Bærum kommune

  • 56 løyper
  • 157.2 km
  • GPS-sporing

Bærum kommune har som visjon at innbyggerne skal bli "rik på opplevelser". Kommunen legger til rette for friluftsliv bl.a. ved å preparere løyper i Vestmarka, Bærumsmarka og på Krokskogen.

Kartutsnitt for området rundt Eineåsen

Kartet viser et utsnitt av området der Bærum kommune preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Rykkinn
77 Lysløyper og treningsløyper i Eineåsen Delvis preparert 26.03.2021 7.5
80 Solfjellstua - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.7
1467 Kalvøya Ikke preparert 15.02.2019 1.8
Haga og omegn
756 Sauejordet Preparert tidligere 19.02.2021 2.0
329 Skiløyper på Haga golfbane Ikke preparert 19.03.2019 3.0
1432 Øverland - Ankerveien - Haga Ikke preparert 15.03.2019 2.1
Kleivstua - Løvlia
185 Fjellseterbommen - Løvlia [Grenadertraseen] Preparert tidligere 13.04.2021 2.3
335 Kampevaddammen - Stormyra - Løvlia Preparert tidligere 26.03.2021 4.0
Skoglund - Skui
1499 Mikkelsbonn - Svartvann Ø Delvis preparert 14.04.2021 1.6
1412 Skoglund - Svartvann - Risfjellet Delvis preparert 04.04.2021 5.1
596 Grønland - Mikkelsbonn Preparert tidligere 04.04.2021 2.2
597 Langåsen - Grønland [Grønlandsveien] Preparert tidligere 13.04.2021 1.0
598 Langåsen - Svartvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 14.04.2021 2.0
990 Lysløypa Jordbru - Kattås Preparert tidligere 25.03.2021 3.2
120 Lysløypa Skui - Jordbru Preparert tidligere 25.03.2021 2.1
47 Skileikanlegg på Skui Preparert tidligere 17.02.2021 1.0
34 Skoglund - Svartvann - Mikkelsbonn Preparert tidligere 04.04.2021 5.7
33 Skoglund - Svartvann N Preparert tidligere 04.04.2021 2.5
1506 Svartvann N - Mikkelsbonn Preparert tidligere 31.03.2021 1.1
1498 Svartvann N - Svartvann Ø Preparert tidligere 04.04.2021 1.6
1500 Svartvann Ø - Risfjellet Preparert tidligere 29.03.2021 1.1
Sollihøgda - Sørsetra
32 Sollihøgda - Burås - Mikkelsbonn Preparert tidligere 13.03.2021 6.9
Stein - Burud - Vensås
333 Golfbanen i Lommedalen - nærområdsløype Delvis preparert 11.03.2021 5.8
334 Lommedalen på langs [Rotaryløypa] Delvis preparert 11.03.2021 3.8
332 Helsetjordet - nærområdsløype Preparert tidligere 15.03.2021 1.1
599 Fleskum - Dælivann - Stein Ikke preparert 06.04.2018 3.2
Lommedalen
357 By - Greinehytta Delvis preparert 31.03.2021 4.9
78 Greinehytta - Tverrelva (langs Lomma) Delvis preparert 31.03.2021 3.0
393 Greinehytta - Soterud - Tverrelva Delvis preparert 22.03.2021 2.9
495 Tverrelva - Monsebråtan - Kampevaddammen Delvis preparert 30.03.2021 5.2
1286 Gaupebergveien - Jonsrudtjern - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 4.7
336 Krydsbybakken (toppen) - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 1.0
184 Lommedalen skole - Gaupebergveien Preparert tidligere 19.03.2021 2.2
469 Lommedalen skole - Rognliakrysset Preparert tidligere 19.03.2021 3.2
470 Rognliakrysset - Langebru - Frøshaug Preparert tidligere 19.03.2021 7.5
988 Tobonn - By Preparert tidligere 26.03.2021 1.0
1472 Bergersletta Ikke preparert 14.02.2019 1.1
Tanum - Vestmarksetra
40 Lysløypa Vestmarksetra - Gupu - Vestmarksetra Delvis preparert 08.04.2021 5.5
331 Vestmarksetra - Stovivollen - Langåsen [Grønlandsveien] Delvis preparert 14.04.2021 4.0
1560 Butterud - Kattås Preparert tidligere 12.03.2021 2.4
307 Furuholmen - Jongsmyr - Rudsmyr [Myrløypa] Preparert tidligere 04.04.2021 3.0
1558 Kattås - Tanum skole Preparert tidligere 12.03.2021 3.1
991 Lysløypa Kattås - Vestmarksetra Preparert tidligere 24.03.2021 1.7
330 Rudsmyr - Damvann Preparert tidligere 29.03.2021 1.1
1248 Rudsmyr - Mikkelsbonn [Myrløypa] Preparert tidligere 04.04.2021 2.3
304 Tanum kirke - Kattås Preparert tidligere 12.03.2021 2.3
1559 Tanum skole - Butterud Preparert tidligere 12.03.2021 2.5
38 Vestmarksetra - Furuholmen Preparert tidligere 13.04.2021 1.5
1471 Brennejordet Ikke preparert 11.03.2019 4.7
1610 Treningsrunden på Vestmarksetra Ikke preparert 00.00. 0 2.6
Parker og grøntområder
1469 Ballerud golf Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1466 Bærum idrettspark Ikke preparert 20.02.2019 1.4
1468 Gjønnesjordet Ikke preparert 10.03.2019 1.3
1474 Storøya Ikke preparert 14.02.2019 2.0
1470 Veritasjordet Ikke preparert 14.02.2019 1.1
Holmen - Semsvann - Bergsmarka
35 Skileikanlegg på Jardarkollen Preparert tidligere 03.03.2021 0.2

Edit