Vestre Toten løypelag

  • 27 løyper
  • 79.4 km
  • GPS-sporing

Vestre Toten løypelag preparerer løyper på Vardalsåsen vest for Raufoss og østover mot Lerudåsen, Sillongen, Bøverbru og Reinsvoll.

Kartutsnitt for området rundt Raufoss

Kartet viser et utsnitt av området der Vestre Toten løypelag preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Søndre Land østås - Vardalsåsen vest
1423 Høgbrenna - Kjøyvemyra Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
Vardalsåsen sør
1418 Eikvelta - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 30.12.2021 2.1
558 Eikvelta - Mæhlumsetra Preparert tidligere 30.12.2021 1.4
564 Fjortentjernsmyrene - Høgbrenna Preparert tidligere 13.04.2021 1.7
1424 Kjøyvemyra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 13.04.2021 1.6
1419 Mæhlumsetra - Fjortentjernsmyrene Preparert tidligere 30.12.2021 2.2
1417 Nedre Eikvelta - Eikvelta Preparert tidligere 30.12.2021 0.4
556 Nedre Eikvelta - Rørmyra Preparert tidligere 13.04.2021 3.3
1411 Rørmyra - Korperuddalen (tidligløype) Preparert tidligere 21.12.2021 3.8
1507 Rørmyra - Rognlihaugen - Rørmyra Preparert tidligere 02.04.2021 2.2
557 Rørmyra - Trollheim - Mæhlumsetra Preparert tidligere 13.04.2021 2.6
1687 Rørmyra - Lauvhøgda Ikke preparert 00.00. 0 4.4
Raufoss med omegn
1578 Bøverbru idrettsplass - Granvang Delvis preparert 22.03.2021 7.6
562 Lysløypa Reinsvoll - Bøverbru idrettsplass Delvis preparert 02.01.2022 5.6
560 Lysløypa Vestrumenga - Lerudåsen - Malterud - Grimås Delvis preparert 28.03.2021 9.3
554 Raufoss skistadion Delvis preparert 02.01.2022 2.7
563 Reinsvoll - Tåsås Delvis preparert 22.03.2021 5.1
1579 Lysløypa Granvang - Sillongen Preparert tidligere 22.03.2021 1.8
561 Lysløypa Malterud - Tåsås - Granvang Preparert tidligere 22.03.2021 3.8
548 Lysløypa Raufoss skole - Skumsjøen Preparert tidligere 13.04.2021 4.2
1603 Lønnberget vest - Dalheimsletta Preparert tidligere 23.03.2021 1.0
555 Raufoss skistadion - Sveumkrysset Preparert tidligere 13.04.2021 4.5
1526 Trimrunden Reinsvoll Preparert tidligere 02.01.2022 0.7
Skumsjøen-området
516 Skumsjøen - Sveumkrysset Preparert tidligere 30.12.2021 1.5
1215 Sveumkrysset - Nedre Eikvelta Preparert tidligere 30.12.2021 1.4

Edit