Solvoll IL

  • 1 løyper
  • 6.9 km
  • GPS-sporing

Solvoll IL preparerer løypa mellom Solvoll og Rørmyra.

Kartutsnitt for området rundt Paulsrud

Kartet viser et utsnitt av området der Solvoll IL preparerer løyper.