Eina Sportsklubb

  • 18 løyper
  • 80.8 km
  • GPS-sporing

Eina Sportsklubb preparerer løyper i området rundt Einafjorden.

Kartutsnitt for området rundt Prestmarka

Kartet viser et utsnitt av området der Eina Sportsklubb preparerer løyper.