 3.8
Kikut og omegn
1205 Abbortjern - Kikutstua [over Bjørnsjøen] Delvis preparert 22.03.2021 2.2
122 Finnerud - Glåmene - Kikutstua Delvis preparert 26.03.2021 6.0
242 Finnerud - Heikampen - Smedmyra Delvis preparert 12.03.2021 6.2
123 Finnerud - Studenterhytta Delvis preparert 22.03.2021 2.0
1267 Knappa - Fyllingen gård [Knappaveien] Delvis preparert 06.03.2021 3.6
378 Deledalsveien - Tjuvdalen - Bjørnebergveien Preparert tidligere 13.04.2021 7.0
364 Finnerud - Kobberhaughytta Preparert tidligere 19.03.2021 2.3
1271 Fyllingen gård - Kikutstua Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
379 Kikutstua - Kroktjern - Kikuttoppen - Fyllingen gård Preparert tidligere 16.03.2021 7.5
986 Kobberhaugsmyra - Andtjern - Blankvann - Aurtjernbekken Preparert tidligere 19.03.2021 1.5
1266 Kveldrostjern - Knappa Preparert tidligere 02.02.2021 1.1
1265 Kveldrostjern - Vestre Fyllingen - Fyllingen gård Preparert tidligere 12.03.2021 3.1
955 Sakristjern - Bjørnebergveien Preparert tidligere 13.03.2021 0.8
494 Smedmyra - Kveldrostjern Preparert tidligere 13.03.2021 1.8
985 Sulutjern - Kobberhaugstjern - Kobberhaughytta Preparert tidligere 19.03.2021 1.7
954 Sulutjern - Sakristjern [Deledalsveien] Preparert tidligere 13.04.2021 1.3
359 Vesle Sandungen - Knappa Preparert tidligere 13.03.2020 1.3
1269 Østre Fyllingen syd - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 13.03.2021 1.5
1270 Østre Fyllingen vest - Fyllingen gård [over isen] Preparert tidligere 12.03.2021 0.7
962 Finnerud - Svartor - Grøttumsflaka - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Ikke preparert 08.03.2019 3.1
355 Manntjern - Bjønnputten - Hakkloa Ikke preparert 15.03.2019 4.0
963 Vesle Sandungen - Hagatjern - Langlia Ikke preparert 29.03.2019 1.8
Koperud - Brovoll - Råsjøen
9 Brovoll - Flåtatjern Delvis preparert 27.04.2021 4.0
1130 Brovoll utfartsparkering - Flåtatjern Delvis preparert 21.04.2021 1.8
1403 Brovoll utfartsparkering – Typografhjemmet - Manbakken Delvis preparert 02.04.2021 3.6
1149 Råsjøen V - Råsjøstua (over vannet) Delvis preparert 17.03.2021 2.4
1414 Råsjøen V - Råsjøstua (på veien) Delvis preparert 25.03.2021 3.0
958 Brovoll - Korsvatnvegen - Sølvtjernet (terrengløypa) Preparert tidligere 23.04.2021 3.0
152 Brovoll - Snellingen - Råbjørn - Trasletjernet Preparert tidligere 23.04.2021 8.7
1129 Brovoll utfartsparkering - Brovoll Preparert tidligere 27.04.2021 2.3
13 Håkenstadsetra - Flåtatjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.3
389 Koperud - Håkenstadsætra Preparert tidligere 16.04.2021 4.0
737 Korsvatnvegen - Korsvatnet - Langvatnet Preparert tidligere 23.04.2021 4.3
1605 Nysetra - Langvatnet Preparert tidligere 17.04.2021 2.0
1228 Råsjøstua - Trasletjernet Preparert tidligere 16.04.2021 2.0
959 Sølvtjernet - Bukkelia - Store Snellingen Preparert tidligere 23.04.2021 4.8
Kråkstad - Hobøl
800 Kråkstad - Granerud Preparert tidligere 15.01.2021 3.3
806 Skotbu - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 3.8
594 Lysløypa på Kråkstad Ikke preparert 16.01.2016 3.6
Lommedalen
405 Frøshaug - Djupdalen Preparert tidligere 23.02.2021 2.0
1222 Tverrelva - Frøshaug Preparert tidligere 25.03.2021 3.3
397 Tverrelva - Mattisplassen - Fjellsetra Ikke preparert 20.03.2019 5.2
398 Tverrelva - Mattisplassen - Kampevaddammen Ikke preparert 22.03.2019 5.0
Spålen - Katnosa - Sandungen
1589 Spålen N - Auretjern Delvis preparert 16.04.2021 0.6
113 Spålen Ø - Sandbekkmana - Vesle Sandungen Delvis preparert 13.03.2021 7.0
1587 Fagervann - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 1.9
98 Fagervann - Spålsveien - Storflåtan dam Preparert tidligere 15.04.2021 4.3
100 Finnstad - Katnosa - Sandvikshytta [over vannet] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
471 Finnstad - Spålen Ø Preparert tidligere 19.03.2021 2.6
1591 Holoaseter - Katnosa - Sandvikshytta (over vannet) Preparert tidligere 28.03.2021 4.6
105 Katnosdammen - Sandungen - Kikutstua Preparert tidligere 25.03.2021 11.7
1183 Sandvikshytta - Katnosa - Katnosdammen [over vannet] Preparert tidligere 19.03.2021 1.7
112 Sandvikshytta - Katnosa - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
808 Sandvikshytta - Snøploghøgda Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
1132 Sinnerdalen - Finnstad Preparert tidligere 14.04.2021 1.9
1590 Spålen N - Finnstad Preparert tidligere 19.03.2021 1.4
391 Spålen N - Spålen Ø [over vannet] Preparert tidligere 28.03.2021 3.0
456 Spålen Ø - Langtjern Preparert tidligere 28.03.2021 2.1
1139 Store Sinnera - Auretjern Preparert tidligere 16.04.2021 2.1
173 Vesle Sandungen - Store Sandungen [over isen] Ikke preparert 19.03.2019 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
276 Mariholtet - Stakanløypa - Stokkholtmyra Delvis preparert 18.03.2021 6.9
566 Deledalen - Halssjøen - Drettvann - Skålsjøen Preparert tidligere 19.02.2021 5.6
188 Mariholtet - Nord-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 26.01.2019 3.0
Lyseren - Mjær
1446 Brevik (Steinenga) - Skimtefjell Preparert tidligere 26.01.2021 5.0
1485 Padderud - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
1462 Tjernsli - Lyseren - Brevik (Steinenga) Preparert tidligere 17.02.2021 5.6
1486 Padderud - Brevik (Steinenga) Ikke preparert 00.00. 0 2.2
Tanum - Vestmarksetra
306 Furuholmen - Sandungen N Delvis preparert 13.04.2021 4.2
601 Vestmarksetra - Nedre Gupu - Gupu Delvis preparert 06.12.2021 1.4
99 Vambu - kryss Uglaveien/Vambu Preparert tidligere 14.04.2021 1.3
1593 Vambu - Øyangsrøysa - Fagervann Preparert tidligere 16.04.2021 2.7
Gaupesteinmarka
284 Bråtan - Gaupestein - Bråtan Preparert tidligere 19.02.2021 8.2
802 Granerud - Bjerkebekk Preparert tidligere 04.02.2021 3.2
801 Granerud - Vientjern Preparert tidligere 04.02.2021 1.3
949 Vientjern - Breimosan - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 3.0
987 Vientjern - Gørjetjern - Gaupesteinhytta Preparert tidligere 04.02.2021 4.7
803 Bjerkebekk - Gaupesteinhytta Ikke preparert 16.03.2019 4.6
1641 Våg rundt Ikke preparert 00.00. 0 5.9
Maridalen
1516 Øyungen - Øyungslia - Rottungen Preparert tidligere 19.03.2021 4.4
129 Movatn - Finntjern [Tømte] Ikke preparert 09.03.2013 6.0
Solli og omegn
209 Lysløypa på Solli Delvis preparert 13.04.2021 7.5
30 Solli - Kariåsen - Sandungen S [klassisk] Delvis preparert 15.04.2021 3.4
411 Solli - Vestlia Delvis preparert 15.04.2021 1.2
31 Myggheim - Asdøltjern - Sandungen N Preparert tidligere 23.03.2021 4.0
29 Myggheim - Stormyra - Sandungen V Preparert tidligere 15.04.2021 1.5
410 Sandungen N - Øyevann Preparert tidligere 15.04.2021 1.3
1245 Sandungen S - Sandungen V (på veien) Preparert tidligere 15.04.2021 0.7
1388 Sandungen V - Sandungen N (på veien) Preparert tidligere 15.04.2021 1.7
412 Solli - Kariåsen - Sandungen S [skøyting] Preparert tidligere 13.04.2021 2.8
28 Solli - Myggheim Preparert tidligere 13.04.2021 2.1
36 Store Sandungen (over vannet) Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
328 Olledalen skytesenter - Bergsmarka Ikke preparert 03.03.2015 2.1
Lierdalen
326 Gjellebekk - Reistadvollen - Stuvstjern - Sørummyra Delvis preparert 16.03.2021 5.4
10 Gjellebekk - Heggsjø Preparert tidligere 31.03.2021 1.8
327 Kjenner - Heggsjø Preparert tidligere 27.03.2021 1.9
1196 Reistadlia - Reistadåsen - Stuvstjern - Heggsjø Preparert tidligere 25.03.2021 3.9
1685 Heia - Kjenner Ikke preparert 00.00. 0 2.2
Lørenskog - Rælingen
810 Nordbysjøen - Grinderen - Søndre Krokvann Preparert tidligere 12.03.2021 2.7
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
1066 Jansløkka (rundløype) Delvis preparert 19.03.2021 2.5
1549 Jansløkka - Berg Delvis preparert 19.03.2021 2.0
46 Jansløkka - Semsvannet (Sem) Delvis preparert 19.03.2021 1.6
41 Tveiter - Furuholmen Delvis preparert 01.04.2021 2.8
43 Tveiter - Tveitersetra Delvis preparert 29.03.2021 2.4
1548 Berg - Semsvannet SV Preparert tidligere 22.03.2021 0.4
305 Billingstad - Stokker - Vestmarksetra Preparert tidligere 19.03.2021 3.3
749 Hvalstad - Skaugum - Semsvannet Ø Preparert tidligere 13.03.2021 1.6
42 Lysløypa på Solvang Preparert tidligere 22.03.2021 4.3
66 Semsvannet (Sem) - Berg Preparert tidligere 22.03.2021 1.7
59 Semsvannet (Sem) - Tveiter (over vannet) Preparert tidligere 12.03.2021 1.1
48 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (over vannet) Preparert tidligere 12.03.2021 1.3
1247 Semsvannet (Sem) - Tømmervika (på veien) Preparert tidligere 19.02.2021 1.5
18 Semsvannet (Store Berg) - Tveiter (over vannet) Preparert tidligere 12.03.2021 0.7
464 Semsvannet SV - Tveiter Preparert tidligere 22.03.2021 1.1
44 Solvang - Berg Preparert tidligere 22.03.2021 2.1
280 Solvang - Bergsmarka Preparert tidligere 22.03.2021 5.2
292 Tveitersetra - Bergsåsen - Sandungen S Preparert tidligere 01.04.2021 3.0
39 Tveitersetra - Sandungen N Preparert tidligere 01.04.2021 2.3
45 Tømmervika - Gupu - Furuholmen Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
413 Vakås - Jansløkka Preparert tidligere 13.03.2021 1.5
648 Hvalstad - Billingstad Ikke preparert 25.03.2019 3.4
316 Lysløypa på Holmen Ikke preparert 15.03.2018 3.0
37 Semsvannet Ø - Tveiter (over vannet) Ikke preparert 22.02.2019 1.1
Losby - Vangen
267 Forfoten - Delisetra - Søndre Krokvann Delvis preparert 19.02.2021 6.7
189 Knurra - Skålsjøen - Steinsjøen - Vangen Delvis preparert 12.03.2021 6.8
190 Knurra - Røyrivann - Tonevann - Vangen Preparert tidligere 12.03.2021 6.9
420 Eriksvann - Simmingsmyr - Paradisputten Ikke preparert 23.01.2019 1.7
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
421 Stokkholtmyra - Bjønnebete - Paradisputten - Skjelbreia Delvis preparert 18.03.2021 5.9
1451 Franskeplassen - Skjelbreia Preparert tidligere 23.03.2021 3.4
459 Golfbanen på Krokhol Preparert tidligere 19.02.2021 3.5
186 Krokhol - Franskeplassen [Krokholveien ] Preparert tidligere 23.03.2021 1.5
247 Sandbakken P - Franskeplassen Preparert tidligere 23.03.2021 2.5
177 Sværsvann - Myrer Preparert tidligere 19.02.2021 4.5
249 Fjell - Fjellfugleleiken - Trejernskoia Ikke preparert 25.02.2013 4.0
273 Paradisputten - Skogsmosen - Kjerrmosen - Vangen Ikke preparert 17.01.2019 4.4
696 Skjelbreia - Sør-Elvåga - Petersbråtan Ikke preparert 15.03.2019 9.2
Streifinn - Vengsveien
417 Festningsdalen - Katisa - Skillebekk Preparert tidligere 18.02.2021 7.6
646 Klokkertorvet - Kølabonn - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 2.0
266 Streifinn - Nordbysjøen Preparert tidligere 12.03.2021 5.0
Ytre Enebakk - Kirkebygda
248 Driv idrettsplass - Grusbakken - Andersrudåsen - Bysetermosan Delvis preparert 19.02.2021 13.3
340 Driv idrettsplass - Roligheta - Larsbraaten Delvis preparert 11.03.2021 9.6
254 Durud - Grusbakken - Rausjø - Vangen Delvis preparert 19.02.2021 8.7
418 Kirkebygda - Ekebergdalen - Veng - Kirkebygda Delvis preparert 12.03.2021 4.2
271 Våglia - Viktjernskoia - Grusbakken Delvis preparert 18.02.2021 4.2
337 Ytre Enebakk - golfbanen Delvis preparert 12.03.2021 5.5
1461 Ytre Enebakk – Tjernsli [Lyseren] Delvis preparert 17.02.2021 4.5
466 Golfbanen Ytre Enebakk - Bråtan Preparert tidligere 12.03.2021 2.1
1520 Kirkebygda - Larsbraaten Preparert tidligere 12.03.2021 4.3
416 Larsbraaten - Ekebergdalen - Festningsdalen Preparert tidligere 12.03.2021 7.2
1445 Larsbraaten - Padderud Preparert tidligere 12.03.2021 2.5
415 Lysløypa fra Driv idrettsplass Preparert tidligere 16.03.2021 5.0
746 Lysløypa Våglia - Driv idrettsplass Preparert tidligere 11.03.2021 1.4
1642 Marikirke (Ytre Enebakk) - Bråtan Ikke preparert 00.00. 0 2.2

Edit