Nittedal IL for Skiforeningen

  • 24 løyper
  • 82.9 km
  • GPS-sporing

Nittedal IL preparerer løyper i Nordmarka og på Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Sørlitangen

Kartet viser et utsnitt av området der Nittedal IL for Skiforeningen preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Hakadal - Nittedal
374 Lysløypa i Nittedal Delvis preparert 25.03.2021 4.0
1147 Lysløypa i Varingskollen - Mattismyr Delvis preparert 06.03.2020 1.8
1556 Sagtomta - Vågedammen Delvis preparert 19.03.2021 2.5
741 Svenskemyra - Varingskollen Delvis preparert 23.03.2021 3.0
130 Sørlitangen - Movatn Delvis preparert 30.03.2021 4.6
128 Sørlitangen - Ørfiske - Fredrikstad Delvis preparert 31.03.2021 3.0
742 Sørlitangen - Ørfiske - Greveveien - Svenskemyra Delvis preparert 23.03.2021 5.1
740 Tumyrhaugen - Høldippeldammen - Svenskemyra Delvis preparert 27.02.2021 3.0
368 Varingskollen - Holmetjern Delvis preparert 19.03.2021 4.4
435 Fløyta - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 15.04.2021 3.3
434 Fløyta - Holmetjern - Delebekken Preparert tidligere 13.04.2021 3.5
1482 Fredrikstad - Fløyta Preparert tidligere 31.03.2021 2.1
1547 Gaustadmåsan - Spenningsby [Nittedal på langs] Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
406 Mattismyr - Delebekken Preparert tidligere 06.03.2020 5.4
1555 Sagtomta - Sørskogen Preparert tidligere 12.03.2021 2.8
465 Slattum - Gaustadmåsan [Nittedal på langs] Preparert tidligere 19.02.2021 4.6
158 Spenningsby - Spikertjernhytta Preparert tidligere 12.03.2021 3.5
373 Svenskemyra - Ørfiske - Fredrikstad Preparert tidligere 19.03.2021 2.0
372 Sørlitangen - Skåltjern - Svenskemyra Preparert tidligere 23.03.2021 2.9
1111 Vågedammen - Sørskogen Preparert tidligere 19.03.2021 4.3
1148 Elnes - Mattismyr Ikke preparert 20.03.2019 1.7
1110 Gaustadmåsan - Holterkollen Ikke preparert 28.01.2019 3.6
1319 Holterkollen - Bikubene Ikke preparert 16.01.2016 2.3
Skedsmo og Gjerdrum
1318 Busterudvangen - Holterkollen Ikke preparert 07.02.2015 6.0

Edit