Gjerdrum IL

  • 25 løyper
  • 71.4 km
  • GPS-sporing

Gjerdrum IL Løypedrift preparerer løyper i den østlige delen av Romeriksåsene.

Kartutsnitt for området rundt Harasletta

Kartet viser et utsnitt av området der Gjerdrum IL preparerer løyper.

Preppeområder og løyper

Nr Løypenavn Status Type Siste prepp Km
Skedsmo og Gjerdrum
720 Harasletta - Breidmåsan Delvis preparert 22.03.2021 1.5
989 Harasletta - Merketremyra - Ringdalshytta Delvis preparert 25.03.2021 4.7
722 Harasletta - Ringdalsveien P Delvis preparert 25.03.2021 1.2
1299 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Nordrunden] Delvis preparert 19.03.2021 6.2
725 Kogstadvangen - Årstadvangen Delvis preparert 19.02.2021 3.5
721 Lysløypa på Harasletta Delvis preparert 25.03.2021 5.0
724 Ringdalsveien P - Kogstadvangen Delvis preparert 25.03.2021 2.0
730 Årstadvangen - Grøsåkervangen Delvis preparert 19.03.2021 2.4
728 Breidmåsan - Fossumvangen Preparert tidligere 19.02.2021 3.5
727 Busterudvangen - Fossumvangen Preparert tidligere 19.02.2021 1.6
1308 Fossumvangen - Bikubene [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 02.03.2021 0.7
1298 Fossumvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 19.02.2021 2.4
1309 Kogstadvangen - Fossumvangen [Mastutjennsvegen] Preparert tidligere 02.03.2021 2.0
657 Kogstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen [Gjermenningsvegen] Preparert tidligere 19.03.2021 4.0
726 Kogstadvangen - Spikertjernhytta Preparert tidligere 19.03.2021 0.9
1427 Rustad - Rustadmåsan Preparert tidligere 13.03.2021 1.0
1300 Årstadvangen - Gjerdrumsgjermenningen Preparert tidligere 19.03.2021 1.2
1310 Bekkeberga - Eikeberg Ikke preparert 18.03.2018 1.8
1307 Eikeberg - Finstadsletta Ikke preparert 18.03.2018 3.8
1305 Eikeberg - Rustad Ikke preparert 02.02.2019 1.6
1306 Finstadsletta nord - Rustad Ikke preparert 23.03.2019 2.2
1431 Finstadsletta sør - Rustad Ikke preparert 18.03.2018 2.9
1301 Golfbanen i Gjerdrum Ikke preparert 23.01.2016 4.6
1303 Rundløyper Ask Ikke preparert 12.03.2018 7.5
1311 Østre Rud - Eikeberg Ikke preparert 15.03.2018 3.2

Edit