Bødalen IF

  • 4 løyper
  • 16.5 km
  • GPS-sporing

Bødalen IF preparerer løyper i området ved Bødalen og Torvbråten skole.

Kartutsnitt for området rundt Torvbråten skole

Kartet viser et utsnitt av området der Bødalen IF preparerer løyper.