Åsen IL

  • 13 løyper
  • 34.3 km
  • GPS-sporing

Åsen IL preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene, i området Eltonåsen - Vardåsen - Åsgreina - Røtterudmoen.

Kartutsnitt for området rundt Åsgreina

Kartet viser et utsnitt av området der Åsen IL preparerer løyper.