Vind IL

  • 4 løyper
  • 14.8 km
  • GPS-sporing

Vind IL preparerer løyper med utgangspunkt i Vind Idrettspark i Gjøvik kommune. I tillegg til konkurranseløyper i og ved idrettsparken, preparerer de løyper til Lerudåsen og Gimlevegen.

Kartutsnitt for området rundt Vind Idrettspark

Kartet viser et utsnitt av området der Vind IL preparerer løyper.