Oslo kommune, Bymiljøetaten

  • 160 løyper
  • 411.6 km
  • GPS-sporing

Bymiljøetaten i Oslo kommune har ansvar for planlegging og utvikling, forvaltning og drift av kommunale byrom i Oslo. I byrommet inngår fellesarealer som veier og gater, torg og møteplasser, parker og friområder. I ansvarsområdet inngår også kommunale idrettsanlegg og friluftsanlegg, samt kommunale landskapsrom i Marka og indre Oslofjord. Bymiljøetaten preparerer løyper i Nordmarka, Lillomarka, Østmarka og Sørmarka.

Kartutsnitt for området rundt Holmenkollen

Kartet viser et utsnitt av området der Oslo kommune, Bymiljøetaten preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Bjørndal - Fløysbonn - Siggerud
424 Bjørndal - Myrer Delvis preparert 12.03.2021 2.0
505 Bjørndal - Grønlimyr - Fløysbonn Ikke preparert 20.02.2013 3.2
1244 Rundløype ved Klemetsrud skole Ikke preparert 01.04.2019 0.7
1243 Rundløype ved Søndre Ås gård Ikke preparert 07.02.2019 1.3
Fossum - Årnes - Abborvann
1233 Hundeløype Årnes Preparert tidligere 18.02.2021 1.4
Holmenkollen Riksanlegg
512 Holmenkollen konkurranseløyper 10 km Delvis preparert 14.04.2021 16.7
114 Holmenkollen konkurranseløyper 5 km Delvis preparert 06.12.2021 5.0
115 Holmenkollen - Frognerseteren [Skistua] Preparert tidligere 09.02.2021 2.8
511 Holmenkollen konkurranseløyper 8,3 km Preparert tidligere 09.02.2021 3.3
Frognerseteren - Bogstad
700 Bogstad badeplass - Strømsbråtan Delvis preparert 12.03.2021 1.3
2 Frognerseteren - Heggehullet Delvis preparert 14.04.2021 1.4
1273 Frønsvollstråkka - Ullevålseter - Rakkeseter - Frønsvollstråkka [16,7 km-sløyfa] Delvis preparert 14.04.2021 7.3
1231 Heggehullet - Fossekneika - Skjennungen Delvis preparert 14.04.2021 2.2
361 Heggehullet - Marimyr - Skjennungen Delvis preparert 21.04.2021 2.0
1230 Heggehullet - Maristua - Skjennungen Delvis preparert 16.04.2021 2.1
376 Lysløypa Frognerseteren - Nikulpmyrene - Tryvannstua Delvis preparert 19.04.2021 3.0
701 Lysløypa Frognerseteren - Øvresetertjern Delvis preparert 14.04.2021 1.5
1 Lysløypa i Frognerseteråsen Delvis preparert 19.04.2021 6.4
116 Lysløypa Midtstuen - Frognerseteren (Heftyeveien) Delvis preparert 26.03.2021 2.5
699 Lysløypa ved Bogstad (handicapløype) Delvis preparert 12.03.2021 2.7
360 Skådalen - Frønsvollstråkka (Skådalsløypa) Delvis preparert 13.04.2021 2.8
269 Strømsbråtan - Tryvannstua Delvis preparert 26.03.2021 3.7
702 Voksenkollen - Øvresetertjern Delvis preparert 21.04.2021 1.5
510 3 og 5 km i Frognerseteråsen Preparert tidligere 14.04.2021 4.1
275 Aurtjern - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 25.03.2021 2.1
713 Bjordammen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 14.04.2021 1.4
377 Frønsvollstråkka - Skjennungen Preparert tidligere 13.04.2021 2.5
370 Frønsvollstråkka - Skjennungstua Preparert tidligere 13.04.2021 2.0
24 Heggehullet - Tryvannstua Preparert tidligere 19.04.2021 1.8
210 Lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter Preparert tidligere 14.04.2021 4.6
369 Lysløypa Voksenkollen - Tryvannstua (Nedre Skomakerløype) Preparert tidligere 21.04.2021 2.5
1229 Rundmyr - Langmyr Preparert tidligere 14.04.2021 0.5
362 Skjennungen - Langmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 14.04.2021 1.6
396 Tryvannstua - Rundmyr [Nordmarkskapellet] Preparert tidligere 21.04.2021 1.8
747 Øvresetertjern tilførselsesløyper Preparert tidligere 14.04.2021 2.0
698 Huseby - Bogstad Ikke preparert 14.03.2019 3.0
1608 Lillevann - Rødkleiva Ikke preparert 00.00. 0 0.6
21 Lysløypa i Husebyskogen Ikke preparert 05.02.2018 5.0
Skytta - Gjelleråsen
137 Lysløypa Skillebekk - Skytta Delvis preparert 20.03.2021 3.7
136 Lysløypa Skytta - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
211 Lysløypa Skillebekk - Liastua - Tangerud Preparert tidligere 16.03.2021 2.6
Sognsvann - Ullevålseter
711 Sognsvann snøpark Preparert i går 06.12.2021 1.4
118 Lysløypa Sognsvann - Ullevålseter [Sognsvann øst] Delvis preparert 13.04.2021 5.3
371 Sognsvann - Blanksjø - Hammeren (Ankerveien) Delvis preparert 15.03.2021 4.3
705 Sognsvann - Blanksjø - Ullevålseter Delvis preparert 19.01.2021 5.5
302 Sognsvann - Frønsvollstråkka (Måneskinnsløypa) Delvis preparert 21.03.2021 3.7
1272 Sognsvann - Lille Åklungen - Ullevålseter [Sognsvann vest] Delvis preparert 27.03.2021 5.9
274 Ullevålseter - Skjennungen - Tryvannstua Delvis preparert 21.04.2021 4.0
1435 Gaustad - Tuggerud Preparert tidligere 12.03.2021 1.3
712 Skjærsjødammen - Aurtjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.6
1375 Skjærsjødammen - Ullevålseter Preparert tidligere 25.03.2021 1.1
303 Sognsvann - Lorttjern - Ullevålseter [Sognsvann vest] Preparert tidligere 27.03.2021 5.5
583 Tuggerud - Sognsvann Preparert tidligere 18.03.2021 1.2
799 Ullevålseter - Aurtjern Preparert tidligere 25.03.2021 1.0
1527 Nedre Blanksjø - Store Åklungen (Midtløypa) Ikke preparert 21.03.2019 2.3
Sørkedalen - Elveli - Skansebakken og omegn
703 Wyllerløypa - Bjordammen Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
Ellingsrud - Mariholtet - Skullerud
163 Haraløkka - Østmarksetra Delvis preparert 17.03.2021 1.0
683 Lysløypa Furuset - Ellingsrud Delvis preparert 23.03.2021 3.2
161 Lysløypa Lindeberg - Ellingsrud Delvis preparert 23.03.2021 2.9
168 Lysløypa Skullerudstua - Grønmo Delvis preparert 19.03.2021 2.7
682 Lysløypa Sleppa - Mariholtet Delvis preparert 24.03.2021 1.8
179 Lysløypa ved Skullerudstua - konkurransetraseer Delvis preparert 04.12.2021 2.4
165 Lysløypa Østmarksetra - Lutdalen - Sleppa Delvis preparert 17.03.2021 2.2
162 Lysløype og handicapløype ved Haraløkka Delvis preparert 17.03.2021 2.0
686 Petersbråtan - Øgården Delvis preparert 19.03.2021 2.6
181 Rustadsaga - Nøklevann - Lutvann (over vannene) Delvis preparert 20.02.2021 6.1
693 Skullerudstua - Østensjøvannet Delvis preparert 14.03.2021 2.5
695 Smørhullet - Langvann - Øgården Delvis preparert 20.02.2021 3.4
169 Grønmo - Langbråten - Østmarkskapellet Preparert tidligere 19.03.2021 2.4
692 Grønmo - Trollvann - Smørhullet Preparert tidligere 19.03.2021 3.1
422 Lysløypa Ellingsrud - Mariholtet Preparert tidligere 23.03.2021 4.1
164 Lysløypa Haugerud - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 17.03.2021 4.4
690 Lysløypa i Dalsåsen Preparert tidligere 13.03.2021 1.0
684 Lysløypa Oppsal - Lutdalen - Sleppa Preparert tidligere 17.03.2021 3.5
180 Lysløypa Skulleruddumpa - Skullerud Preparert tidligere 14.03.2021 0.7
159 Lysløypa Skullerudstua - Øgården Preparert tidligere 24.03.2021 2.4
681 Lysløypa Øgården - Sleppa Preparert tidligere 24.03.2021 2.2
167 Mariholtet - Haukåsen Preparert tidligere 20.03.2021 2.3
688 Petersbråtan - Gullsmeden Preparert tidligere 19.03.2021 1.6
694 Rustadsaga - Skullerudstua Preparert tidligere 23.03.2021 1.3
797 Rustadsaga - Øgården Preparert tidligere 20.02.2021 1.6
166 Sleppa - Gullsmeden Preparert tidligere 14.03.2021 2.3
170 Smørhullet - Petersbråtan Preparert tidligere 19.03.2021 1.9
687 Øgården - Gullsmeden Preparert tidligere 14.03.2021 1.3
691 Grønmo - Olavsmyr - Østmarkskapellet Ikke preparert 19.03.2018 2.0
171 Skullerudstua - Olavsmyr Ikke preparert 08.02.2019 2.4
Årvoll - Linderud - Grorud
659 Huken pukkverk - Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.6
133 Lysløypa Ammerud - Breisjøen Delvis preparert 13.03.2021 1.4
212 Lysløypa Linderud - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
668 Lysløypa Tonsenhagen - Breisjøen Delvis preparert 19.03.2021 4.0
1508 Løyper på Lillomarka arena Delvis preparert 09.04.2021 3.0
667 Årvoll - Breisjøen Delvis preparert 26.03.2021 4.0
673 Akebakkeskogen - Grefsenkleiva Preparert tidligere 29.11.2019 1.4
138 Lysløypa Romsås - Steinbruvann Preparert tidligere 23.03.2021 1.5
140 Lysløypa Årvoll - Linderudkollen Preparert tidligere 19.03.2021 2.5
Maridalen
1473 Hammeren - Lyberga - Øyungen Delvis preparert 13.03.2021 5.9
777 Kjelsås - Sander Delvis preparert 18.03.2021 3.4
603 Lysløypa Brekke - Låkeberget Delvis preparert 15.03.2021 2.3
707 Lysløypa Korsvoll - Låkeberget Delvis preparert 15.03.2021 2.6
148 Lysløypa Langsetløkka - Kringla vest Delvis preparert 18.03.2021 1.2
433 Movatn - Finntjern [Tømte] (veien) Delvis preparert 15.04.2021 5.1
178 Damputtbekken - Sandermosen Preparert tidligere 20.03.2021 1.9
675 Dausjøen - Mobekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.4
678 Hammeren - Sander Preparert tidligere 12.03.2021 3.3
127 Hammeren - Skar Preparert tidligere 12.03.2021 4.4
708 Hammeren - Skjærsjødammen Preparert tidligere 13.03.2021 2.8
660 Kjelsås - Monsetangen Preparert tidligere 18.03.2021 2.4
680 Konkurranseløype Kjelsås Preparert tidligere 14.03.2021 1.0
126 Lysløypa Låkeberget - Hammeren Preparert tidligere 13.03.2021 1.7
147 Lysløypa på Langsetløkka (konkurranseløype) Preparert tidligere 16.03.2021 1.1
674 Mobekken - Finntjern [Tømte] Preparert tidligere 15.04.2021 6.3
661 Monsetangen - Damputtbekken Preparert tidligere 18.03.2021 1.0
662 Monsetangen - Myrvang Preparert tidligere 14.03.2021 0.7
145 Movatn - Burås - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 3.0
672 Movatn - Skillingsdalen Preparert tidligere 28.03.2021 2.5
676 Sander - Dausjøen Preparert tidligere 18.02.2021 1.5
677 Sander - Monsetangen Preparert tidligere 12.03.2021 1.6
550 Sandermosen - Skillingsdalen Preparert tidligere 20.03.2021 2.5
709 Skar - Øyungen (vestlig) Preparert tidligere 28.03.2021 2.3
141 Skillingsdalen - Sinober Preparert tidligere 26.03.2021 2.6
22 Langmyrgrenda - Nedre Blanksjø Ikke preparert 22.03.2019 2.1
706 Lysløypa på Korsvoll Ikke preparert 13.03.2019 2.2
1629 Skar - Vaggesteinåsen Ikke preparert 00.00. 0 1.8
Breisjøen - Sinober
671 Grisputten - Slengfehøgda - Lilloseter Delvis preparert 12.03.2021 1.4
134 Lysløypa Breisjøen - Lilloseter Delvis preparert 23.03.2021 2.6
135 Lysløypa Breisjøen - Steinbruvann Delvis preparert 26.03.2021 2.7
664 Revlia - Evensetermyra - Breisjøen Delvis preparert 26.03.2021 1.5
246 Revlia - Grisputten - Vennervann Delvis preparert 31.05.2021 3.1
132 Lilloseter - Kjulstjern - Sørskogen Preparert tidligere 24.03.2021 2.0
670 Revlia - Evensetermyra - Lilloseter Preparert tidligere 18.02.2021 3.6
144 Sørskogen - Sinober (vest) Preparert tidligere 26.03.2021 1.6
669 Sørskogen - Sinober (øst) Preparert tidligere 26.03.2021 1.7
143 Vennervann - Kringler - Sinober Preparert tidligere 25.03.2021 2.5
142 Vennervann - Sørskogen Preparert tidligere 25.03.2021 1.6
Parker og grøntområder
1236 Rundløype Voldsløkka Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
1237 Torshovdalen Preparert tidligere 11.02.2021 1.7
1238 Tøyenparken Preparert tidligere 17.03.2021 1.5
1235 Frognerparken Ikke preparert 22.02.2019 2.4
1234 Rundløype Holmendammen Ikke preparert 01.03.2019 1.1
1242 Rundløype ved Nordre Abildsø gård Ikke preparert 08.02.2019 1.3
1450 Slottsparken Ikke preparert 25.02.2018 1.0
1239 Valle Hovin Ikke preparert 08.02.2019 1.0
Solemskogen - Linderudkollen - Trollvannstua
665 Lysløypa Trollvannstua - Linderudkollen Delvis preparert 19.03.2021 2.0
146 Konkurranseløype Linderudkollen (vest) Preparert tidligere 23.04.2021 0.6
679 Konkurranseløyper Linderudkollen (øst) Preparert tidligere 20.01.2021 1.5
231 Linderudkollen - Solemskogen Preparert tidligere 17.04.2021 1.4
666 Lysløypa Linderudkollen - Breisjøen Preparert tidligere 26.03.2021 3.9
1114 Lysløypa Linderudkollen - Kringla øst Preparert tidligere 17.04.2021 0.8
139 Solemskogen - Revlia Preparert tidligere 26.03.2021 2.3
1650 Kringla vest - Kringla øst (over vannet) Ikke preparert 00.00. 0 0.3
663 Myrvang - Damputtbekken Ikke preparert 19.03.2019 2.1
1282 Solemskogen - Myrvang Ikke preparert 01.02.2019 0.6
Sandbakken - Bysetermosen - Vangen
423 Skjelbreia - Vangen Delvis preparert 19.03.2021 2.8
182 Bysetermosan - Vangen Preparert tidligere 19.03.2021 3.1
183 Klokkerudmyrene - Eriksvann - Skjelbreia Preparert tidligere 19.03.2021 5.1
287 Klokkerudmyrene - Smørhullet Preparert tidligere 19.03.2021 1.8
1448 Sandbakken P - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 19.03.2021 0.7
1449 Sandbakken P - Sandbakken - Klokkerudmyrene Preparert tidligere 19.03.2021 1.2
174 Skjelbreia - Paradisputten - Askevann - Vangen Preparert tidligere 19.03.2021 7.3
172 Sandbakken P - Askevann - Smørhullet Ikke preparert 21.03.2018 3.7

Edit