Gjøvik kommune

  • 54 løyper
  • 266.6 km
  • GPS-sporing

Gjøvik kommune preparerer løyper fra Skumsjøen i sør til kommunegrensen mot Lillehammer i nord. Dette omfatter bl.a. nordre del av Vardalsåsen, Gjøvikmarka, Snertingdal og Biriåsen.

Kartutsnitt for området rundt Glæstadhøgda

Kartet viser et utsnitt av området der Gjøvik kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Biri - Snertingdal
621 Brattbergsætra - Båbergsætra - Biri Øverbygd Delvis preparert 08.04.2021 6.4
622 Lindheim - Trettsvehøgda Delvis preparert 12.03.2021 4.2
610 Midtholen - Lundsætra Delvis preparert 09.04.2021 8.3
1180 Sangsætervegen - Sprengbekkvegen Delvis preparert 03.03.2021 5.1
606 Vindfallet - Baklia - Fladsrud Delvis preparert 23.03.2021 6.5
626 Dempesætra - Kalverudsætra Preparert tidligere 08.04.2021 1.0
620 Fjellmyra (Torpavegen) - Gråsteinmyra Preparert tidligere 08.04.2021 1.9
656 Flutua - Svearoa Preparert tidligere 18.03.2021 3.0
614 Flåmyra - Trettsvehøgda Preparert tidligere 18.03.2021 7.2
1062 Godbakken - Slømyrholen Preparert tidligere 09.04.2021 1.0
604 Grindlirunden Preparert tidligere 07.04.2021 17.0
625 Gråsteinmyra - Gråsteinbua - Kalverudsætra Preparert tidligere 08.04.2021 2.8
624 Gråsteinmyra - Høgåsmyra - Kalverudsætra Preparert tidligere 06.03.2020 4.1
612 Hemsangen - Slømyrholen Preparert tidligere 08.04.2021 1.2
1178 Kalverudsætra - Brattbergsætra Preparert tidligere 08.04.2021 1.4
619 Kårstadseterbrua - Dempesætra - Gråsteinmyra Preparert tidligere 09.04.2020 8.9
616 Lindheim - Tranalia Preparert tidligere 18.03.2021 7.8
1410 Lysløypa ved Snertingdal skole Preparert tidligere 28.03.2020 10.0
608 Redalsætermyra - Skihytta Preparert tidligere 07.04.2021 5.0
1063 Skihytta - Midtholen - Slømyrholen Preparert tidligere 09.04.2021 4.1
605 Skogheim - Onsrudvatna Preparert tidligere 23.03.2021 3.6
609 Slømyrholen - Skihytta Preparert tidligere 09.04.2021 3.0
623 Snertingdal skole - Bjønnhaugen Preparert tidligere 28.03.2020 6.0
611 Svearoa - Hemsangen Preparert tidligere 08.04.2021 3.2
617 Tranalia - Snertingdal skole Preparert tidligere 18.03.2021 11.8
613 Trettsvehøgda - Hemsangen Preparert tidligere 03.03.2021 3.5
618 Ytteråsvegen - Midtholen Preparert tidligere 08.04.2021 2.9
1613 Biri Øverbygd - Ytteråsvegen Ikke preparert 00.00. 0 8.5
1179 Sangsætra - Drogsetsætra Ikke preparert 10.04.2019 4.3
Gjøvikmarka
537 Bjønnhaugen - Hornås Delvis preparert 17.04.2021 10.5
541 Hornås - Ålstaddalen - Tømmerhol - Haug Delvis preparert 16.04.2021 8.8
523 Lysløypa Brusvehagen - Eiktunet Delvis preparert 31.03.2021 2.0
526 Bjørnsveen - Furumoen Preparert tidligere 17.03.2021 3.1
528 Blivgodt - Rødgardsmyra - Hørstadskogen Preparert tidligere 16.04.2021 3.0
532 Blivgodt - Rødgardsmyra - Solbakken Preparert tidligere 16.04.2021 3.8
524 Diktimot - Furumoen - Skistua Preparert tidligere 24.03.2020 3.1
536 Gravåsen - Bjønnhaugen Preparert tidligere 17.04.2021 3.2
530 Haug - Blivgodt Preparert tidligere 15.04.2021 1.8
538 Hornås - Stangstua Preparert tidligere 15.04.2021 1.6
571 Hørstadskogen - Tømmerhol - Haug Preparert tidligere 15.04.2021 1.7
540 Lundstein - Torsrudmyra - Stakamyra Preparert tidligere 24.03.2020 11.2
522 Lysløypa Eiktunet - Diktimot - Skistua Preparert tidligere 16.04.2021 4.4
1407 Lysløypa på Kastad Preparert tidligere 11.03.2021 1.7
527 Lysløypa Skistua - Blivgodt Preparert tidligere 16.04.2021 2.7
521 Løypene på Glæstadhøgda Preparert tidligere 27.12.2020 11.5
539 Skistua - Lundstein Preparert tidligere 30.03.2021 5.0
535 Solbakken - Glæstadhøgda - Gravåsen Preparert tidligere 16.04.2021 3.7
533 Solbakken - Stakamyra Preparert tidligere 28.03.2021 3.9
534 Stakamyra - Skistua Preparert tidligere 28.03.2021 4.9
542 Øverby skistadion Preparert tidligere 30.03.2021 3.0
525 Skistua - Grande Ikke preparert 27.01.2021 3.0
Vardalsåsen nord
570 Hunndalen - Eiktunet Delvis preparert 25.03.2021 5.2
154 Hunndalen - Osbakken Delvis preparert 25.03.2021 8.0

Edit